Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Linda Reidy (fotograf null)

Linda Reidy

Varför ska väljarna rösta på dig?

Min politiska kompass är pålitlig, jag är klassiskt liberal i grunden med finansiellt konservativ. Jag kommer alltid värna varje skattekrona.

Presentera dig själv

Trebarnsmamma som har verkat politiskt sedan gymnasietiden. Har arbetat flertalet år utomlands men är nu tryggt tillbaka i den skånska myllan.

Vad har du för yrke?

Jag arbetar som projektledare inom IT i eget bolag.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Margaret Thatcher

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det får resultatet på valdagen avgöra. Dock har samarbetet inom Framgång för Svalöv fungerat väl.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Linda Reidy

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Linda Reidy: Extra viktig Vinstutdelning ska inte förbjudas, men man kan tänka sig en modell där utdelning endast går att göra när vissa kvalitetskrav har uppnåtts.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Linda Reidy: Extra viktig Sverige behöver en trygg och planerbar elförsörjning för att privatpersoner och näringsliv ska kunna leva och utvecklas. I detta ärcärnkraften tillsammans med vattenkraften vår trygga grund.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Linda Reidy: Extra viktig Vi måste komma tillrätta med den grova brottsligheten som har eskalerat i Sverige de senaste åren. Visitationszoner är ett verktyg som fungerar väl i Danmark och som jag gärna ser att vi provar i Sverige.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Linda Reidy: RUT ger många hushåll en frihet man tidigare inte har haft, samtidigt som det hjälper till att hålla hushållsnära tjänster vita.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Linda Reidy: Sverige har under lång tid lagt en proportionerligt stor andel på bistånd. Nu behöver vi lägga en del av de resurserna på att ta itu med våra problem inom landet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Linda Reidy: Extra viktig Priset på drivmedel består till största delen av skatt. De senaste prishöjningarna leder till stora ekonomiska konsekvenser för de som behöver bilen mest, boende på landsbygden. Det är inte rättvist.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Linda Reidy: Skattebetalarnas pengar ska alltid värnas och istället för ökad skatt ska vi se över utgifter.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Linda Reidy: Kultur är viktigt för ett samhälle men att finansiera verksamhet med skattepengar är inte försvarbart i många fall.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Linda Reidy: Extra viktig Kommuner måste själva kunna bestämma kring var vindkraftverk placeras.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Linda Reidy: Tiggeri leder aldrig en individ ut ur fattigdom, det cementerar det.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Linda Reidy: Extra viktig Ett tredje juridiskt kön vore en enorm reform för alla dem som inte känner att de passar in i dagens juridiska könssystem.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Linda Reidy: Extra viktig Man ska kvalificera sig in i Sverige och grundförutsättningen ska alltid vara att man söker temporär tillflykt för att så fort situationen i hemlandet har förändrats kunna återvända.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Linda Reidy: Extra viktig NATO är främsta garanten för ett tryggt närområde.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Linda Reidy: Extra viktig Arbetslinjen ska alltid gälla och prioriteten ska vara att så fort som möjligt komma ut i arbete.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Linda Reidy: Extra viktig Strandskyddet som det är utformat är inte försvarbart ur miljömässig synpunkt. En förändring skulle göra det mer attraktivt för boende på landsbygden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Linda Reidy: Extra viktig Försvaret är en del av statens huvudansvar och måste alltid prioriteras inom gällande budget.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Linda Reidy: Extra viktig Betyg med tydliga kriterier ger bra feedback till elever kring deras utveckling och lärande.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Linda Reidy: Omfördelning skapar dåliga incitament för effektiv resurshantering.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Linda Reidy: Extra viktig Bostadsmarknaden är inte sund och hyresregleringen är en stor bidragande anledning.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Linda Reidy: Extra viktig Höghastighetståg är inte en försvarbar investering. Istället behöver vi upprusta nuvarande infrastruktur, både för tåg och vägtrafik.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Linda Reidy: Lösningen på en dåligt fungerande verksamhet är sällan centralisering.

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Linda Reidy: Extra viktig Som arbetsgivare vet jag vad som är bäst för min verksamhet. Ett generellt skydd bör finnas men det måste omformuleras.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Linda Reidy: Vi kan inte vara beroende av brytning i andra länder där arbetsvillkor och det politiska styret är ostabilt.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Linda Reidy: Jag är principiellt för att människor får bosätta sig där de själva så önskar. Dock är nuvarande välfärdsmodell inte anpassad för detta.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Linda Reidy: Extra viktig Avlyssning är ett viktigt verktyg i brottsbekämpning. Dock anser jag att det måste balanseras mot den privata integriteten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Linda Reidy: Jag vill att alla ska få behålla mer i plånboken.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Linda Reidy: Skogsägarna är i de allra flesta fall de bästa personerna att värna skogen och miljön på bästa sätt.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Linda Reidys val:

  • Energipolitik
  • Lag och ordning