Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lars-Olov Liss

Svar i valkompassen

:

Lars-Olov Liss

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Lars-Olov Liss: Friskolor ökar konkurrensen.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Lars-Olov Liss: Kärnkraft är dyr

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Lars-Olov Liss: Kärnkraft är dyr

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Lars-Olov Liss: Extra viktig Kommunerna själva vet bäst var det finns lämpliga platser.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Lars-Olov Liss: Alla måste få försöka överleva.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Lars-Olov Liss: Det vet föräldrarna som vet bäst

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Lars-Olov Liss: Alla aktörer ska användas på lika villkor.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Lars-Olov Liss: Asylprocess för långsam

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Lars-Olov Liss: Sverige kan inte stå ensam i dagens läge

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Lars-Olov Liss: Grunden i samhället måste vara att människor ska i arbete.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Lars-Olov Liss: Extra viktig Gällande

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Lars-Olov Liss: Media skall vara oberoende.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Lars-Olov Liss: Hela Sverige ska kunna leva.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Lars-Olov Liss: Alla rättigheter och skyldigheter i alla kommuner är de samma.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Lars-Olov Liss: Höghastighetsbanor är alldeles för dyrt mot nyttan.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Lars-Olov Liss: Extra viktig Beslut ska tas så nära människan som möjligt

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Lars-Olov Liss: Extra viktig LAS-reglerna måste moderniseras.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Lars-Olov Liss: Snabbare beslutsgång.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Lars-Olov Liss: Asylrätten skall värnas

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Lars-Olov Liss: Löntagare måste få behålla mer än hälften.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Lars-Olov Liss: Extra viktig Beslut om den svenska skogen skall hanteras i Sverige inte på EU-nivå.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lars-Olov Lisss val:

  • Landets ekonomi
  • Miljö och klimat
  • Skola och utbildning

Så svarar Lars-Olov Liss: Extra viktig Alla dessa områden skall prioriteras.