Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Fredrik Lundh Sammeli (fotograf Emmy Sjöblom )

Fredrik Lundh Sammeli

Varför ska väljarna rösta på dig?

Är du norrbottning och vill ha en stark röst i riksdagen för länets utveckling, för ökad jämlikhet, en rättvis klimatomställning och en stark välfärd där vi tar tillbaka den demokratiska kontrollen så är jag din kandidat. Allt går att förändra, bara vi vill. Jag vet att samhället blir smartare, tryggare och bättre när vi bygger det tillsammans.

Presentera dig själv

Norrbottning och trebarnsfar, boende i Luleå, tjänstledig från jobbet som yrkesofficer vid F21. Riksdagsledamot och Ordförande i Riksdagens Justitieutskott. För mig har frågor som trygghet, klimat, jämställdhet och tillväxt alltid funnit som en röd tråd i mitt politiska engagemang.

Vad har du för yrke?

Yrkesofficer inom Flygvapnet

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Anna Lindh

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en Socialdemokratiskt ledd regering efter valet med Magdalena Andersson som statsminister.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Fredrik Lundh Sammeli

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Lundh Sammeli: Det är viktigt att vi gör allt vi kan för att få en helt förnybar elproduktion fram till 2040. Det finns inga regler som hindrar nybyggnation idag. Den Kärnkraft som finns ska fortsätta att användas, men det finns små skäl att bygga nytt för framtiden.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Lundh Sammeli: Polisen har idag stora möjlighet att visitera personer vid brottsmisstanke. Upprättande av visitationszoner skulle inte tillföra något positivt, bara ökat misstro mot rättsväsendet i områden där oskyldiga människor skulle drabbas. Poliser som jobbar i utsatta områden pekar ofta på att det skulle göra mer skada än nytta.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Lundh Sammeli: Det är viktigt att över tid granska stora skattefinansierade reformer, inte minst för att motverka fusk och kriminalitet. Men vi socialdemokrater har inga förslag på att avskaffa RUT avdraget.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Lundh Sammeli: För mig som socialdemokrat är det viktigt att ha målsättningen 1% av BNP. Vårt bistånd gör världen bättre, minskar människors utsatthet och motverkar att människor tvingas på flykt. Samt bidrar till viktigt demokrati-, jämställdhet-, och klimatarbete.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Lundh Sammeli: Kungahuset gör ett viktigt arbete för Sverige, inte minst internationellt. Vårt kulturarv ska såklart också värnas och förvaltas. Men kungahusets privata förmögenhet borde kunna bekosta mer av verksamheten.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Lundh Sammeli: Extra viktig I ett läge där kriget pressar upp drivmedelspriserna är det viktigt att se vilket utrymme det finns för att sänka skatter. Detta måste såklart ställas mot andra viktiga reformer och glesbygdsperspektivet måste stå i fokus. Vi har använt det utrymme EU medger, men fortsätter driva frågan om förändring på EU nivå.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Lundh Sammeli: Finns inga sådana förslag från Socialdemokraterna. Men jag tycker skillnaden i beskattning/fastighetsavgift mellan ett vanligt Älvsbyhus i glesbygd och stort slott i Danderyd är för liten.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Lundh Sammeli: Det är såklart bra om fler aktörer vill vara med stödja ett rikt kulturliv i vårt land. Men i grunden måste ett starkt gemensamt åtagande ligga för att säkerställa såväl bredd, mångfald som tillgänglighet för alla i vårt land.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Lundh Sammeli: Vi behöver bygga ut vindkraften över hela vårt land. I detta arbete är det viktigt att kommunerna fortfarande har beslutanderätt, ser inget skäl att göra det svårare för kommuner att ta det ansvar man har lokalt i bedömning av lämplighet.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Lundh Sammeli: Kommuner har redan idag möjlighet att i lokala ordningsföreskrifter hantera problemet med tiggeri.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Lundh Sammeli: Fördelarna med könsuppdelade personnummer överväger i stort nackdelarna som den enkilde kan uppleva med ett juridiskt kön iform av man eller kvinna.