Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Aida Badeli (fotograf )

Aida Badeli

Varför ska väljarna rösta på dig?

Du ska rösta på mig om du brinner för ett samhälle där alla människor är lika mycket värda. Vi behöver fler politiker som säger ifrån mot rasism och som kämpar för ett jämlikt Sverige. Jag kommer aldrig acceptera den rasism som normaliseras av politiker idag.

Presentera dig själv

26 år gammal från Göteborg. Jag engagerade mig politiskt som 15-åring för att krossa rasismen och sätta stopp för de växande klassklyftorna i Sverige. Till vardags arbetar jag som språkrör för Grön Ungdom.

Vad har du för yrke?

Språkrör Grön Ungdom

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Min morbror som var politisk fånge

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Rödgrönt.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Aida Badeli

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Badeli: Extra viktig Skattepengar ska gå till vår gemensamma skola och sjukvård inte staplas på hög hos rika riskkapitalister.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Badeli: Kärnkraft tar lång tid att bygga, det är farligt och dyrt. Det förnybara är framtiden.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Badeli: Extra viktig Redan idag ser vi att personer med utländsk bakgrund diskrimineras av polisen genom att de oftare stannas av polisen. Att införa visitationszoner kommer enbart att förvärra denna situation och minska förtroendet för poliskåren.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Badeli: Extra viktig Till viss del bör RUT-avdraget avskaffas. Det är helt sjukt att våra skattepengar kan gå till putsning av matsilver, staten ska inte subventionera lyx. Jag vill se ett avdragstak på max 50 000 kronor per år där både RUT och ROT-avdrag är inräknat. P.S. Det är borgerligt att kalla sina bidrag för avdrag.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Badeli: Extra viktig Vi måste stå upp för den internationella solidariteten och hjälpa världens utsatta. Svenskt bistånd gör skillnad.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Badeli: Våra skattepengar ska inte gå till kungahuset. Det är dags att avskaffa monarkin.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Badeli: Extra viktig Vi befinner oss i en klimatkris och måste ta oss ur fossilberoendet. Politiken ska inte göra det billigare att förstöra planeten, tvärtom det måste bli ännu dyrare.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Badeli: Extra viktig Det krävs ett mer enhetligt och rättvist system där tillgångar beskattas. Tax the rich!

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Badeli: Om enbart privata aktörer tillåts bestämma så kommer kulturen inte längre vara till för alla.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Badeli: Sverige har möjligheten att ställa om till 100 procent förnybart. Vi kan inte låta kommunerna sätta stopp för detta.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Badeli: Extra viktig Vi får aldrig acceptera att människors vädjan om hjälp förbjuds. Att förbjuda fattigdom hjälper ingen.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Badeli: En frihetsreform som borde ha införts för länge sedan.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Badeli: För att öka jämställdheten måste det finnas fler öronmärkta dagar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Badeli: Extra viktig Våra skattepengar ska inte gå till privata nätläkare.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Badeli: Extra viktig Sveriges migrationspolitik måste bli human igen. Permanenta uppehållstillstånd skapar trygghet och all forskning visar på att det är en viktig del för att kunna integreras i samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Badeli: Sverige borde inte ingå i en kärnvapenallians.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Badeli: Ersättningen för A-kassan måste höjas. Trygghetssystemet måste ligga på rimliga nivåer.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Badeli: Rör inte strandsskyddet!

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Badeli: Extra viktig Låt de allra rikaste finansiera upprustningen av försvaret.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Badeli: Oberoende journalistik är avgörande för en demokrati.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Badeli: Vi måste snabba på omställningen för att kunna ha en chans att leva upp till Parisavtalet.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Badeli: Betyg från en tidig ålder stärker inte elevers kunskap utan kan påverka dem negativt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Badeli: Systemet måste bli mer rättvist.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Badeli: Män ska inte komma undan när de begår vidriga brott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Badeli: Extra viktig Marknadshyror kommer enbart leda till höjda hyror vilket enbart gynnar fastighetsägare.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Badeli: Med snabba tåg kommer fler välja tåget framför flyget.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Badeli: Staten ska inte ta över ansvaret för sjukvården. Staten ska däremot ta ett större finansiellt ansvar för att skapa jämlik vård i hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Badeli: Extra viktig Människor ska inte straffas ekonomisk för att de blir sjuka.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Badeli: Extra viktig Vi måste stärka skyddet för anställda inte försvaga den.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Badeli: För att nya gruvor ska få öppnas i Sverige krävs det att ännu hårdare miljökrav.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Aida Badeli: Extra viktig Vi har en skyldighet att hjälpa människor på flykt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Aida Badeli: Det är viktigt att respektera integriteten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Aida Badeli: Extra viktig Klyftorna har ökat markant under de senaste 30 åren till följd av en politik där rika blir rikare. Tax the rich!

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Aida Badeli: FN:s klimatpanel rapporterar om vikten av att skydda mer skog för att kunna bevara den biologiska mångfalden, binda upp koldioxid och för att leva upp till Parisavtalet.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Aida Badelis val:

 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning