Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Kenny Hansson (fotograf Loke Roos)

Kenny Hansson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Under mina år inom bygg- och miljönämnder så har jag sett hur vår lagstiftning förhindrar utveckling av landsbygden samtidigt som den är så tungstyrd när det kommer till att få folk att vidta rättelse när man bryter mot lagen. Jag vill se en lagstiftning som värnar om de miljöer och kulturarv som vi har, samtidigt som den är tillåtande för att utveckla vårt land. Det ska vara lätt att göra rätt.

Presentera dig själv

Redan vid 9 års ålder bestämde jag mig för att jag ville vara med och bidra till samhället genom att engagera mig politiskt. Vid 14 års ålder gick jag med i MUF och som 18-åring fick jag mitt första politiska uppdrag. Jag är idag 26 år gammal och har haft ordförandeuppdrag i Hässleholms kommun under de senaste 6 åren i bygg- och miljönämnder. Jag är liberalkonservativ och tror på friheten.

Vad har du för yrke?

Reg. fastighetsmäklare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Margaret Thatcher

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill såklart helst se en renodlad Moderatregering men det viktigaste är att Sverige styrs i en liberalkonservativ riktning så vi får ordning på vårt land.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Kenny Hansson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Kenny Hansson: Sverige är i stort behov av att säkra upp för framtidens industrier och bostadsområden. Det som vi har idag räcker inte till och det behövs en snabb utbyggnad av kärnkraften för att möta dagens och framtidens behov.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Kenny Hansson: Kungahuset är en viktig del av det svenska kulturarvet och bidrar till bl.a. Sveriges turistnäring. Det är viktigt att vi vidhåller det skick som vi har på våra slott etc samtidigt som kungahuset ska kunna åka ut i världen för att representera Sverige.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Kenny Hansson: Extra viktig Vi har oerhört stora landområden som idag inte kan användas/utvecklas. Strandskyddet sätter på många sätt stopp för att landsbygden ska kunna utvecklas inom både turistnäring och som boende. Det bästa strandskyddet Sverige kan få är ett medlemskap i NATO.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Kenny Hansson: Extra viktig Sverige behöver inte höghastighetståg, däremot behöver vi tåg som går i tid och som har bättre punktlighet. Vi behöver utveckla och bygga ut befintligt järnvägsnät så att vi får högre kapacitet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Kenny Hansson: Alla beslut som rör den enskilde ska ligga så nära den enskilda som möjligt.

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Kenny Hansson: Extra viktig Om LAS revideras så kommer det leda till att fler småföretagare vågar anställa en till för att testa. I dag är det för svårt och tidskrävande för företagaren att anställa en person om det sedan visar sig att denne inte fungerar i verksamheten.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Kenny Hanssons val:

  • Energipolitik
  • Lag och ordning
  • Landets ekonomi