OBS! Detta gäller ett val som är redan avgjort: Senaste valkompassen från SVT

Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Alice Abbas (fotograf )

Alice Abbas

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tror på en förändring inom politiken och att vi behöver kraftsamla för att bygga ett mer solidariskt, grönt och inkluderande samhälle, där både klimatet och människor - unga som gamla mår bättre. Ett grönare Sverige där både den psykiska och fysiska hälsan prioriteras och där alla kan känna sig trygga är vad jag som politiker vill arbeta för.

Presentera dig själv

Jag är en 26-årig kommunpolitiker från Karlshamn, som tror att politik är något alla bör hålla på med någon gång i livet. Jag började själv engagera mig politiskt efter att akutmottagningen i Karlshamn las ner. Några av dem frågor jag brinner för är psykisk ohälsa bland unga, skola och utbildning, kollektivtrafik, integration, vård och omsorg, lag och ordning samt klimatanpassningsarbete.

Vad har du för yrke?

Jag jobbar på Kommunikationsavdelningen på Amnesty International.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Gustav Fridolin och Jacinda Ardern

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill se en rödgrön majoritetsregering med S, MP, C och V så att vi kan få igenom så mycket grön politik som möjligt.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Alice Abbas

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Abbas: Skolans syfte är och ska alltid vara utbildning och aldrig vinst. Vinstutdelning inom friskolor har gjort skolan till en marknad, vilket i slutändan den kommunala skolan och mindre friskolor med elevernas lärande i fokus förlorar på, därför ska vinstutdelning för friskolor förbjudas.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Abbas: Svenska hushåll och industrier behöver en snabb utökning av elproduktionen. Kärnkraft tar väldigt lång tid att bygga ut och är extremt dyrt, samtidigt innebär det stora säkerhetsrisker. Därför vill Miljöpartiet satsa på utökad produktion av förnybar energi, som både är billigare, säkrare och går mycket snabbare att bygga. Vid sidan av detta behöver Sverige arbeta för en energieffektivisering.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Abbas: Polisen har redan lagstöd idag för att visitera dem personer som de behöver kontrollera. Istället skulle visitationszoner drabba människor i socioekonomiskt utsatta områden. Att kollektivt peka ut människor i dessa områden, skulle riskera att rasera det förtroende som byggts upp mellan allmänheten och polisen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Abbas: Det är bättre för miljön och klimatet att spendera pengar på tjänster. Vi i Miljöpartiet vill att RUT-avdraget ska användas för att främja den gröna omställningen, med ett allt större fokus på reparationer och cirkulär ekonomi. Detta istället för en ständig konsumtion av varor i ett slit-och-släng-samhälle.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Abbas: Extra viktig Klimatförändringar, kriget i Ukraina och en kraftig internationell ökning av matpriserna har lett till att behoven i världen blivit mer akuta. Det svenska biståndet är viktigare nu än någonsin. Sverige behöver fortsätta stå upp för internationell solidaritet och ge utvecklingsländer resurser att stärka sin ekonomi- och matsäkerhet samt sitt klimatanpassningsarbete.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Abbas: I en demokrati ska ingen födas till ett offentligt ämbete eller med ekonomiska förmåner.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Abbas: Om vi sänker skatten på bensin och diesel kan Sverige inte nå sina klimatmål. Priset på utsläppen behöver öka men samtidigt måste hållbart resande med kollektivtrafik bli mycket, mycket billigare eller gratis. Dessutom behöver allt hållbart resande också med elbil, elmoped och cykel bli både enklare och billigare. Skatten på bensin och diesel bör finansiera en billigare kollektivtrafik för alla.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Abbas: Bostäder behöver beskattas, men Miljöpartiet vill skapa en mer enhetlig och rättvis beskattning av tillgångar. Med en ökad inflation och allt dyrare levnadskostnad, måste vi se till att människor har råd att bo kvar i sina hem och samtidigt att fler med låga inkomster får möjlighet att köpa sin första bostad och med den tryggheten det innebär att äga sitt hem.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Abbas: Miljöpartiet anser att kulturen inte ska styras av kommersiella intressen genom att lämnas till marknadens villkor. Den konstnärliga friheten ska styra det fria kulturlivet, medan det offentliga ska ge stöd till kultursektorn och avståndet mellan politik och kultur ska respekteras.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Abbas: Dagens vindkraftsprocess är rörig, därför vill Miljöpartiet att vetot ska reformeras. Kommunerna ska fortfarande vara den främsta beslutsfattaren gällande var de vill ha vindkraft. Men reglerna ska bli tydligare gällande när och hur kommunerna får lov att säga nej till vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Abbas: Att be om hjälp är inte ett brott. Fattigdom är en komplex fråga och den blir inte löst av att man sopar den under mattan med förbud. I stället behövs åtgärder för att bryta ekonomisk utsatthet och socialt utanförskap både i Sverige och genom samarbete med de länder många som tigger kommer ifrån.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Abbas: Det sociala könet är konstruerat, snävt och får en växande grupp individer att känna att de inte passar i sin juridiska kropp. Istället för att det juridiska könet ska anpassas till ens beteende som uppfattas oförenligt med ens kropp, behövs en upptrappning av det normkritiska arbetet för att ändra den dominerande föreställningen om det sociala könet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Abbas: Miljöpartiet vill öka jämställdheten och ge barn rätt till mer tid med båda sina föräldrar. Samtidigt vill vi fördubbla antalet öronmärkta dagar så att minst en tredjedel används av vardera förälder, medan en tredjedel ska kunna användas antingen fritt av vårdnadshavarna eller överlåtas till en annan vuxen som är del av barnets familj.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Abbas: Det offentliga behöver ta ansvar för en funktionell struktur med en kombination av fysisk och digital vård, men skattemedlen behöver användas på rätt sätt och inte gå till privata företags vinster.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Abbas: Permanenta uppehållstillstånd skapar en trygghet och stabilitet för individer och därför också för samhället genom att möjligheterna och motivation till etablering och att hitta sin plats i det nya samhället förbättras. Det är särskilt viktigt att barn som har tvingats lämna sina hem, vardagsliv, skola och vänner ska få en stabil omstart i livet och inte behöva oroa sig framtiden.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Abbas: Extra viktig Nato är en kärnvapenallians som leder till en ökad upprustning och osäkerhet i världen. Miljöpartiet vill inte gå med i Nato utan istället fördjupa våra försvarssamarbeten med både de nordiska länderna, Storbritannien, EU och Nato. Nedrustningen måste fortsätta, därför behöver Sverige samtidigt skriva under FN-avtalet mot kärnvapen och införa en lag som förbjuder kärnvapen i Sverige.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Abbas: Samhällets trygghetssystem måste vara inkluderande och ligga på en rimliga nivå, därför vill Miljöpartiet höja grundersättningen i a-kassan och att den även ska omfatta alla som arbetar. Vi vill även införa ett gemensamt trygghetssystem som är tydligt och omfattar alla och inkluderar både försäkring för sjukdom och arbetslöshet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Abbas: Strandskyddet värnar allemansrätten och garanterar ett friluftsliv och bad vid stränder samtidigt som det bevarar livsvillkoren för djur och växter i land och vatten. Miljöpartiet vill därför ha ett starkt strandskydd och stärka skyddet i högexploaterade områden och längs med Sveriges kust

