Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Emil Jörgensen (fotograf null)

Emil Jörgensen

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag brinner för frågor om hedersrelaterade brott. Unga kommit och män ska kunna leva som de vill oavsett kulturell och etnisk bakgrund. Jag vill ha ett samhälle där mäns våld mot kvinnor tas på allvar. Jag vill driva HBTQ-frågor och är HTBQ-kandidat för Moderaterna i Kalmar län.

Presentera dig själv

Jag är 45 år, boende i Oskarshamn. Har tre barn. Gillar idrott och sport, tränar själv mycket. Musiken är också en stor del av mitt liv, sjunger gärna och vill bli bättre på slagverk och piano. Älskar att göra andra människor bra, står gärna i bakgrunden och jobbar.

Vad har du för yrke?

Rektor på folkhögskola

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Margaret Thatcher

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha en regering med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Om den regeringen inte har egen majoritet i riksdagen söker vi stöd bland alla övriga partier i riksdagen.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Emil Jörgensen

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Emil Jörgensen: Vinster i sig är inte ett problem, ska någon våga investera i en verksamhet måste det finnas en möjlighet att få tillbaka pengarna. Men däremot är jag positiv till att se över regelverket för att inte oskäliga uttag ska kunna göras på bekostnad av undervisningen.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Emil Jörgensen: Extra viktig Vi behöver mycket mer el framöver, den behöver vara stabil och fossilfri. I dagsläget är det enbart kärnkraft som kan lösa den ekvationen.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Emil Jörgensen: Om vi menar allvar med att komma åt den organiserade brottsligheten och gängkriminaliteten behöver polisen och rättsväsendet verktyg, visitationszoner är ett av dessa.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Emil Jörgensen: Extra viktig RUT gör svarta jobb vita, skapar arbetstillfällen och är en stor hjälp för inte minst pensionärer.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Emil Jörgensen: Bistånd är en viktig del av att främja demokrati och mänskliga rättigheter, biståndet behöver följas upp tydligare så att mottagare använder pengarna rätt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Emil Jörgensen: Kungahuset är en enorm resurs för Sverige, det kostar inte mer än att ha ett annat statsskick.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Emil Jörgensen: En alldeles för stor del av kostnaden på bensin och diesel är idag skatt, det drabbar både företag och privatpersoner och driver på inflationen.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Emil Jörgensen: Det är i grunden orimligt att betala skatt på något du äger och själv betalt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Emil Jörgensen: Extra viktig Vindkraft är ett bra komplement i energiförsörjningen, men det går inte bara önska kraftverken i någon annans trädgård. Besluten om var de ska stå ska tas lokalt och ett nej ska respekteras.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Emil Jörgensen: Är generellt emot förbud.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Emil Jörgensen: Varje människa ska kunna definiera sig så som den själv vill men det måste utredas ordentligt vilka konsekvenser en sådan lagstiftning får.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Emil Jörgensen: Extra viktig Vuxna människor är kompetenta att fördela sin föräldraledighet så som det passar deras familj bäst. Att låsa vissa dagar till en förälder skapar hinder för tex den som är student eller egenföretagare. Låt dagarna tillhöra barnet och låt föräldrarna avgöra vem som får ersättning oavsett om det är föräldrar, farfar eller en granne.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Emil Jörgensen: Varje medborgare bör kunna använda sin sjukförsäkring fritt, vill du välja en nätläkare är det ditt fria val.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Emil Jörgensen: Permanenta uppehållstillstånd ska ges till den som har försörjning i Sverige, ingen ska utvisas som arbetar och gör rätt för sig och den med skyddsbehov ska inte heller utvisas. Däremot ska ingen kunna leva kvar i Sverige på bidrag när skyddsbehovet inte längre finns. Den som besöker sitt hemland på semester ska bli av med sitt uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Emil Jörgensen: Extra viktig Tillsammans är vi starka.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Emil Jörgensen: A-kassan är en tillfällig försörjning.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Emil Jörgensen: Extra viktig Det finns utgifter som kan sparas in på, skattetrycket i Sverige ska räcka till ett ordentligt försvar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Emil Jörgensen: Jag vill gärna att fordonsflottan är fossilfri nästa år, men vång är inte rätt väg att gå.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Emil Jörgensen: Det är bra som idag, från åk6.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Emil Jörgensen: Rika kommuner måste bidra till fattiga, men att Stockholm försörjer Malmö är orimligt. Ett nytt system behöver tas fram.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Emil Jörgensen: Det är orimliga investeringar i förhållande till nyttan. Dessa pengar behövs på andra ställen i Sveriges infrastruktur.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Emil Jörgensens val:

  • Energipolitik