Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lars Karlsson (fotograf Robert Halvarsson)

Lars Karlsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag har en bred kompetens och verklighetsnära förankring i människors vardag.

Presentera dig själv

Jag är marknadsekonomen som blev miljöpartist för tolv år sedan när jag började upptäcka hur viktiga miljöfrågorna är för allas vår framtid på den här planeten. Men det är också viktigt för mig med en rättvis fördelning av samhällets resurser, där alla barn ges likvärdiga möjligheter i livet, speciellt i den omställning av samhället som sker genom klimatkrisen.

Vad har du för yrke?

Verksamhetscontroller offentlig sektor

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En S-MP-regering med majoritet

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Lars Karlsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Karlsson: Vinster i välfärden är i allmänhet ett dåligt förslag vilket bevisats i fall efter fall. Självklart skall välfärd bedrivas utifrån allas lika behov, och inte generera vinst till ett fåtal.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Karlsson: Det är dyrt för skattebetalarna att bygga ny kärnkraft, det tar lång tid att uppföra (utbyggnad av energisystemet bör ske fort och billigt för att klara samhällsomställning) och konsekvenserna vid haveri, eller i händelse av ett attentat är monumentala. Slutförvaringen av avfallet är omstridd. Det må finnas fördelar med kärnkraft ur ett globalt perspektiv, men inte ur ett svenskt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Karlsson: Visst skapas möjligheter för fler att ta sig in på arbetsmarknaden, men samtidigt är fördelningspolitiken viktigare att ta sig an - inte minst ur ett klimatperspektiv.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Karlsson: Sverige är i förhållande till sin storlek ett respekterat land internationellt - mycket tack vare sin biståndspolitik. Att kapa biståndet minskar Sveriges möjligheter att påverka i andra sammanhang. Vi blir ett pytteland som ingen lyssnar på.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Karlsson: Kungahuset fyller en viss funktion för att sälja in landet Sverige, men det är helt orimligt att kungahuset skall fortsätta erhålla sina intäkter i den omfattningen i en modern demokrati.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Karlsson: De flesta förstår nog att vi inte kan fortsätta bränna bensin och diesel som vi gör. Utsläpparen måste betala och fossilbränslepriserna är inte orimliga. Däremot bör de som är totalt beroende av bilen, under en övergångsperiod den transportinfrastrukturomställning vi står inför, kunna få ett väl avvägt bidrag.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Karlsson: Det är viktigt att samhället finansierar kultur för ett brett och intressant kulturliv som leder till bättre folkhälsa.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Karlsson: Det klart att det kan vara motiverat och finnas besvärande omständigheter. Men se hur det ser ut ute i Europa och inte minst Danmark. Ska vi bygga ett nytt samhälle som tar hänsyn till klimatet så får vi finna oss vid vindkraftverk som sakta snurrar på höjder, öppna landskap och horisonter.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Karlsson: Idag fördelas föräldraledighet ojämnt mellan kvinnor och män, till stor del genom okunskap. Inte sällan finns lönetillägg framförhandlade i kollektivavtalen så att det inte blir någon större skillnad i hushållets inkomster om föräldraledigheten fördelas jämnt. Kvinnors karriärmöjligheter och totala livs-lön påverkas negativt av att de tar ut mer föräldraledighet än män.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Karlsson: Nätläkare fyller en viktig funktion, men kan lika gärna finnas inhouse i regionerna.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Karlsson: Rådande situation är onekligen alarmerande. Men Sverige kan finna allianser och försvarssamarbeten på annat sätt än att gå med i en allians vars förvarsförmåga bygger på massförstörelsevapen. Det är visserligen en utopi att tro att världen kommer att ge upp kärnvapen, men jag menar att det behövs neutrala länder.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Karlsson: Det bör inte avskaffas helt, men risken är att tillträdet för människor till sjöar och stränder begränsas kraftigt, samt att den biologiska mångfalden i strandzonerna minskar. Kanske kan lättnader i glesbygdskommuner vara motiverade om det ökar skatteunderlaget.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Karlsson: Försvarsförmågan bör uppenbarligen höjas, men bör göras på ett sätt så att vi får en god samhällsberedskap för alla typer av katastrofscenarion.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Karlsson: Ska vi klara samhällsomställningen i tid för att möta klimatkrisen, så måste vi alla vara beredda på att ta konsekvenserna som det innebär och finna lösningar för detta.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Karlsson: Forskning visar att betyg i lägre åldrar inte har någon positiv effekt för de elever som klarar sig bra i skolan. Däremot har de en negativ påverkan på lågpresterande elever, som riskerar att tappa självförtroende och motivation för sina studier. Därför vill Miljöpartiet att betyg ska ges först från årskurs 7

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Karlsson: Att köpa sexuell tjänst är ett brott mot en annan människa som redan är en väldigt utsatt person!

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Karlsson: Höghastighetståg är i grunden en bra idé där det finns ett resandeunderlag som behöver konkurrera med klimatskadligt flyg. Men att bygga det i Sverige är högst tveksamt ur ett klimatperspektiv, då själva byggnationen kommer att generera oerhört mycket CO2-utsläpp. Det kommer att ta lååång tid innan det blir klimatnytta. Tid som vi inte har.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Karlsson: Jag ser i nuläget ingen annan möjlighet för att jämna ut skillnader och samordna vården mellan regionerna.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lars Karlsson: Vi måste skydda mer skog som får stå längre än den ekonomiska livslängden för att klara de kriser vi står inför gällande klimat och biologisk mångfald.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lars Karlssons val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning