Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Amanda Palmstierna (fotograf Victor Thomsen)

Amanda Palmstierna

Varför ska väljarna rösta på dig?

Vi står mitt i en brinnande klimatkris och artkris. Det finns åtgärder - det som saknas är den politiska viljan. Därför behövs Miljöpartiet. Jag kämpar för klimat och natur och har förhandlat fram ett nationellt klimatmål för minskade konsumtionsutsläpp. Social rättvisa är viktig. Skolan och sjukvården ska ha hög kvalitet och vara tillgänglig och jämlik. Klimatval ska vara möjliga oavsett plånbok.

Presentera dig själv

Jag är tvåbarnsmamma, är gift och älskar att odla, jogga och att vara i naturen. Jag gillar också att skriva, läsa skönlitteratur och lyssna på musik, oftast kvinnliga artister och författare. Styrka hämtar jag genom att vara tillsammans med familj och vänner, och genom att sätta mig på en klippa vid havet och andas. Människan och naturen, vår planet, vi hör ihop. Det är en djup drivkraft.

Vad har du för yrke?

Riksdagsledamot, jag är tjänstledig från mitt jobb som miljöstrateg på myndighet

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi kommer att söka maximalt inflytande för vår politik efter valet. Vi ser att det allra bästa för Sverige är en rödgrön majoritetsregering, där S, MP, C och V ingår.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Amanda Palmstierna

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Palmstierna: Extra viktig Syftet med skolan är att ge elever en utbildning av hög kvalitet och en bra start på livet och arbetslivet - inte att ge vinst till ägarna. Eventuella överskott ska återinvesteras i verksamheten. Det ska vara möjligt för elever att välja olika skolor – men det ska inte vara möjligt för skolor att välja bort barn som kostar pengar.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Palmstierna: Kärnkraften kommer med mycket höga risker för hälsa och miljö, från brytning av uran till slutförvaring av det radioaktiva avfallet. Vi vill istället bygga ut den förnybara energin kraftigt, särskilt havsbaserad vindkraft, och öka arbetet med energieffektivisering. Det är både snabbare och billigare. Kärnkraften löser inte klimatkrisen utan tar lång tid och har höga kostnader.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Palmstierna: Förslaget innebär att personer ska kunna visiteras utan krav på brottsmisstanke. Det kränker grundläggande fri- och rättigheter och ökar segregationen. Det är centralt att polisen har lokalsamhället med sig i arbetet. Vi satsar på förebyggande, brottsbekämpande och trygghetsskapande arbete, t ex på familjecentraler, resurser till polisen och bättre lag för att komma åt brottsvinster

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Palmstierna: Vi vill göra om RUT-avdraget så att det blir ett avdrag för grön omställning, inriktat på reparationer och återanvändning. I nuläget ingår reparation av vitvaror och IT-utrustning. Det ska absolut inte bli en subvention av välmående gruppers konsumtion av tjänster. Nivåer och inkluderade aktiviteter ska löpande ses över. Det finns många tjänster i nuvarande RUT som bör tas bort.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Palmstierna: Extra viktig Vi vill höja nivån för biståndet från 1 till 1,25 procent av Sveriges bruttonationalinkomst. Miljontals människor lever i hungersnöd och förtryck pga krig, korruption, Corona och klimatförändringar. Biståndet ska ge länder möjlighet till en hållbar utveckling. Det är viktigt med kvinnors rättigheter och ekonomiska egenmakt, att hjälpa människor på flykt och investera i klimat- och miljöarbetet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Palmstierna: Kungahuset har spelat ut sin roll i ett demokratiskt samhälle och bör på längre sikt avvecklas. Samtidigt är det ett kulturarv och bidrar till en positiv Sverigebild. Det är dock inte rimligt med höga och ökande kostnader.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Palmstierna: Extra viktig Mitt i brinnande klimatkris ska vi inte göra det billigare att släppa ut. Däremot är det viktigt att stötta svenska hushåll när inflationen stiger och ekonomin blir pressad. Vi föreslår därför riktade stöd till landsbygden, pensionärer och studenter, sänkt matmoms och stöd till omställning för fossilfria transporter. Vi vill också ha ett jordbruksstöd med miljöinriktning.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Palmstierna: Vi vill att beskattningen av tillgångar ska bli mer enhetlig och rättvis. Bostäder behöver beskattas, men vi vill skapa ett system som möjliggör progressiv beskattning. Fram till dess vill vi höja taket i den kommunala fastighetsavgiften.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Palmstierna: Konsten ska inte lämnas till enbart marknadens villkor och att styras av kommersiella intressen. I nuläget finansieras kulturen till största delen privat eller genom ideellt engagemang. Det fria kulturlivet måste ha goda förutsättningar att utvecklas. Då behövs skattemedel - på armlängds avstånd. Det är de fria grupperna och enskilda konstnärerna som i hög utsträckning bryter ny konstnärlig mark.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Palmstierna: Vi tycker att vindkraften ska byggas ut, framförallt havsbaserad, men det måste bygga på partnerskap och inte på ”social acceptans”. Vi tycker att kommunerna ska behålla sin rätt att säga nej till vindkraft. Det kan finnas biologisk mångfald eller andra viktiga lokala intressen. Däremot behöver kommunens besked komma tidigare i processen, och vinster från vindkraften ska gå tillbaka till bygden.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Palmstierna: Det går inte att lagstifta bort fattigdom genom att förbjuda människor att be om hjälp. Vi vill satsa på åtgärder för att motverka hemlöshet och socialt utanförskap, och driva frågan på EU-nivå. Sverige behöver samverka med de länder många av de som tigger kommer från.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Palmstierna: Den som varken identifierar sig som man eller kvinna ska inte behöva göra det i juridisk mening heller. Vi vill tillsätta en utredning som kan se på hur ett tredje juridiskt kön bäst kan införas i svensk lag. Det handlar om respekt för varje människas identitet. Flera länder har redan infört ett tredje juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Palmstierna: Extra viktig Vi vill att en tredjedel av dagarna öronmärks till varje vårdnadshavare. Resten ska kunna fördelas fritt mellan vårdnadshavarna, eller till en tredje part som är del av barnets familj. Det finns sådana förslag i utredningen ”Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn”. Ett jämställt uttag av föräldradagar är viktig för barnets rätt till sina vårdnadshavare och för ökad jämställdhet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Palmstierna: Vård ska ges efter behov och de med störst behov ska prioriteras. Ersättningen ska justeras för att styra mot dem som har störst behov av vård. Det är viktigt med en god digital och fysisk tillgänglighet, det behöver regionerna och kommunerna ta ansvar för. Skattemedel ska användas klokt och inte till privata företags vinster.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Palmstierna: Vi vill ge familjer möjlighet att återförenas, införa permanenta uppehållstillstånd och särskilt värna sjuka, barn och unga. Inget barn som har flytt ska behöva oroa sig för om hen får stanna i Sverige eller inte. Barn ska särskilt prioriteras för permanenta uppehållstillstånd vid första asylansökan. Tillfälliga uppehållstillstånd skapar osäkra villkor för människor och försvårar etableringen.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Palmstierna: Vi vill bevara Sveriges alliansfrihet samtidigt som vi fördjupar våra försvarssamarbeten med de skandinaviska länderna, Storbritannien, EU och Nato. Sverige får inte anpassa sig till Turkiets krav för medlemskap, utan ska värna mänskliga rättigheter. Nedrustningen måste fortsätta. Det behövs en lag som förbjuder kärnvapen.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Palmstierna: Extra viktig Arbetslöshetsförsäkringen ska garantera en grundläggande ekonomisk trygghet samtidigt som den underlättar omställningen till en ny sysselsättning. På sikt vill vi också införa en skattefinansierad allmän grundförsäkring vid såväl sjukdom som arbetslöshet, med samma nivå på ersättningen vid sjukdom och arbetslöshet. Villkoren för småföretagare måste också bli bättre.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Palmstierna: Extra viktig Vi står upp för strandskyddet! Det är viktigt för att skydda djur och växter som lever på stränder och i vattnet. Grunda vikar är havets barnkammare. Stränderna är viktiga för friluftslivet, man ska inte behöva äga en dyr villa för att ha tillgång till stränder. Stränderna är också viktiga i arbetet med klimatanpassning och hindra bebyggelse som kan drabbas av havsnivåhöjning eller översvämningar.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Palmstierna: Det är viktigt att finansieringen av försvaret inte går ut över välfärden eller över människor som redan har en ansträngd ekonomi. Vi föreslår därför att värnskatten, skatt för människor med höga inkomster, förs in igen. Vi tycker också att civilförsvarets andel av den totala försvarsbudgeten behöver öka.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Palmstierna: Det är viktigt med en stark och oberoende public service, så att alla människor får tillgång till saklig och bred information. Public service ska skyddas mot politisk styrning, vi vill därför skydda public service i grundlagen. Finansieringen vara stabil och långsiktig. Vi anser att det är en bra nivå idag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Palmstierna: Extra viktig Vi står mitt i en brinnande klimatkris och måste göra allt vi kan för att ställa om, samtidigt som människor måste få ihop sin vardag oavsett storleken på plånbok. Det ska bli billigare att köpa en bil som släpper ut mindre. Idag dominerar laddbara bilar nybilsförsäljningen och en andrahandsmarknad utvecklas. Samtidigt blir det blir allt dyrare att köra på bensin och diesel.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Palmstierna: Vi vill att betyg ska ges först från årskurs 7. Betyg i lägre åldrar har inte någon positiv effekt för elever som klarar sig bra, men de har en negativ påverkan på elever som har det kämpigt i skolan, och som då riskerar att tappa självförtroende och motivation. Det är viktigt att de elever som behöver särskilt stöd fångas upp tidigt, men det görs bättre genom screeningar av t ex lässvårigheter.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Palmstierna: Den ekonomiska utjämningen mellan kommuner behöver ses över för att bli mer rättvis. Vi vill också stärka kommuners och regioners ekonomi på fler vis, t ex genom att ge kompensation för förnybar el. Det skulle flytta över resurser från staten till kommunerna. Det är också viktigt med mer statlig finansiering för fler anställda och högre lön i vård och omsorg, och för en stärkt förskola och skola.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Palmstierna: Extra viktig Vi har länge drivit att straffet ska skärpas! Det är fullkomligt orimligt att ett så allvarligt brott hittills bara har kunnat straffas med böter. Förslaget är en del i Miljöpartiet och Socialdemokraternas 40-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor. Vi uppmanar de andra partierna i riksdagen att rösta för förslaget.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Palmstierna: Det är viktigt att människor med låga inkomster också kan få en bostad! Med marknadshyror är risken stor att det resulterar i höjda hyror. Det leder till ökad segregation och till ökad bostadsbrist för de med låga inkomster. Det är viktigt med blandade bostadsområden och att alla har en bra boendemiljö.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Palmstierna: I Sverige behöver vi satsa ordentligt på tågen och lägga mycket resurser på underhåll av järnvägar så att tågen kommer i tid. Vi behöver också bygga ut såväl stambanorna som höghastighetsbanor. Snabba tåg är viktigt för att kunna minska på flygandet som dras med stora klimatutsläpp. När vi bygger ny järnväg för tåg som ska rulla i över 100 år är det rimligt med snabba tåg. Det finns redan i Europa

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Palmstierna: Sjukvården behöver stärkas både vad gäller kvalitet, tillgänglighet och jämlik vård, men att låta staten ta över ansvaret är inte svaret. Vi tycker att ansvaret ska ligga kvar på kommuner och regioner som är närmare patienten. Det behövs arbetsro och att lyssna på professionen, även sköterskorna. Däremot vill vi att staten ska ta ett större ansvar för finansiering av sjukvården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Palmstierna: Karensdagen tvingar många människor med låga löner att gå till jobbet för ekonomins skull, trots att de är sjuka. Coronapandemin visade att det går att slopa karensdagen. Vi ska inte ha ett ekonomiskt system som tvingar människor att gå sjuka till jobbet. Risken för ohälsa, sjuknärvaro och ekonomiskt utsatta människors situation behöver tas på allvar.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Palmstierna: Den som är arbetslös ska aldrig lämnas utanför. Vi vill att de förbättringar som gjordes av a-kassan med anledning av Coronapandemin ska permanentas. På sikt vill vi ha en gemensam sjuk- och arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla. Korta anställningar ska inte staplas på varandra, i stället ska en fast anställning erbjudas. Det är viktigt att komma tillrätta med problemen gig-ekonomin.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Palmstierna: Vi är inte emot nya gruvor, så länge de uppfyller högt ställda krav på miljö, vatten och att urfolks rättigheter respekteras. Det är också viktigt att rikta styrmedel till en ökad återvinning och att produkter utformas för att hålla länge, så att vi når en ekonomi inom planetens gränser. Det går att göra förbättringar vad gäller tillståndsprocesser, t ex mer resurser till prövningsmyndigheterna.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Amanda Palmstierna: Vi har en solidaritet både med människor i Sverige och med människor runt om den här planeten som tvingas fly. Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet och måste försvaras. Sverige och EU-länderna ska ta emot människor på flykt. Vi vill förbättra etableringen med särskilt fokus på nyanlända kvinnor. Människor ska ha rätt att jobba och lära sig svenska från första dagen de sökt asyl.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Amanda Palmstierna: Det är viktigt att bekämpa den grova gängkriminaliteten. Möjligheterna till hemlig avlyssning och övervakning behöver utökas eftersom det förbättrar förutsättningarna att klara upp allvarliga brott. Samtidigt måste vi slå vakt om mänskliga rättigheter och den personliga integriteten. Det är avgörande att vi hittar en bra balans.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Amanda Palmstierna: Skattesystemet bidrar till välfärd, skola, jämlikhet och klimatarbete. Över tid har människor med höga inkomster tjänat mer och ekonomiskt utsatta människor blivit fattigare. De som har råd att investera i värdepapper och bostäder har tjänat på det, människor med lägre inkomster har halkat efter. Det skapar ett samhälle med klyftor och orättvisa. De som tjänar och äger mer ska betala mer i skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Amanda Palmstierna: Extra viktig Vi lever inte bara i en klimatkris utan också i en artkris med det största utdöendet av arter på miljontals år. Den biologiska mångfalden ger förutsättningar för mänskligt liv, pollinerande insekter behövs för mat till exempel. Sverige bör följa uppmaningen från FN om att skydda minst 30 procent av land och hav. Skog och annan natur. Att vara i naturen motverkar stress och gör att man läker bättre

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Amanda Palmstiernas val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Amanda Palmstierna: Vi står i en klimatkris och artkris och måste sätta in kraftfulla åtgärder för att möta utmaningarna. Skolan är avgörande för att ge varje barn en god start i livet och måste ha en hög kvalitet och vara jämlik. Sjukvården ska finnas där när vi behöver den, utan att man ska behöva kämpa för att få god vård.