Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mattias Eldros

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag är bra på att få saker uträttade.

Presentera dig själv

Bor i Gnesta och har ett stort internationellt nätverk.

Vad har du för yrke?

Konsult inom affärsutveckling

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Konrad Adenauer

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Högerkoalition

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Mattias Eldros

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eldros: Extra viktig De pengar delägarna i ett bolag investerar i bolaget är ett lån. Vinstutdelning är ränta på lånet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eldros: Extra viktig Sverige behöver bli självförsörjande på stabil och koldioxidfri el.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eldros: Extra viktig Detta har fungerat mycket bra för att minska brottsligheten i Köpenhamn.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eldros: Extra viktig Detta är ett mycket bra sätt att öka antalet vita, enkla jobb.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eldros: Extra viktig Innan de organisationer som i dag administrerar det internationella biståndet kan visa på konkreta resultat av det bör det minska.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eldros: Extra viktig Sveriges statschef har, som alla andra, ökade kostnader för att bedriva sin vetksamhet.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eldros: Extra viktig Då priset på råvaran stigit kraftigt ska staten inte ta ut så mycket skatt att priset för konsumenten blir orimligt. I synnerhet för de företagare som är beroende av dieseldrivna maskiner.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eldros: Extra viktig En fastighet genererar ingen intäkt medan den ägs, vilket gör att eventuell skatt måste betalas med andra intäkter. Du ska inte behöva vara höginkomsttagare för att äga en fastighet.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eldros: Extra viktig Att finansiera kultur genom stiftelser och donationer har visat sig generera ett betydligt vitalare kulturliv än när finansieringen kommer från skattemedel.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eldros: Extra viktig Kommuner ska ha en stark beslutanderätt om vad som får etableras inom kommungränsen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eldros: Sverige skall vara ett land dit du kommer för att arbeta, studera eller turista. Inte tigga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eldros: Kön är baserat på vilka kromosoner du har och inte vad du, för stunden, känner att du är.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eldros: Extra viktig Föräldrarna vet alltid bäst hur föräldraledigheten bör fördelas.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eldros: Extra viktig Har vi en skattefinansierad vård ska all vård som håller måttet vara skattefinansierad.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eldros: Extra viktig Permanent uppehållstillstånd ska bara ges till den som har för avsikt att etablera sig i Sverige och bidra till samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eldros: Extra viktig Vad är alternativet?

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eldros: Extra viktig A-kassan ska vara en omställningsförsäkring för de som tillfälligt är mellan två jobb. Den ska baseras på personens tidigare lön och inte justeras upp eller ner på grund av politiska beslut.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eldros: Extra viktig Kommunerna ska själva bestämma var det är lämpligt att bygga och inte.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eldros: Extra viktig Det finns tillräckligt med medel i den befintliga statsbudgeten.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eldros: Extra viktig Public service bör inte skattefinansieras över huvud taget.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eldros: De behöver finnas kvar som ett alternativ.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eldros: Betyg är en mycket bra indikator för eleven vad den behöver fokusera på. Ju tidigare de införs desto bättre.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eldros: Det viktiga är inte hur mycket medel som omfördelas, utan varför de "fattiga" kommunerna är "fattiga". Beror det på demografi, eller på att de missköter sin ekonomi och är dåliga på att få sina innevånare i arbete?

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eldros: Marknadshyror bör införas på alla hyresrätter.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eldros: Inte avveckla, men skrinlägga. Vi bör rusta upp befintlig järnväg innan vi bygger ny.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eldros: Extra viktig Sjukvården skulle vinna i kvalitet om tekniska system och resursplanering centralicerades.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eldros: Extra viktig Blir det enklare att avskeda blir tröskeln lägre till att anställa. Detta ska dock kombineras med en bra A-kassa.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Eldros: Extra viktig Sverige har unika fyndigheter av mineraler. Detta måste utnyttjas bättre.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mattias Eldros: Extra viktig Vi har tagit, och tar, emot alldeles för många asylsökande sett till befolkningens storlek.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mattias Eldros: Extra viktig Vi har i dag ett problem med organiserad brottslighet. Polisen måste få tillgång till effektiva verktyg mot dessa.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mattias Eldros: Extra viktig Ingen ska betala mer än 50% i inkomstskatt. Arbetsgivaravgifter/Egenavgifter inräknade.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mattias Eldros: Extra viktig Det viktiga är hur skogen skyddas. Enskilda organisationer eller personer ska inte kunna överklaga en avverkning som godkänts av ansvarig myndighet.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Mattias Eldross val:

 • Energipolitik
 • Integration
 • Lag och ordning