Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Rickard Eriksson (fotograf Marcus Björneroth)

Rickard Eriksson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Vardagstrygghet, att känna sig säker i samhället är statens viktigaste uppgift. Det gäller inom landet, du ska kunna gå ut och röra dig fritt, du ska kunna ställa ifrån dig din cykel eller bil utan att vara rädd för stöld eller inbrott och du ska inte vara rädd för att bli rånad eller hotad. Vardagsbrottslighet är ett märkligt ord, vi ska vända detta till vardagstrygghet.

Presentera dig själv

Egenföretagare, advokat, hemvärnsman, ledare inom sjöscouterna. Famijefar, två barn och fru. Boende i Torslanda. Göteborg. Ofta ute i löpspåret eller i naturen. Social och morgonpigg.

Vad har du för yrke?

Advokat inom brottmål och familjerätt.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En moderatledd regering som leder Sverige framåt mot vardagstrygghet och frihet för individen.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Rickard Eriksson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rickard Eriksson: För att driva verksamhet på privat basis behövs incitament. Om man kan bedriva en bra utbildning med bra lärare och bra resultat ska vinstutdelning tillåtas.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rickard Eriksson: Sverige behöver energi. Kärnkraften är klimatsmart, söker och kan byggas där elen behövs, dvs i södra Sverige. Om vi ska undvika import av smutsig kolkraft från andra länder behöver vi ha mer kärnkraft, inte mindre.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rickard Eriksson: Polisen ska ha tillgång till de verktyg som behövs för att öka vardagstryggheten. Polisen är bäst lämpad att göra bedömningen när och hur detta ska användas.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rickard Eriksson: RUT-avdraget har hjälpt att minska den illegala arbetskraften och istället skapa intäkter till staten samtidigt som anställningstryggheten många gånger har ökat i de berörda sektorerna.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rickard Eriksson: Biståndet ska fokuseras där det gör mest nytta biståndet ska fokuseras på humanitärt bistånd med kontroll av vilka som får bistånd. Vi ska inte heller fokusera på ett procentmål.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rickard Eriksson: Kungahuset representerar Sverige utåt och inåt. Det mervärde som kungahuset ger i våra internationella relationer är mycket värt och ger bra reklam för Sverige som skapar exportmöjligheter och jobb i Sverige.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rickard Eriksson: Skatten på bensin och diesel är procentuell till stor del, när priset går upp går också intäkterna upp. När oljepriset är högt tjänar staten mer pengar. En neutral skatt skulle vara mer rättvis.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rickard Eriksson: Fastighetsskattens avskaffande var bra. Sverige har idag ett mycket högt skattetryck, varför det inte finns någon anledning att ytterligare höja skatter.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rickard Eriksson: Kultur är viktig, men kultur är också brett. Inom vissa områden finns möjlighet för privata aktörer att, under rätt förutsättningar, finansiera kultursatsningar.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rickard Eriksson: Kommunen ska fortfarande ha rätt att bestämma vad som ska byggas inom deras geografiska område. Det ska dock bli enklare att få miljötillstånd och vi måste bygga ut annan energi, såsom kärnkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rickard Eriksson: Sverige har ett välfärdssystem som ska fånga upp personer med behov. Det ska därför inte finnas behov av tiggeri i Sverige. Organiserat tiggeri av ligor där människor utnyttjas ska förbjudas.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rickard Eriksson: Lagstiftningen ska vara könsneutral och moderaterna är frihetens parti. I det fall det finns behov av att ytterligare göra lagstiftning könsneutral kan man titta på detta.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rickard Eriksson: Det är familjen och föräldrarna som bäst ser vad som får familjepusslet att gå ihop. Staten ska ge möjligheter, men det är vårdnadshavarna själva som ska bestämma fördelningen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rickard Eriksson: Skattemedel ska finansiera vården till största delen. Vem som ger vården eller hur vården ges ska vara upp till den enskilde individen som behöver vården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rickard Eriksson: Många som flyr andra länder som är i krig, har behov av skydd tillfälligt, som nu i Ukraina. Sverige kan då ge skydd tillfälligt tills konflikten är över, men om det inte längre föreligger en konflikt eller kris torde det bästa vara att återvända till sitt hemland för de flesta människor.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rickard Eriksson: Sverige har under många år varit alliansfritt. Omvärldssituationen ser dock annorlunda ut idag och NATO är en extra trygghet för att inte hamna i konflikt. NATO behöver Sverige och Sverige behöver NATO.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rickard Eriksson: Det ska alltid löna sig mer att arbeta än att gå på bidrag. Höga bidrag minskar incitament att hitta nytt arbete.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rickard Eriksson: Kommunerna ska själva få bestämma över strandskyddet, dispensmöjligheter ska kunna ges och kompensation för markägare ska bli tydligare.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rickard Eriksson: Svenska försvaret ska rustas upp. Vi ska upp till minst 2-procentmålet. Att finansiera svenska försvaret på annat sätt än genom skattemedel synes svårt, dock ska inte skatten generellt höjas utan man får göra omfördelningar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rickard Eriksson: Public service har ska ha ett uppdrag att förmedla samhällsviktig information, minska desinformation och ge opartisk och neutral information.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rickard Eriksson: En klimatanpassad fordonsflotta är viktig, dock måste exempelvis laddinfrastruktur finnas på plats för elbilar, vi måste ha tillräckligt med el (där kärnkraften är en viktig del) och det måste även finnas en ekonomisk möjlighet att handla fordon med alternativa drivmedel.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rickard Eriksson: Betyg är en indikator på hur man ligger till och kan ge insatser tidigt under studierna, det skulle ge en ökad tydlighet och kunna hjälpa de som behöver hjälp och även ge möjlighet till ytterligare stimulans till de som ligger bra till.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rickard Eriksson: Hela Sverige ska leva, men varje del ska kunna bära sina egna kostnader. En viss fördelning ska givetvis ske, men att fördela om ännu mer pengar än idag är fel sätt att gå.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rickard Eriksson: All brottslighet ska bekämpas. Ett straff ska vara proportionerligt. Straffskalorna för de flesta brott bör ses över och höjas, även beträffande köp av sexuella tjänster. Viktigare än minimistraffet är dock att domstolar använder hela straffskalan och inte som huvudregel går på minimistraffet.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rickard Eriksson: Att staten ska styra hyresnivån på hyresrätter är inte bra, det skapar inte fler hyresrätter, utan färre. Fri hyressättning ska vara huvudregeln där undantag ibland kan göras.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rickard Eriksson: Sverige behöver järnvägar, men vi måste primärt se till att de järnvägar som vi har idag fungerar och underhålls på ett bra sätt. Mer pengar till nuvarande järnvägar innan nya dyra höghastighetsbanor byggs.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rickard Eriksson: Sjukvården är numera oftast specialiserad och föra att få en likvärdig och effektiv vård ska staten ta över ansvaret för sjukvården. Det behöver dock inte innebära att staten är utförare, men att staten har totalansvaret för vården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rickard Eriksson: Karensdagen infördes för att minska utnyttjandet av systemet och har funnits under lång tid, den göra att våra bidragssystem inte överbelastas samtidigt som det ger en rätt till ersättning vid längre sjukdom.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rickard Eriksson: Flexibiliteten på arbetsmarknaden behöver öka, både arbetstagare och arbetsgivare ska ges möjlighet till större möjligheter till att vidta åtgärder. Idag ser vi en inlåsningseffekt i det nuvarande arbetet istället för att möjligheter ges till anställda att, om möjlighet ges, gå vidare till något mer inspirerande.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Rickard Eriksson: Gruvnäringen är viktig för många arbeten, särskilt i norra Sverige. Att öppna gruvor ska därför vara enkelt, dock med beaktande av statens intressen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Rickard Eriksson: Asylrätten är en stark rättighet. Att ta emot människor i behov av skydd är viktigt i en rättsstat, vi måste dock se till att de som sedan även beviljas asyl snabbt lär sig språket, får ett arbete/utbildning för att undvika utanförskap.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Rickard Eriksson: En rättsstat bygger på att staten ska upprätthålla lag och ordning. Dock ska inte staten övervaka enskilda individer utan att det finns misstanke om brott, men det kan räcka med att man befinner sig i kriminella miljöer eller gäng för att polisen ska kunna ansöka hos domstol för hemlig avlyssning.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Rickard Eriksson: Höginkomsttagare betalar mycket i skatt idag, liksom företag. Skattetrycket ska minska generellt och för att skapa incitament att arbeta och utbilda sig behöver skattetrycket minska för höginkomsttagare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Rickard Eriksson: Sverige har väldigt mycket skog. Givetvis ska skogen skyddas, samtidigt som skogsnäringen är viktig för Sveriges utveckling och med ett hållbart skogsbruk kan detta kombineras.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Rickard Erikssons val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning