Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Sofia Jöngren

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Angela Merkel

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En mittenregering där SD inte ingår eller har inflytande.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Sofia Jöngren

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Sofia Jöngren: Extra viktig Kärnkraft är inte en hållbar energikälla. Vi bör i första hand bygga ut alternativa, hållbara energislag. Men som en övergångslösning för att fasa ut fossila energikällor kan kärnkraft användas.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Sofia Jöngren: Klimatförändringarna kommer ytterligare öka behovet av internationellt bistånd.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Sofia Jöngren: Jag är republikan men anser att kungen gör bra reklam för Sverige. Så länge han sitter kvar tycker jag tilldelningen är rimlig. Dessutom förvaltar hovet ett viktigt kulturarv bland annat i form av byggnader.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Sofia Jöngren: Extra viktig Vi behöver göra oss oberoende av olja från skurkstater och rädda klimatet. Omställningen behöver ske nu och beskattning av fossila bränslen är en viktig del här.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Sofia Jöngren: Hellre skatt på fastigheter än på arbete.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Sofia Jöngren: Kultur är viktig och ska komma alla till del.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Sofia Jöngren: Extra viktig Jag anser att försäkringen borde vara helt individuell per förälder. Precis som alla andra ersättningar i socialförsäkringssystemet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Sofia Jöngren: Permanenta uppehållstillstånd underlättat integrationen och bör därför vara huvudregel.

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Sofia Jöngren: Extra viktig Vi behöver ställa om nu. En bil går i genomsnitt 15 år på vägarna innan den skrotas. Därför bör nya bilar drivas på fossila bränslen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Sofia Jöngrens val:

  • Landets ekonomi
  • Miljö och klimat
  • Sysselsättning