Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Charles Pylad (fotograf null)

Charles Pylad

Varför ska väljarna rösta på dig?

Om du tycker som jag att det är viktigt att värna också om de som saknar rösträtt - så som barn och unga, framtida generationer och miljö, natur, djur så tycker jag du ska rösta på mig.

Presentera dig själv

Charles Pylad. Född i Norrköping 1977, men flyttade till Uppsala 2011. Medlem i Miljöpartiet sedan 1995 och har haft förtroendeuppdrag sedan 1998, såväl i kommunpolitik som i regionpolitik. Läs gärna mer om mig på www.pylad.se Mina ideal har alltid varit att alltid vara påläst, pragmatisk och motverka populism.

Vad har du för yrke?

Politisk sekreterare i Region Uppsala

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Vaclav Havel

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

På nationell nivå ser jag helst ett politiskt styre med MP, S, C och V i för partierna lämplig konstellation. Jag tycker också att alla partier med bakgrund i demokratisk tradition ska vara beredda att samarbeta. Det enda parti som är uteslutet att samarbeta med är SD - med bakgrund i nazismen.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Charles Pylad

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charles Pylad: Det finns såväl bra som dåliga friskolor. Det finns friskolor som erbjuder en mycket bra skola för eleverna och bra arbetsmiljö och arbetsutveckling för lärarna. Det är dock rimligt med begränsning av vinstutdelning - och som bara kan vara aktuellt med en skola som kan visa positiv utveckling för elever och medarbetare.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charles Pylad: Extra viktig Omvärldsläget visar allt mer på behovet av att minska vår sårbarhet vid krig och terror. Att slå ut kärnkraft är enklare än att slå ut mer spridd småskalig energiproduktion. Vi har gott om land- och havsutrymme för utbyggnad av vindkraft och även solenergi. Ta vara på den möjligheten. Kärnkraften ska avvecklas i takt med att det förnybara byggs ut.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charles Pylad: Det finns redan idag möjlighet för polisen att vid misstanke om brott visitera personer. Att utifrån utpekade bostadsområden ha mer allmänna visitationszoner riskerar istället att spä på fördomar och konflikt i samhället. Förmodligen lär det bli mest visitationszoner i mer utsatta orter (så som Rinkeby) än i mer rika orter (Djursholm) - trots att visitationer skulle kunna upptäcka brott också där.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charles Pylad: RUT-avdraget är bra och bör utvidgas till att täcka fler områden, t ex reparationer m.m.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charles Pylad: Sverige är inte isolerat från sin omvärld. Fattigdom och svält är en grogrund för konflikter såväl inom som mellan länder. Klimatkrisen kommer särskilt utsätta redan fattiga länder för påfrestningar. Ju mer vi arbetar för goda villkor i andra länder desto bättre är det i slutändan också för oss genom en tryggare värld. Däremot är det alltid viktigt med kontroll över vad pengarna används till.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charles Pylad: Så länge Sverige är en monarki så ska kungahuset tilldelas rimligt belopp för att täcka utgifter för det arbete som utförs och andra omkostnader. Men det är rimligt att se över och granska utgifter och det kan tänkas att det kan leda till bedömning att det går att minska på tilldelningen.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charles Pylad: Vi behöver tänka smart att vi så snart som möjligt behöver göra omställning bort från bensin och diesel och istället främja det förnybara i form av gröna bränslen och el - vilket vi kan producera i Sverige istället för att vara beroende av import. Det är hållbart klimatmässigt och det är också säkerhetspolitiskt viktigt för att minska vårt beroende. Det går att kompensera hushållen på andra sätt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charles Pylad: Det är bra med mångfald såväl av utövare som vad gäller finansiering, men för att trygga större bredd så behöver det finnas tryggare finansiering.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charles Pylad: Det är viktigt att trygga det kommunala självstyret och kommunerna ska kunna påverka var det är rimligt respektive dåligt att sätta upp vindkraftverk. Viktigt dock att kommunernas bedömning är sakligt motiverad snarare än ett motstånd oavsett plats. Viktigt också att intäkter från vindkraft också kommer kommunerna och befolkningen till del.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charles Pylad: Tiggeriförbud är ett slag i luften. Ett förbud löser inte problematiken med fattigdom och svårigheter som dessa människors har utan bara osynliggör den, ökar stigmatisering och utanförskap.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charles Pylad: Den som varken identifierar sig som kvinna eller man ska inte behöva göra det i juridisk mening heller. Det handlar om respekt för varje människas identitet. Ett tredje juridiskt kön finns redan i bland annat Tyskland och Island. Det är något som FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter uppmanar världens länder att införa.