Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Kristoffer Daag (fotograf Kristoffer Daag)

Kristoffer Daag

Varför ska väljarna rösta på dig?

Ni ska rösta på mig för att jag är en påläst pragmatiker som gillar resultat och ogillar plakatpolitik. Jag vågar lära mig nya saker och prova nya lösningar på gamla problem och när jag har gjort fel så vågar jag även säga det och tänker om. Framförallt vore det en ära för mig att få representera Skåne och alla som bor här och göra Sverige till en ännu bättre plats på jorden!

Presentera dig själv

Jag är en 45-årig 3-barnsfar från Stockholm som sedan 23 år tillbaka bor i Skåne och numera Arlöv. När jag inte jobbar eller sysslar med kommunalpolitik så gillar jag att cykla Mountainbike i skogen och spela tennis samt självfallet grilla och umgås med grannar och vänner. MItt motto är att "sluta gnälla över allt som är fel och försöka göra något åt det"!

Vad har du för yrke?

Ekonom inom Supply chain.

I vilket land är du född?

USA

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Zelenskij, han står pall när det blåser!

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Borgerlig majoritetsregering

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Kristoffer Daag

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Daag: Vinster ska inte få göras på bekostnad av kvaliteten i undervisning och därigenom elevernas kunskapsresultat. Det är dock superviktigt att försvara rätten att välja eller välja bort en skola för alla landets föräldrar och barn. Dagens system behöver utvecklas, inte avvecklas!

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Daag: Extra viktig Sverige behöver en stabil och planerbar baskraft. Här är nästa generationens kärnkraften den bästa fossilfria lösningen i en förnyelsebar energimix. Det är endast genom billig och tillgänglig el där utbyggd kärnkraft ingår som vi kan ställa om samhället till att nå netto-noll koldioxidutsläpp.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Daag: Under förutsättning att detta kan ske utan att diskriminera och rasprofilera redan utsatta grupper i samhället. Den grova kriminella gängbrottsligheten kräver dock att vi ger Polisen de förutsättningar de behöver för att kunna bekämpa gängen och göra sitt jobb.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Daag: RUT-avdraget är ett jättebra sätt för utsatta grupper i samhället att starta företag och integreras i det Svenska samhället. Om man tar bort det så kommer det växa fram en svart sektor istället vilket inte gynnar samhället.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Daag: Biståndet behövs för att främja tillväxt, demokrati-utveckling och miljöbefrämjande åtgärder i tredje världen. Däremot finns det stora förbättringsåtgärder som kan göras för att följa upp och skruva på hur detta sker. Vi ska t.ex. inte stödja korrupta regimer som kränker sina medborgares fri- och rättigheter eller projekt som är direkt skadliga för en lokal ekonomis framväxt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Daag: Kungahuset gör mycket gott för Sverige och öppnar många dörrar för Svenskt Näringsliv. Självklart ska de granskas men att ge dem mindre pengar drabbar främst hovstaten som förvaltar vårt kulturarv och det är vi inte betjänta av.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Daag: Extra viktig Vi har en skenande inflation i Sverige. Att i det läget bidra till denna genom att konstant höja (räkna upp) skatter på bensin och diesel är inte produktivt och gynnar inte miljön. Även om vi sänker dessa så är det så mycket dyrare att köra bensin/diesel att det ökar efterfrågan på elbilar, om det finns billig el förstås! (se kärnkraften)

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Daag: Extra viktig Fler människor i Sverige behöver uppmuntras att äga sitt eget boende, fastighetskatt skapar en hinder för detta! Höjda fastighetsskatter drabbar alla, oavsett om man köpte huset för länge sedan och nu inte har råd att betala för att ens område råkat bli attraktivt på bostadsmarknaden.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Daag: Kulturutbudet behöver vara både privat och offentligt finansierat. En större andel privat finansiering riskerar dock att leda till att bredden på utbudet minskar och vi enbart får del av det som råkar vara populärt just för tillfället.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Daag: Det kommunala självstyret måste bevaras. Statliga myndigheter vet inte alls vad som är bäst i en lokal kontext och det är oerhört odemokratiskt att tumma på det lokala självstyret i denna fråga. Självfallet behöver vi bygga fler vindkraftverk men det är inte staten som ska bestämma var!

