Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lovisa Berglund (fotograf null)

Lovisa Berglund

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag kandiderar för att jag tror på en grön omställning, och det är så mycket mer än att bara investera i ny teknik. Det handlar om människan och hennes relation till naturen. Vi måste våga tänka nytt och cirkulärt, sluta jaga status genom konsumtion och på riktigt förstå att våra utsläpp kraftigt försämrar livsvillkoren för både oss själva och för andra. Klimatfrågan är en rättvisefråga!

Presentera dig själv

Till vardags jobbar jag just nu som förbundssekreterare för Grön Ungdom. När jag inte ägnar mig åt politik så spenderar jag gärna tid med träning och friluftsliv, lyssna på poddar och läsa böcker. Är utbildad civilingenjör och vill jobba med energiomställningen i framtiden!

Vad har du för yrke?

Civilingenjör i energi- och miljöteknik

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag tycker att Miljöpartiet ska söka regeringssamarbete med någon kombination av S, V, C eller L, förutsatt att vi i ett sådant samarbete får igenom tillräckligt mycket grön politik.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Lovisa Berglund

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lovisa Berglund: Extra viktig Våra skattepengar ska gå till välfärden. Privata alternativ kan finnas i viss, men de ska inte kunna dela ut vinst istället för att investera i verksamheten.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lovisa Berglund: Vi behöver främst fokusera på att bygga ut förnyelsebara alternativ, och framför allt vindkraften är det alternativ som vi kan bygga ut både snabbast och billigast. Ny kärnkraft löser inte klimatkrisen, men för mig är det viktigaste att prioritera bort fossila energikällor.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lovisa Berglund: Visitationszoner är att kollektivt misstänka människor som bor i ett visst område, vilket bara kommer öka misstron till samhället för de som utsätts. Polisen har redan idag lagstöd för att visitera de som behöver kontrolleras.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lovisa Berglund: Konsumtion av tjänster istället för varor är generellt sett positivt. Idag blir dock RUT-avdraget främst en subvention till redan välbärgade människor, och bör därför göras om. RUT-avdraget borde vara mer fokuserat på hållbarhet.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lovisa Berglund: Extra viktig Jag tror på internationell solidaritet. Det är viktigt för demokrati, säkerhet och klimatomställningen. Fler människor än någonsin är på flykt och de länder som kan hjälpa till bör göra det.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lovisa Berglund: Monarkin har ingen plats i ett modernt och demokratiskt samhälle och bör på sikt avskaffas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lovisa Berglund: Extra viktig Att öka användningen av fossila bränslen är både dåligt för klimatet och håller oss kvar i ett energiberoende till skurkstater som Ryssland. Vi måste satsa på att göra alternativen, som gång, cykel och kollektivtrafik, mer attraktiva och samtidigt ge riktade stöd till de personer som idag saknar alternativ till bilen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lovisa Berglund: Vi behöver ett skattesystem som mer enhetligt och rättvist beskattar tillgångar, och då behöver fastigheter inkluderas i detta.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lovisa Berglund: Det är viktigt att staten fortsätter att ge kulturen stöd, för även kultur som inte är lönsam för kommersiella intressen förtjänar att bevaras.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lovisa Berglund: Kommuner ska fortfarande bestämma var de vill ha vindkraft. I dagsläget kan de dock säga nej när som helst i processen, vilket skapar väldigt osäkra förutsättningar för både invånare och företag. Vetot måste reformeras så att det kommer tidigt i processen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lovisa Berglund: Att vara fattig och be om hjälp ska aldrig vara ett brott. Fattigdom är inte heller ett problem som löses med förbud. Vi behöver både åtgärder för att bryta social utsatthet i Sverige och bättre samarbete med länder varifrån många kommer för att tigga i Sverige.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lovisa Berglund: Ett tredje juridiskt kön handlar om att respektera varje människas identitet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lovisa Berglund: Ett ojämnt uttag av föräldraledigheten har negativa effekter för kvinnors villkor på arbetsmarknaden. Det ska vägas mot varje familjs möjlighet att anpassa efter sina förutsättningar. Därför bör föräldraförsäkringen vara tredelad så att varje förälder får en tredjedel var, och den sista tredjedelen kan användas av föräldrar eller annan vuxen i barnets närhet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lovisa Berglund: Extra viktig Vård ska ges efter behov och störst behov ska alltid prioriteras. Med privata nätläkare blir det motsatt effekt. Där söker många vård för saker som egentligen inte behöver behandlas av läkare samtidigt som företaget bakom får enorma skattemedel som egentligen skulle gått till de med störst behov i vanliga vården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lovisa Berglund: Permanenta uppehållstillstånd skapar trygghet och långsiktighet, vilket är en nyckel till en bra integration. Tillfälliga uppehållstillstånd drabbar särskilt barn vars uppväxt präglas av otrygghet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lovisa Berglund: Vi ser redan hur Sverige tvingas anpassa sig efter Turkiets krav, istället för att driva vår egen politik. Det är viktigt att Sverige kan stå upp för mänskliga rättigheter på den internationella arenan.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lovisa Berglund: Extra viktig Ett samhälle där det finns en grundtrygghet är ett samhälle där människor har mer frihet. På sikt bör det skapas ett mer sammanhängande trygghetssystem som omfattar både arbetslöshet och sjukdom som är enkelt att förstå och som omfattar alla människor.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lovisa Berglund: Skyddet av stränder och allemansrätten behöver på många ställen stärkas. I vissa situationer, som i landsbygdskommuner, kan det finnas förutsättningar att göra det lättare att bygga strandnära. Det är dock viktigt att både djur, natur och allemansrätten fortfarande tas i beaktande även i dessa fall.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lovisa Berglund: För att finansiera försvaret bör värnskatten återinföras för de allra rikaste. Det ska inte drabba människor med dålig ekonomi eller tvinga fram besparingar i välfärden. Däremot bör staten prioritera och finns det andra mindre viktiga poster i statens utgifter att skära ner på så vore det också en möjlig finansiering.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lovisa Berglund: Public service är otroligt viktigt och bör, till skillnad från nu, vara skyddat i grundlagen. Däremot är det inte en självklarhet för mig att public service uppdrag ska vara att producera underhållning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lovisa Berglund: Extra viktig Framtiden är fossilfri. Nya bilar ska inte säljas med gammal teknik som inte lever upp till de krav som klimatet ställer.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lovisa Berglund: Betyg ska användas där det behövs, som till exempel urvalsgrund för antagning till högre studier. Det fungerar dock inte som motivation för elever i lägre årskurser som redan presterar högt, och har en negativ inverkan på de elever som redan presterar dåligt. Därför blir det enbart mer administration för lärarna och större klyftor mellan hög- och lågpresterande elever.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lovisa Berglund: En del i att göra systemet mer rättvist är att fördela skatteinkomsterna mer. Däremot finns det många andra saker som skulle kunna göras för att stärka kommunernas ekonomi mer. Till exempel att ge kompensation till kommuner för elproduktion och naturresursutvinning, och ett ökat statligt ansvar för vård, omsorg och skola.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lovisa Berglund: Förslaget är en del i Miljöpartiets 40-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor. Allvarliga sexualbrott ska ge hårdare straff än bara böter.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lovisa Berglund: Marknadshyror i dagens läge med extrem bostadsbrist i större städer skulle troligtvis leda till ökade hyror och mer segregation. Däremot är dagens hyresreglering inte heller en garanti för ett rättvist system, då många höginkomsttagare kan bo orimligt billigt och det blir mindre lönsamt att bygga nytt. Jag tror hyresregleringen behöver mjukas upp, men inte rakt av införa marknadshyror.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lovisa Berglund: Extra viktig Sverige behöver ett modernt tågnät som på riktigt kan konkurrera med flyget. Dagens nät är överfullt och kommer att behöva byggas ut oavsett, då är det rimligt att vi gör det med bästa möjliga standard så att investeringen kan stå sig i 100 år framöver.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lovisa Berglund: På sikt så tror jag det är bra för jämlikheten i vården med ett ökat statligt ansvar. Däremot är det en enorm omorganisering som ska göras varsamt och stegvis, med till exempel ökat statligt finansieringsansvar som första steg.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lovisa Berglund: Extra viktig Det är inte rimligt att människor tvingas gå sjuka till jobbet för att få ihop sin ekonomi. Särskilt de med jobb utan distansmöjligheter drabbas extra hårt av detta. Det är ett orättvist system som dessutom riskerar att bidra till smittspridning.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lovisa Berglund: Vi behöver motverka otrygga anställningar och dåliga arbetsvillkor. Om samhället hade en större grundtrygghet med en garanterad och värdig a-kassa hade mer flexibilitet på arbetsmarknaden varit mindre destruktivt. Däremot måste grundtryggheten komma först, och där är vi inte idag!