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Lundh Sammeli: Övertygad om att samhället i stort blir bättre om alla barn får en naturlig koppling till sina båda föräldrar och att män och kvinnor av arbetsgivare och omgivning förväntas ta samma ansvar för sina barn. Dagens modell är bra steg mot en helt individualiserad försäkring i framtiden.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Lundh Sammeli: Extra viktig Digitala sjukvårdstjänster är bra och ska i grunden finansieras av skattemedel om det är en del av den ordinarie sjukvården. Men privata sjukvårdsföretag ska inte under vilka former som helst kunna tälja guld genom att urholka hälsocentralernas finanser genom tillskapande av mycket enkla sjukvårdstjänster som redan tillhandahålls av det offentliga.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Lundh Sammeli: Extra viktig Fler ska kunna ha 80% i ersättning vid arbetslöshet. Den tillfälliga höjningen som vi genomfört under pandemin är viktigt för att nå detta mål och borde självklart permanentas.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Lundh Sammeli: Behöver åtminstone kraftigt förenklas. Det är ytterst tragiskt att konservativa partier tillsammans med Västerpartiet röstade ner förslaget som skulle ökat möjligheten att bygga nära vatten på landsbygden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Lundh Sammeli: Sverige är värt att försvara. Med den säkerhetspolitiska utveckling vi har i vår del av världen är en upprustning motsvarande 2% av BNP viktigt. Det är viktigt att detta görs på ett stabilt och långsiktigt sätt, här tror jag att de rikaste i vårt samhälle kan bidra mer.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Lundh Sammeli: Stora sportarrangemang, familjeunderhållning att samlas kring eller Melodifestivalen som exempel är alla viktiga delar också av public service. Alla ska kunna hitta program som är intressanta.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Lundh Sammeli: Det är viktigt att vi minskar vårt beroende av fossila bränslen och ställer om vårt samhälle. Men det behöver ske i den takt och form så alla människor kan vara en del av den och se det som en möjlighet. Detta skulle bara leda till att ställa människor mot människor, stad mot land och skapa ett motstånd mot den samhällsomställning vi tillsammans måste göra.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Lundh Sammeli: Extra viktig Finns inget skäl att skapa den onödiga stress för barn i så låga åldrar. Möjligheten finns och mycket få skolor väljer att använda sig av den. Varken forskning eller profession stödjer betyg från årskurs 4.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Lundh Sammeli: Extra viktig Kommunernas förutsättningar varierar väldigt mycket och den skatteutjämning vi idag har skulle behöva fortsätta att reformeras så hela landet har bra möjlighet att tillhandahålla ett fungerande samhälle och bra välfärd.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Lundh Sammeli: Extra viktig Böter passar som straff för felparkering. Inför för köp av en annan människa.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Lundh Sammeli: Vi ska fortsätta arbetet med att rusta upp, förstärka och bygga ut såväl befintliga stambanor som nya. Bygget av Norrbottniabanan behöver påskyndas!

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Lundh Sammeli: Sjukvården är inte bli bättre bara fr att den detaljstyrs från Stockholm. Däremot behövs ökad statlig kontroll och bättre samordning och mer samarbete i regionernas sjukvård.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Lundh Sammeli: Karensavdrag drabbar väldigt orättvist utifrån kön, yrke och ställning på arbetsmarknaden.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Lundh Sammeli: Extra viktig Tillståndsprocesserna måste effektiviseras för såväl befintliga som nya verksamheter för att vår konkurrenskraft ska öka. Nya gruvor skapar nya arbetstillfällen och stärker tillgången till nödvändiga metaller och mineraler som behövs för klimatomställningen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Fredrik Lundh Sammeli: När staten skyddar skog ska såklart skogsägaren få rimlig kompensation.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Fredrik Lundh Sammelis val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Pensioner