Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Marie Nicholson (fotograf null)

Marie Nicholson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag kommer att arbeta för att din vardag ska fungera. Du ska kunna ta bilen till jobbet, handla svensk mat till rimliga priser, använda RUT-tjänster för att hinna med och du ska veta att skolan du valt åt ditt barn håller måttet. Du ska ha mer kvar av din lön efter skatt. Du ska kunna klimatomställa din vardag utan oro för elbrist. Du ska vara trygg, överallt och vid alla tider på dygnet.

Presentera dig själv

Jag är född och uppvuxen i Kalmar och Mönsterås men bor sedan 2011 i Vimmerby. Har levt utomlands i 15 år och studerat till statsvetare med Ryssland som mitt specialområde vid universitet i USA, Ryssland och London. Jag har även arbetat i London och i Hong Kong inom marknadsföring, företagsledning och senare även som lärare. Mamma till två pojkar, tre och nio år gamla.

Vad har du för yrke?

Kommunalråd

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Tenzin Gyatso, Dalai Lama

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en tydlig borglig majoritet med Moderaterna och Kristdemokraterna i regeringen.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Marie Nicholson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Marie Nicholson: Undervisningskvalitén och ordningen i klassrummet måste bli bättre i svenska skolor. Vinstutdelning för friskolor ska villkoras mot högt ställda och granskade kvalitetskrav men även kommunala skolor ska ha högre krav på sig.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Marie Nicholson: Extra viktig En utbyggnad av kärnkraften är helt nödvändigt för att svenska hushåll och näringsliv ska kunna genomföra klimatomställningar och ta steget in i en elektrifierad framtid.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Marie Nicholson: Extra viktig RUT-avdraget är en förutsättning för att många, framförallt kvinnor, ska klara av vardagspusslet. Det är också en del av vårt näringsliv där kvinnligt företagande dominerar och ett område där många arbetstillfällen finns för de med begränsad utbildning och arbetslivserfarenhet.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Marie Nicholson: Det internationella biståndet bör ändras till att främst vara ett klimatbistånd för insatser där de verkligen gör skillnad.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Marie Nicholson: Extra viktig Ja. Klimatomställning av fordonsflottan är viktig men vi ska inte straffa ut dem som inte har något alternativ till bilen eller möjlighet att investera i en ny bil.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Marie Nicholson: Skattetrycket i Sverige är redan bland de absolut högsta i världen. Vi behöver se över hur våra skattemedel används istället för att bara höja skatter.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Marie Nicholson: Extra viktig De som direkt påverkas av vindkraftsutbyggnad måste få större möjligheter att göra sina röster hörda. Kommunerna är bäst lämpade att lyssna in sina invånare och måste också ha möjlighet att säga stopp när det behövs.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Marie Nicholson: Att kunna be förbipasserande om ekonomisk hjälp borde naturligtvis inte förbjudas men i många fall finns det bakomliggande kriminella element som utnyttjar och på olika sätt skadar människor. Genom EU behöver vi verka för att alla medlemsländer tar ansvar för sina medborgares grundläggande möjlighet till försörjning.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Marie Nicholson: Familjer är olika och hur man fördelar uppgifter inom familjen borde vara familjens ensak. Det skulle dock kunna tydliggöras vilken påverkan föräldraledigheten får på tex pensionen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Marie Nicholson: Extra viktig Ett medlemskap i NATO är det bästa sättet att trygga Sveriges gränser.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Marie Nicholson: Det är viktigt att alla som kan arbeta, ska arbeta. I Sverige råder dessutom arbetskraftsbrist.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Marie Nicholson: Extra viktig Sverige har redan tillräckligt högt skattetryck men omprioriteringar behövs.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Marie Nicholson: Betyg får gärna vara obligatoriskt redan från första början. Det är ett tydligt sätt att kommunicera vilka framsteg man gör i sin utbildning.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Marie Nicholson: Det skulle behövas en översyn över de lagkrav som ställs på kommuner så att även landsbygdskommuner klarar att leverera medborgarservice till rimliga kostnader.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Marie Nicholson: Extra viktig Sverige behöver först och främst förbättra befintligt järnvägsnät och satsa på elektrifiering av vägar.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Marie Nicholson: Extra viktig Sverige behöver en fungerade integration och vi behöver ta krafttag för att sätta stopp för en negativ samhällsutveckling som orsakats av ett alldeles för högt asylmottagande. Vi behöver en paus i mottagande av asylsökande.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Marie Nicholson: Extra viktig Att bruka skogen är också att skydda skogen. Svenska skogsägare tar stort ansvar för våra naturvärden och borde hyllas istället för utmålas som miljöbovar, vilket ofta gjorts av s-mp regeringen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Marie Nicholsons val:

  • Energipolitik
  • Integration
  • Lag och ordning