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lovisa Berglund: Kraven för att öppna nya gruvor ska självklart vara höga, både ur miljöhänsyn och för rennäringen. Det ska också finnas en mineralhiearki där återvinning av metaller prioriteras. I den mån det inte räcker och kraven uppfylls så ska det gå att öppna nya gruvor i Sverige, utan att det bromsas upp av ineffektiva tillståndsprocesser. Ett första steg är mer resurser till tillståndsprövande myndigheter.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lovisa Berglund: Man väljer inte var man föds, men man ska välja var man vill bo. Idag är det fler människor på flykt än någonsin. Att i ett sånt läge stänga dörren för människor som flyr för sina liv är en skam för Sverige.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lovisa Berglund: Detta är en avvägning mellan människors integritet och polisens förmåga att lösa brott. Det finns fall där mer avlyssning skulle kunna vara motiverat, men det får inte missbrukas mot människor med en viss etnicitet eller boende i ett visst område.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lovisa Berglund: De senaste åren har rika blivit rikare medan fattiga har blivit fattigare. Detta har bland annat berott på att de som har råd med värdepapper och bostäder gynnats och betalar lägre skatter än de som inte har råd och bara skattar på sin inkomst. Utjämningen måste främst ske genom en mer rättvis beskattning på kapital, men även på inkomster genom t.ex. lägre inkomstskatt för låginkomsttagare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lovisa Berglund: Vi har inte bara en klimatkris utan också en kris för den biologiska mångfalden. FN och EU har mål om att skydda 30 % av skogen, och detta borde Sverige följa. Vi är långt därifrån idag.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lovisa Berglunds val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning