Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Kristin Jacobsson (fotograf Hamid Ershad Sarabi)

Kristin Jacobsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tar politik på allvar och vill vara en konstruktiv röst för att hitta breda och stabila samarbeten som utesluter populism eftersom jag tror det är skadligt för Sverige.

Presentera dig själv

Uppvuxen på landsbygden men bor sedan 2002 i Stockholm stad. Har jobbat med samhällssäkerhet, krisberedskap, utrikes- och säkerhetspolitik och försvar sedan 2003 . Har också stort socialt engagemang och är fritidspolitiker, sitter idag i Stockholm kommunfullmäktige samt i Socialnämnden. Har 2 barn i skolåldern.

Vad har du för yrke?

Utrikes- och säkerhetspolitisk sakkunnig för Centerpartiet i riksdagen.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Karin Söder

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se ett blocköverskridande samarbete som innebär en liberal och grön politik som tar klimathotet på allvar och som också satsar på att utveckla svensk försvars- , utrikes- och säkerhetspolitik med Sverige i Nato för en säkrare värld. Ett blocköverskridande samarbete skulle innebära stabilitet och förutsägbarhet, vilket jag tror behövs i den värld vi lever i.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Kristin Jacobsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristin Jacobsson: Vinst är viktigt att kunna göra bl.a. för att utveckla verksamheten men däremot måste kvalitét bli en viktigare paramenter.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristin Jacobsson: Kärnkraften kommer vara viktig många år framöver eftersom elproduktionen måste dubbleras till 2030. Däremot ska staten inte subventionera investeringar i kärnkraft, inte heller ska politiska beslut stänga ner kärnkraften i förtid.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristin Jacobsson: Visitationszoner skulle innebära att polisen får visitera vem som helst, när som helst i ett område, också utan misstankar. Det finns en risk att det urholkar förtroendet mellan polisen och allmänheten.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristin Jacobsson: RUT-avdraget har varit en succé som ska behållas, och ev. breddas.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristin Jacobsson: Extra viktig En-procentsmålet är viktigt att upprätthålla. Världen står inför en global livsmedelskris som riskerar leda till svält, klimatförändringar som leder till torka, konflikt och flykt. Biståndet behövs mer än någonsin. Men det behöver fokuseras mer för att göra större skillnad.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristin Jacobsson: Framför allt behöver skatten på biodrivmedel helt avskaffas som ett sett att sänka det totala priset på bensin o diesel. Ju mer inblandning, desto större del blir skattebefriad.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristin Jacobsson: Ingen ska behöva lämna sitt hem för att skatten på ens bostad höjs.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristin Jacobsson: Kulturen behöver breddad finansiering.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristin Jacobsson: Ett eventuellt förslag om att ändra det kommunala vetot måste följas av nya ersättningsformer till markägare och närboende.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristin Jacobsson: Det ska aldrig vara förbjudet att be om hjälp.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristin Jacobsson: Alla ska ha rätt att se sitt rätta kön i sina id-handlingar.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristin Jacobsson: Pappors uttag av föräldraledighet ökar men sakta. Den ojämlika fördelningen av föräldraledigheten får negativa ekonomiska effekter, för såväl enskilda individer som för samhället i stort. Föräldraförsäkringen behöver bli mer jämställd, enkel, tydlig och anpassad till ett modernt samhälle och arbetsliv men inte detaljstyra uttaget av dagar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristin Jacobsson: Hanteringen och finansieringen av nätläkare behöver stramas upp. Nätläkare ska ingå i samma ersättnings-system som övrig vård, nå alla och bli en ekonomiskt hållbar vårdform.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristin Jacobsson: Vi bör göra som de flesta EU-länder, vilket innebär tillfälliga uppehållstillstånd som grundregel.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristin Jacobsson: Extra viktig Sverige i Nato innebär ökad säkerhet för både oss och våra demokratiska grannländer i Norden och kring Östersjön.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristin Jacobsson: A-kassan är framför allt en omställningsförsäkring där ersättningsnivån ska vara högre i början och sedan trappas ner.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristin Jacobsson: Det ska finnas bra möjligheter att bygga, leva och bo i hela Sverige. Därför behöver det generella strandskyddet långsiktigt avskaffas. Samtidigt ska vi fortsätta skydda väldigt tätbebyggda områden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristin Jacobsson: Extra viktig Försvaret av Sverige är en huvuduppgift för staten, den viktigaste av alla uppgifter. Det ska inte behövas några skattehöjningar för att klara av den viktigaste av alla utgifter för staten.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristin Jacobsson: Public service ska tilltala en bred publik, oavsett intressen och bakgrund, samtidigt ska public service oberoende värnas.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristin Jacobsson: Jag står bakom målet att det inte längre ska vara tillåtet att sälja nya bensin- och dieseldrivna bilar år 2030 i enlighet med EU:s nollutsläppskrav för personbilar, men fokus måste vara på utsläppen under en livscykel, inte från avgasröret.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristin Jacobsson: Betyg ska införas från årskurs 6.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristin Jacobsson: Det finns brister i dagens system och skatteutjämningssystemet behöver reformeras och förbättras för att bli mer rättvist. Gleshet ska ges större tyngd för att stärka landsbygdskommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristin Jacobsson: Extra viktig Samhället måste tydligare än i dag signalera att vi inte accepterar betalda övergrepp vilket köp av sexuell tjänst är

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristin Jacobsson: För att öka rörligheten på hyresmarknaden behöver hyresregleringen ses över. Nybyggda hyresrätter ska slippa reglering på obestämd tid. Det påverkar inte hyresrätter i befintligt bestånd.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristin Jacobsson: Vi vill rusta upp den befintliga järnvägen och bygga nya stambanor för en ökande mängd persontåg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristin Jacobsson: Vården ska vara nära människorna och ha lokal förankring. Det ger en tryggare och mer tillgänlig vård för alla. Vården ska inte styras centralt från staten i Stockholm.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristin Jacobsson: Sverige har en i grunden bra sjukförsäkring och alla har rätt till sjuklön med undantag för en första dag. Det finns liten anledning att frångå den principen.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristin Jacobsson: En historisk reform av arbetsmarknaden har precis genomförts. Undantagen från turordningen utökas men samtidigt införs ett grundläggande omställnings- och kompetensstödsom gör att fler får möjlighet att kompetensutvecklas under hela sitt yrkesliv.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristin Jacobsson: Gruvnäringen kan vara en viktig del i klimatomställningen. Vi vill reformera tillståndsprövningen så den blir mer effektiv och förutsägbar. Samtidigt är det viktigt att kunna ta hänsyn till olika intressen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kristin Jacobsson: Man ska ha rätt att söka asyl och få sin ansökan prövad. Samtidigt ska vi prioritera de allra mest utsatta, kvotflyktingarna som ofta är kvinnor och barn som har svårare att ta sig hit på egen hand.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kristin Jacobsson: Polisen behöver fler verktyg än idag, inkl. hemlig avlyssning och övervakning, men det är viktigt att det finns brottsmisstanke.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kristin Jacobsson: Skatten ska sänkas för alla, men mest för låg- och medelinkomsttagare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kristin Jacobsson: Sverige är ett av de länder som skyddar mest skog och har ett skogsbruk i världsklass. Svenska skogsbrukare har länge tagit ansvar för att bruka skogen och är bäst på att göra det

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Kristin Jacobssons val:

 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat
 • Sjukvården