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Abbas: Det är viktigt att finansieringen av försvaret inte drabbar människor som redan har en ansträngd ekonomi eller går ut över välfärden. Därför vill Miljöpartier återinföra en värnskatt för personer med högre inkomstnivåer.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Abbas: Miljöpartiet vill skydda public service i grundlagen mot politisk styrning. Det är viktigt med ett starkt och brett public service som speglar hela Sverige. För att värna public service behöver även finansieringen vara stabil och långsiktig.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Abbas: Extra viktig För att Sverige ska kunna nå sina klimatmål och världen ska lyckas begränsa den globala uppvärmningen behövs en grön omställningen inom transportsektorn. Bensin- och dieselbilar behöver bytas ut mot fordon som går på förnybart och kollektivtrafiken behöver bli så billig att den konkurrerar ut bilen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Abbas: Forskning visar att betyg i lägre åldrar har en negativ påverkan på lågpresterande elever, som riskerar att tappa självförtroende och motivation för sina studier. Betyg ska enbart användas när det behövs, till exempel vid urval för fortsatta studier, därför vill Miljöpartiet att betyg ska ges först från årskurs 7.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Abbas: Det ekonomiska systemet behöver bli mer rättvist, därför har Miljöpartiet också fler förslag för att stärka kommunernas och regionernas ekonomi. Vi vill flytta över resurser från staten till kommunerna genom att ge kompensation för förnybar el, samt se mer statlig finansiering för högre löner och fler anställda inom vård och omsorg, men också för att stärka förskola och skola.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Abbas: Köp av sexuella tjänster är ett allvarligt brott, därför har Miljöpartiet under lång tid drivit att straffet ska skärpas. Detta är bara ett av de förslag som lagts fram som en del av Miljöpartiet och Socialdemokraternas 40-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Abbas: Miljöpartiet säger nej till införande av marknadshyror, detta riskerar att innebära ökad segregation och bostadsbrist för personer med låga inkomster.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Abbas: Extra viktig Vi behöver åka mer tåg och flyga mindre för att nå klimatmålen. Att investera i banor för höghastighetståg skulle korta ner restiderna mellan Stockholm-Göteborg-Malmö avsevärt. Detta skulle konkurrera ut inrikesflyget på de sträckorna som blir överflödiga. Nya järnvägar kommer behöva byggas i vilket fall och då är det mycket rimligare att bygga för moderna och snabba tåg. ​

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Abbas: För en likvärdig sjukvård i hela landet oavsett var man väljer att bo bör vi förstatliga sjukvården. Idag skiljer sig datorsystem, organisation och resurser från region till region. Detta innebär extra administration samt kommunikationsproblem mellan olika organisationer. Ett förstatligande skulle innebära att staten får ansvaret för finansiering av vården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Abbas: Karensdagen i sjukförsäkringen bör helt avskaffas. Systemet med karensdag tvingar många med låga löner att gå sjuka till jobbet för ekonomins skull. Samtidigt kan människor med mer välbetalda jobb i högre utsträckning jobba hemma medan de är småsjuka. För att få bort sjuknärvaron och orättvisan som finns inbyggd i systemet vill Miljöpartiet ta bort karensdagen.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Abbas: Arbetsmarknaden ska vara trygg för alla, därför vill vi i Miljöpartiet motverka missbruk av olika typer av korta anställningar som staplas på varandra. Istället vill vi arbeta för att arbetsmarknaden ska erbjuda fler långtids- och fasta anställningar.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alice Abbas: Ansökningar om nya gruvor bör prövas mot miljökrav men också riksintresset för rennäringen. Samtidigt vill vi att tillståndsprocesserna för gruvindustrin ska göras mer effektiva, exempelvis genom mer resurser till de miljöprövande myndigheterna.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Alice Abbas: Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet och måste försvaras. Med fler krig och klimatförändringar som leder till extremväder tvingas fler människor att fly. Dessa människor måste mötas med solidaritet och möjligheter - inte murar. Samtidigt måste vi ta större ansvar för att inkludera nyanlända i samhället. Det behövs även ett gemensamt EU-system för en mer hållbar fördelning av mottagandet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Alice Abbas: För att ta itu med den grova gängkriminaliteten och förbättra förutsättningarna att klara upp allvarliga brott behövs utökade möjligheter till hemlig avlyssning och övervakning. Därför stödjer vi den kommande lagstiftningen om preventiva tvångsmedel. Samtidigt måste vi slå vakt om den personliga integriteten och behöver hitta en bra balans.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Alice Abbas: Skattesystemet ska bidra till ett rättvist samhälle och en stark välfärd. Under de senaste decennierna har fattiga blivit fattigare medan rika blivit rikare, det är en dålig utveckling. De som tjänar och äger mest ska betala högre skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Alice Abbas: Sverige bör följa uppmaningen från FN, som också är ett EU mål, och skydda minst 30 procent av land och hav. Idag hotas skog med höga naturvärden av avverkning, detta gäller bland annat de stora sammanhängande fjällskogarna, ett världsunikt arv vi måste förvalta. Ökat skogsskydd krävs för att vända krisen för svenska skogar, där det råder stor brist på riktig gammelskog.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Alice Abbass val:

 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat
 • Sjukvården