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Daag: Det går inte att förbjuda att vara fattig eller utsatt. Vi kan inte fylla våra fängelser och häkten med dessa människor bara för att vi inte vill se dem i det offentliga rummet. Självklart ska samhället försöka hjälpa dem att komma ur sin situation men inte jaga dem som brottslingar under tiden.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Daag: Folk får tycka och vara vem eller vad de vill. Detta är en grundläggande mänsklig rättighet och något som vi politiker ska främja!

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Daag: Extra viktig Vi har ett av världens mest jämlika föräldraförsäkringssystem. Det finns redan idag dedikerade pappamånader och möjlighet för föräldrarna att tillsammans planera sin föräldraledighet. Om det uppstår problem med framtida pension etc så är det i så fall där som samhället ska kompensera, inte tvinga föräldrarna att dela exakt lika.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Daag: Återigen, lycksökare ska inte göra sig besvär och kvaliteten och den exakta ersättningen måste kvalitetssäkras. Däremot finns det inget dåligt i sig att patienter kan få hjälp och diagnos via en nätläkare där och när det passar dem. Dock får ersättningen inte gröpa ur det offentliga systemet utan måste vara likvärdigt.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Daag: Det viktiga är att upprätthålla rätten att kunna söka asyl. När asylskäl inte längre finns så måste huvudregeln vara att man ska uppmuntras att återvända för att bygga upp sitt hemland. Däremot ska det självfallet finnas möjlighet att efter lång vistelsetid i Sverige kunna söka om medborgarskap om man ex. lärt sig Svenska, skaffat sig jobb och bostad och i allmänhet integrerats i landet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Daag: Extra viktig Självklart ska Sverige gå med i NATO. Både för vår egen och våra demokratiska grannländers säkerhet. Ryssland har ju tydligt visat att de inte går att lita på och ensam är inte stark, bara ensam. Däremot ska vi inte krypa för Turkiets odemokratiska regim utan värna om mänskliga rättigheter där nere.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Daag: A-kassan ska vara en omställningsförsäkring och motivera till att så snart som möjligt skaffa ett nytt jobb. 80% är därför en bra ersättningsnivå men på sikt bör vi höja maxgränsen så att fler får ut just 80% och inte betydligt mindre.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Daag: Att värna strandskyddet för naturen är viktigt men även att ge hela Sverige möjlighet att leva och verka. Det bör därför utredas hur man kan skruva på det nuvarande regelverket så att det går att bygga på lite fler platser än idag utan att för den delen förstöra känsliga naturmiljöer.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Daag: Politikens uppgift är att prioritera. Det går inte att höja skatten varje gång det uppstår ett nytt behov eller prioriteringsförändring! Staten sysslar med en massa saker som man kanske inte borde göra och en kontinuerlig översyn av vad som är viktigt frigör medel att satsa på både upprustning av försvaret och andra viktiga behov.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Daag: Public service fungerar alldeles utmärkt och skapar oerhört mycket kvalitet för medborgarna. Sen kan man alltid diskutera om det är en kärnuppgift att skapa kommersiella underhållsprogram eller om vissa på ex. SVT har andra politiska uppgifter än samhället i stort men så kommer det alltid att vara med högutbildade journalister och det är i sig ingen anledning att minska uppdraget.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Daag: Människor och samhället behöver långsiktiga spelregler och framförhållning för att kunna utforma sina liv, inte kortsiktigt politiska nycker. Vi har ex. inte elproduktion och laddinfrastruktur för att förbjuda ovan drivmedel från 2025. Det blir dessutom väsentligt dyrare för medborgarna och vi glömmer att räkna med att batteridrivna bilar har en stor negativ påverkan på miljön i tillverkningen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Daag: Extra viktig Ju tidigare vi mäter kunskap och värderar kvaliteten på undervisningen desto tidigare kan vi sätta in de insatser som krävs för att komma tillrätta med bristande kunskapsinhämtning hos våra elever. Dessutom så visar internationell forskning att tidiga betyg avdramatiserar dem och att barn inte blir lika stressade av dem ju oftare och tidigare de får dem.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Daag: Nja, beror på vilka skatteinkomster som menas. Det är viktigt att värna det kommunala självstyret men skolan eller snarare finansieringen av denna bör förstatligas för att säkerställa likvärdig undervisningskvalitet och förutsättningar. Vi står bakom dagens system där stora summor redan omfördelas.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Daag: Självklart ska vi skydda de mest utsatta i samhället och straffskalan måste vara i proportion till brottet..

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Daag: Marknadshyror innebär inte enbart att alla hyror går upp, om det är en fungerande marknad så går andra hyror ned i mindre attraktiva lägen och bestånd. Marknadshyror är även viktiga för att skapa flyttkedjor i beståndet.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Daag: Separata höghastighetsbanor blir oerhört dyrt och samhällsnyttan är liten. Det vore därför bättre att satsa på att rusta upp befintliga stambanor och köra tätare och snabbare trafik på dessa. Även lokala banor bör kunna rustas upp eftersom merparten av befolkningen just pendlar på dessa och inte åker mellan ex. Stockholm och Malmö varje dag.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Daag: Det blir inte effektivare och billigare vård bara för att en statlig jättemyndighet tar över efter Regionerna. Dessutom försvinner det regionala självstyret och möjligheten att påverka demokratiskt för medborgarna. Däremot är det viktigt att fortsatt titta på sammanslagningar av regioner och effektiviseringar av vården för att främja likvärdigheten.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Daag: Karensdagen behövs för att motverka fusk och är oerhört dyr att ta bort. Däremot kan man utreda om den bör avskaffas inom vissa områden, ex. barnomsorgen.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Daag: LAS behöver reformeras för att stärka rätten till sitt arbete men samtidigt medgöra för arbetsgivare att göra de anpassningar som krävs för att kunna driva sina företag även i framtiden.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristoffer Daag: Riksintressen och stora satsningar på jobb måste kunna vägas mot enskilda markägares intressen och naturvärden. Det är ex. oerhört mycket bättre för miljön att vi bryter sällsynta jordartsmetaller i Sverige än att Kina och Ryssland har näst inpå monopol på dessa på världsmarknaden. I Sverige har vi strikta miljö- och arbetsmarknadsregler som är svåra att tumma på.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kristoffer Daag: Extra viktig Vi värnar asylrätten i enlighet med Dublinkonventionen om att skydd ska erbjudas i första land. Självfallet ska Sverige även ta emot kvotflyktningar. Däremot behöver våra grannländer och EU ta ett större ansvar för mottagandet än historiskt, Sverige ska inte ensamt ta allas ansvar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kristoffer Daag: Polisen lyssnar aldrig av någon utan misstanke om brott. Vi måste vända på varje sten för att bekämpa extremism, terrorism och gängbrottslighet. Oskyldiga har inget att frukta!

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kristoffer Daag: Extra viktig Vi har ett progressivt skattesystem där höginkomsttagare redan betalar oerhört mycket mer i skatt. Skatten på arbete bör fortsätta att sänkas för att främja just arbete. Behövs kompensation på detta så kan man höja beskattningen på kapitalvinster för väldigt stora belopp.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kristoffer Daag: Skogen i Sverige innehåller trots hundratals år av brukande mycket stora naturvärden. Dessa bör skyddas och markägarna bör erbjudas mer skälig kompensation än idag.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Kristoffer Daags val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning

Så svarar Kristoffer Daag: Extra viktig Finansieringen av skolan bör förstatligas för att främja likvärdigheten och öka kvaliteten i skolan. Integrationen måste prioriteras så att hederliga invandrare kommer i arbete och lag och ordning kan råda i våra utsatta förorter.