Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Veronica Almroth (fotograf Anna Sigvardsson)

Veronica Almroth

Varför ska väljarna rösta på dig?

För mig som liberal är individens frihet min ledstjärna. Att man ska kunna bo där man själv vill. En statlig skola som säkerställer att alla barn får samma förutsättningar oavsett vart i landet man bor samt utveckling av näringsliv och bostäder även på landsbygden.

Presentera dig själv

Är en utåtriktad och mycket driven person. Att skapa nätverk och arbeta med min sociala förmåga är min största styrka. Att se allas styrkor och få andra att lyckas är viktigt för mig. Natur, hav och familjen är viktig för mig.

Vad har du för yrke?

Försäkringsförmedlare och investeringsrådgivare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Barbro Westerholm

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

M, KD,L

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Veronica Almroth

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Veronica Almroth: Extra viktig Vi behöver en stabil energikälla utöver sol, vind och vattenkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Veronica Almroth: Extra viktig Vi behöver ett flexibelt strandskydd, det är särskilt viktigt för att skapa tillväxt på landsbygden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Veronica Almroth: Extra viktig Vi behöver istället satsa mer pengar på landsvägar, så att det går att bo i hela landet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Veronica Almroths val:

  • Skola och utbildning