Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Linda-Maria Hermansson (fotograf null)

Linda-Maria Hermansson

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag har lång erfarenhet av politiskt arbete i kommun och region och nu är jag redo att ta mig an de stora övergripande frågorna. Jag tror att det är viktigt att ha med sig det lokala perspektivet med sig in i riksdagsarbetet så att man inte glömmer hur politiken påverkar vardagen.

Presentera dig själv

Jag bor på landet i en villa med 3 barn och man. Jag har alltid varit intresserad av samhällsutveckling och mitt engagemang bygger på att jag vill lämna en bättre värld till mina barn än den jag fick ta över.

Vad har du för yrke?

Laboratorieingenjör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Fredrik Reinfelt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett starkt mittenstyre bestående av S, C och M

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Linda-Maria Hermansson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda-Maria Hermansson: Vinstutdelning i privata företag motsvaras av det överskott som kommunal sektor måste ha. Det är en förutsättning för att kunna utveckla verksamheten.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda-Maria Hermansson: Extra viktig Kärnkraft är en dyr, farlig och miljöskadlig energikälla. Från brytning av uran till slutförvaring finns en mängd säkerhetsrisker och miljöförstöring och dessutom blir vi beroende av t ex Ryssland för att få uran.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda-Maria Hermansson: Sverige ska vara ett fritt, liberalt land där ingen ska behöva vara rädd för polisen eller andra myndigheter. Att visitera människor bara för att det befinner sig i ett speciellt område är inte förenligt med svenska värderingar. Endast misstänkta brottslingar ska kunna visiteras.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda-Maria Hermansson: RUT-avdraget bidrar till att göra svarta jobb vita och skapar arbetstillfällen för många grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, inte minst invandrarkvinnor som saknar tidigare erfarenhet av arbete utanför hemmet.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda-Maria Hermansson: Sverige är ett rikt land och vi har möjlighet att hjälpa människor som har det sämre ställt i världen. Då ska vi av solidaritetsskäl göra det.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda-Maria Hermansson: Kungahuset spelar en viktig roll i Sveriges internationella arbete och dessutom så förvaltar de en stor del av vårt kulturarv.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda-Maria Hermansson: Skatten ska sänkas framför allt på biodrivmedel så att det finns incitament att blanda in mer biodrivmedel. Omställningen är viktig men det måste vara rimliga kostnader som måste använda bilen eller transportera varor med lastbil och båt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda-Maria Hermansson: Kapitalet i fastigheter är bundet och med en alltför hög skatt riskerar vi att människor får gå från hus och hem.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda-Maria Hermansson: Extra viktig Omställningen kräver att det produceras mycket mer el än idag. Då behöver vi kraftig utbyggnad av bland annat vindkraft, inte minst till havs. Då är det orimligt att enskilda kommuner kan stoppa en samhällsviktig etablering.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda-Maria Hermansson: Vi kan inte förbjuda fattigdom. Däremot ska vi i vårt internationella arbete verka för att dessa människor blir väl omhändertagna i sina hemländer s att de inte behöver komma hit och tigga på våra gator. Kommuner som beslutar om tiggeriförbud bör då starta verksamhet för att de istället ska få jobb.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda-Maria Hermansson: Det är inte samhället som vet vad som är bäst för den enskilda familjen, det måste vara familjen själv som bestämmer. Barnen ska inte bära lasset för jämställdhetsarbetet, det måste ske genom strukturförändringar på arbetsmarknaden.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda-Maria Hermansson: Privata vårdgivare är viktiga för att komplettera den offentliga vården. Däremot måste marknaden regleras så att samma regler gäller för alla vårdgivare.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda-Maria Hermansson: Permanent uppehållstillstånd ger en trygghet som gör integrationen lättare. Om du hela tiden måste oroa dig för att bli utvisad så tar det upp stor del av energin som istället ska läggas på att komma in i samhället och i egen försörjning.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda-Maria Hermansson: Vi ska ha ett bra omställningsstöd men det får inte leda till att människor fastnar i bidrag. Det måste samtidigt finnas goda möjligheter att få hjälp att hitta en ny försörjning.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda-Maria Hermansson: Extra viktig Strandskyddet är på många håll upphävt i städer och storstadskommuner och där är det fritt fram för strandnära utveckling medan det lägger en död hand över stora områden på landsbygden och stoppar utvecklingen.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda-Maria Hermansson: Höjd skatt är en sista utväg när all annan omprioritering gjorts.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda-Maria Hermansson: Public service ska vara bred och tilltala en bred publik.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda-Maria Hermansson: Omställningen behöver ta ordentlig fart och bilarna står för en stor del av utsläppen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda-Maria Hermansson: Det är bra att tidigt vänja sig vid betyg och det är också ett sätt att fånga upp elever som behöver extra stöd i skolan om lärare tvingas betygsätta dem.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda-Maria Hermansson: För en likvärdig välfärd i hela landet måste kommuner med sämre förutsättningar kompenseras.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda-Maria Hermansson: Höghastighetståg är en av nycklarna till att folk minskar sitt flygande och därmed sin klimatpåverkan.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda-Maria Hermansson: Många kvinnor i fertil ålder drabbas negativt av karensdagen. De som med lätthet sjukskriver sig utan att egentligen vara sjuka kan man komma åt på annat sätt. Är man sjuk så är man det även dag 1.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda-Maria Hermansson: Vi behöver metaller och andra ämnen för omställningen och då ska vi också bryta det vi kan i Sverige och inte lämna över denna många gånger farliga verksamhet till andra som har sämre arbetsmiljölagstiftning.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Linda-Maria Hermansson: Världen är en orolig plats och vi ska hjälpa människor i nöd. Vi både kan och behöver ta emot fler än idag, men vi behöver ha en bra integration för att de snabbt ska komma in i samhället och i självförsörjning.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Linda-Maria Hermansson: Vi behöver beskatta annat än inkomst.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Linda-Maria Hermansson: Skog ska brukas på ett hållbart sätt, inte skyddas. Skogen invandrade till Sverige samtidigt som människan och har aldrig varit orörd. Dessutom behövs skogen för omställningen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Linda-Maria Hermanssons val:

 • Energipolitik
 • Landets ekonomi
 • Pensioner