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charles Pylad: Att män tar ut mycket mindre föräldraledighet än kvinnor är ett problem både för jämställdheten och för barns relation till alla sina föräldrar. Vi vill öronmärka dagar så att minst en tredjedel används av vardera föräldern, medan en tredjedel ska kunna användas fritt av vårdnadshavarna eller överlåtas till en annan vuxen som är del av barnets familj.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charles Pylad: Felet i Sverige är inte mångfald av läkare utan generellt råder brist på läkare i stora delar av Sverige. Det finns dock behov av att se över regelverk kring villkoren för nätläkare.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charles Pylad: Det finns större incitament att lära sig språk och vidareutbilda sig om individen fått permanent uppehållstillstånd. Därigenom förbättras integrationen i samhället. Däremot kan det finnas anledning att se över fler anledningar till utvisning vid brottslighet än vad som är fallet idag.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charles Pylad: Även om jag personligen svängt till att vara mer positiv än negativ till NATO så känns det sorgligt att ett av de största politiska besluten inte blir föremål för ett beslut grundat i god demokratisk diskussion för och emot. vilket har sin grund i det oroliga omvärldsläget. På sikt tror jag dock att vi istället går mot ett försvarssamarbete inom EU vilket är mer logiskt.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charles Pylad: Strandskyddet behövs för att värna allemansrätten och skydda värdefull natur. Därför behövs strandskyddet i hårt exploaterade områden. Samtidigt finns det platser i Sverige där det går att bygga fler bostäder och samtidigt utveckla naturturism, lantbruk eller annan verksamhet utan att det skulle skada naturen eller allemansrätten. Det kan till exempel gälla platser i landsbygd eller glesbygd.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charles Pylad: Såväl genom höjd skatt som genom försäljning till icke-krigförande demokratiska länder.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charles Pylad: Det finns ingen anledning att smalna av public service' uppdrag utan det behövs en bredd i utbudet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charles Pylad: Vi måste ta tag i omställningen nödvändig för att bemästra klimatkrisen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charles Pylad: Jag är emot införande av marknadshyror eftersom risken är överhängande att det skulle medföra höjda hyror, vilket i sin tur kan leda till mer segregation och större bostadsbrist för dem med låga inkomster.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charles Pylad: Tvärtom behöver Sverige som är ett avlångt land satsa på höghastighetståg, men vi måste också upprusta nuvarande stambana.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charles Pylad: Snarare behöver vi minska antalet regioner från dagens 21 till 7 regioner. Dessa större regioner kan få bättre möjligheter. Det behövs dock mer resurser från statliga nivån till regionerna för att klara hälso- och sjukvården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charles Pylad: I stort är lagen om anställningsskydd (LAS) väl utformad så som det är i dag. Turordningsreglerna fyller sitt syfte. Det kan finnas anledning att se över småföretagares undantag. Men mer fokus behövs på andra åtgärder så som sänkt arbetsgivaravgift och slopat sjuklöneansvar.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charles Pylad: Tillstånd för att öppna gruvor får aldrig göra avkall på miljö. Det får inte ske på ett sätt som allvarligt skadar miljön eller samernas rätt till sin kultur och att bedriva renskötsel. Dessa intressen behöver få konkret genomslag vid beslut om nya gruvor. Exempelvis är Gallók (samiska för Kallak) inte en lämplig plats för en gruva.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Charles Pylad: Det som avgör antalet asylsökande i världen är krig och svält. Det går inte att sätta ett mål för hur öppet Sverige ska vara gentemot asylsökande. Det är de individer med allra störst anledning till att ha lämnat sitt land pga förföljelse, hot och krig. Det viktiga är att få alla länder med relativt bättre förhållanden att bidra med skydd för asylsökande.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Charles Pylad: Polisen behöver få möjlighet att övervaka och avlyssna kriminella grupper i fler fall än i dag, även i preventivt syfte. Alla tvångsmedel ska användas med stor respekt för rättssäkerheten och individens personliga integritet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Charles Pylad: Viktigt att främja ett naturnära och hyggesfritt skogsbruk, som tar stor naturhänsyn och bevarar och stärker livsmiljöerna för djur och växter. Viktigt också att stötta skogsägare ekonomiskt i omställningen till ett hållbart skogsbruk för att skydda och bevara naturvärden.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Charles Pylads val:

 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat
 • Sjukvården