Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Marcus Källander (fotograf Privat)

Marcus Källander

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag ser att allt inte är bra i vårt samhälle, jag vill förändra och påverka det som går. Jag har en positiv tro på vårt samhälle, men tycker det har gått lite snett, vi behöver hugga tag där det brister och våga se vart problemen finns.

Presentera dig själv

Jag bor med fru och barn i Götene, ledare för fotbollslag och sitter med i föreningens styrelse, jag tycker en massa om hur saker och ting fungerar och vill därför påverka där jag kan. Kommer ursprungligen från skåne, och är moderat förtroendevald sedan lite mer än 10 år. Engagerad både i regionen och kommunen.

Vad har du för yrke?

Arbetar inom en statlig myndighet

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Lars Holmin och Annika Håkansson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag hoppas på en regering ledd av Moderaterna

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Marcus Källander

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Källander: Att friskolor, eller för den delen företag, gör vinst är i sig inget dåligt, snarare så handlar det om innehållet i skolan, där behöver vi bli hårdare oavsett om det är kommunal eller friskola

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Källander: Om allt skall bli fossilfritt så behöver vi säkra el-tillgången, det görs grönast med kärnkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Källander: Extra viktig Vi behöver bli hårdare mot de som inte följer svensk lag.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Källander: Svarta jobb har blivit vita, så klart vi skall ha kvar RUT och ROT

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Källander: Vi skall absolut bidra till det internationella men vi behöver se över hur det fungerar och vart pengarna går.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Källander: Sverige måste rulla och alla kan inte rulla med el-bil. Det handlar om att ha råd att åka till jobben för oss på landsbygden .

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Källander: Tycker absolut kulturen bör kunna skifta över i sin finansiering.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Källander: Vi har enorma skyddsnät i Sverige, de behöver finslipas, men det gör att där inte skall finnas behov av tiggeri, är man utländsk medborgare så skall du kunna finansiera din vistelse annars har du ingen uppehållsrätt.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Källander: Föräldrar är vuxna människor och vet själva bäst vad deras barn behöver och vem som skall vara hemma.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Källander: De underlättar för enormt många medborgare som annars behövt gå till regionalvård, så det kostar oavsett.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Källander: Tycker det är bra att vi byggt systemet med tillfälliga uppehållstillstånd som grund.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Källander: Ensam är inte stark, tyvärr behöver vi ett starkare sammanhang i dagens tid.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Källander: Bättre att motivera med sänkt skatt på arbeten.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Källander: Kan göra landsbygdskommuner mer attraktiva.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Källander: Gillar inte höjd skatt, där finns andra sätt att finansiera och andra ställen att först effektivisera.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Källander: Om vi inte har el idag så att det räcker, då får vi ta förbunden när där finns möjlighet.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Källander: Betyg kan hjälpa både elev och förälder att se vad som behöver övas på mera.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Källander: Fattiga kommuner kan stödjas på andra sätt än att flytta skatt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Källander: Vi har så många andra transportsätt som är eftersatta i satsningar, sjöfarten behöver enorma stöd, börja där istället för att lägga 400 miljarder på något som gynnar ett fåtal .

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Källander: Extra viktig Tror inte det handlar om vem som styr utan om hur det är uppbyggt, det behövs massor av jobb men det behöver inte betyda att det skall vara statligt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Källander: Karensdag infördes av en anledning, däremot kan man titta på yrken där det kan avskaffas, men inte en generell avskaffning.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marcus Källander: Det skall inte vara hur enkelt som helst, men heller inte omöjligt, det måste lindras i vilka regler som gäller så företag vågar anställa

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marcus Källander: Om där inte finns någon plan på integrering så går det heller inte att ta emot.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marcus Källander: Skatterna är för höga som dom är, kan vi sänka tror jag det kommer gynna vårt land på långsikt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marcus Källander: Har förtroende för de som äger skog, de vårdar och tar hand om den.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Marcus Källanders val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning