Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Marika Bjerstedt

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag kommer att fortsätta ägna mitt liv åt att förbättra och förändra samhället. Orättvisor gör mig arg, men jag prioriterar alltid det demokratiska samtalet. Att politiker respekterar varandra och kan föra konstruktiva samtal är en av de viktigaste sakerna i en fungerande demokrati.

Presentera dig själv

Min livsåskådning gjorde att jag blev socialarbetare och politiker; två olika sätt att förändra samhället. Jag älskar den svenska välfärden eftersom den är en förutsättning för jämlikhet, demokrati och rättvisa.

Vad har du för yrke?

Socionom

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En regering som har en tydlig majoritet i riksdagen bakom sig, utan inflytande från Sverigedemokraterna.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Marika Bjerstedt

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marika Bjerstedt: Extra viktig Alla resurser som avsatts för utbildning ska gå till utbildning. Viljan att ta ut vinst ska inte vara en drivkraft för en skolhuvudman, eftersom utbildning är ett starkt samhällsintresse. Friskolor som inte tar ut vinst är dock välkomna.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marika Bjerstedt: Extra viktig Kärnkraft är riskabelt, både på kort och lång sikt. Driften tål inte längre elavbrott tillräckligt bra och det finns ännu ingen metod för slutförvaring som inte drabbar kommande generationer.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marika Bjerstedt: Mycket tyder på att visitationszoner riskerar att öka spänningar i utsatta områden, samtidigt som brott eventuellt kan förhindras, därför bör visitationszoner användas med stor försiktighet. Det finns inte tillräckligt stöd i forskning att denna metod ger avsedd effekt.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marika Bjerstedt: Det finns ingen anledning att subventionera denna typ av tjänster. Skattepengar bör användas till annat.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marika Bjerstedt: Behovet av bistånd är stort. Om biståndet minskar finns en stor risk att fler människor tvingas på flykt. Däremot måste bistånd ständigt utvärderas och anpassas efter nya förutsättningar.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marika Bjerstedt: Eftersom vi verkligen behöver minska våra utsläpp måste användningen av diesel och bensin minska. Människor i glesbygd bör kompenseras på annat sätt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marika Bjerstedt: Fastighetsskatt är bättre än fastighetsavgift eftersom den är procentuell.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marika Bjerstedt: Kultur är ett allmänintresse och måste kunna stå fri ifrån ekonomisk påverkan. Kultur är också en viktig förutsättning för all samhällsförändring.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marika Bjerstedt: Människor måste kunna påverka sin närmaste boendemiljö.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marika Bjerstedt: Att människor tigger på allmänna platser är ett problem! Att tro att ett förbud löser problemet känns dock som att gå hundratals år tillbaka i tiden.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marika Bjerstedt: Jag ser inte några risker med att införa ett tredje juridiskt kön. Däremot kan det underlätta för en del människor.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marika Bjerstedt: Extra viktig Just nu minskar antalet dagar som tas ut av män. Det ökar ojämställdheten på arbetsmarknaden och får effekter långt efter pensionen. Föräldrar måste börja dela mer lika. Att skaffa barn är ett gemensamt ansvar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marika Bjerstedt: Resurserna i vården måste användas effektivt och planeringsförutsättningarna måste bli bättre.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marika Bjerstedt: Extra viktig Tillfälliga uppehållstillstånd försvårar en bra integration.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marika Bjerstedt: Det är i nuläget omöjligt att veta om NATO-medlemsskap är bra, dåligt eller nödvändigt för Sverige på kort och lång sikt.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marika Bjerstedt: A-kassan är en försäkring och behöver ligga på en skälig levnadsnivå. Risken med för låga nivåer är att människor inte ansluter sig till A-kassa, vilket ökar sårbarheten för de med sämst ställning på arbetsmarknaden.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marika Bjerstedt: Strandskyddet bör förändras och luckras upp men inte avskaffas helt.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marika Bjerstedt: Upprustningen bör finansieras med ökad skatt på kapital.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marika Bjerstedt: Extra viktig Oberoende media är en av demokratins hörnstenar.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marika Bjerstedt: Betyg ökar inte kunskap.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marika Bjerstedt: Extra viktig Likvärdigheten i kommunal service behöver öka. Förutsättningarna att finansiera verksamheten behöver förbättras för de kommuner som idag har svart att klara sitt uppdrag.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marika Bjerstedt: Extra viktig Det går inte att köpa samtycke. Sex ska alltid vara på lika villkor och därför bör sexköp bestraffas hårdare.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marika Bjerstedt: Fri hyressättning kommer sannolikt att leda till ökad spekulation på bostäder och segregering.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marika Bjerstedt: Extra viktig Det är nödvändigt att flytta över transporter av personer och gods från landsväg till järnväg. Därför behövs mer järnväg byggas. För persontrafiken behöver järnvägen kunna konkurrera med flyget.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marika Bjerstedt: Förändring av huvudmannaskap löser inte problem i sjukvården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marika Bjerstedt: Asylrätten är viktig och får inte kränkas.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Marika Bjerstedts val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning