Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lina Runander (fotograf null)

Lina Runander

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vänder och vrider tills bra lösning är funnen, försöker alltid minimera administrativt arbete och kostnader för att lägga resurserna på aktiviteter som behövs för ett fungerande samhälle. Fokuserar på helheten för att sedan kunna ta ett steg i taget. Alla kan bidra med något; tillsammans skapar vi ett bra samhälle där varje människa behövs och känner sig behövd. Nu får vi ordning på Sverige!

Presentera dig själv

Utvecklingsdriven person som hela tiden ser förbättringsmöjligheter. Har bakgrund inom finans- och it-världen men jobbar nu med fastigheter. Driver även ett jordbruk med får, getter och hästar på södra Gotland tillsammans med familjen. Har lätt för att lyssna på människor, ser ofta möjligheter och triggas av utmaningar och problem som behöver lösas. Jag vet hur viktigt ett ”Hej” kan vara.

Vad har du för yrke?

Avdelningschef kundservice

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Elisabeth Svantesson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderaterna leder tillsammans med KD.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Lina Runander

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Runander: Det viktiga är att skolan håller bra kvalitet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Runander: Extra viktig Den nya generationens kärnkraft nyttjar tidigare kärnkrafts avfall, är mycket mer miljövänlig och gör att vi får en stabil strömförbrukning samt hushållsekonomi.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Runander: Vi måste få ordning på brottsligheten. Hela Sverige ska kännas tryggt. Om vi får till tryggheten, kan vi sedan ta itu med andra problem, men tryggheten kommer först.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Runander: Detta gör att fler kommer in i arbetslivet. Om fler arbetar, betalar fler skatt och fler känner sig behövda. Dessutom minskar det bidragsberoendet.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Runander: Extra viktig Vi måste säkerställa att vi klarar av att driva vårt egna land innan vi generellt sätt kan hjälpa andra. Land i akut krisläge undantaget.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Runander: Kungahuset är bra marknadsföring för Sverige, och de gör mycket gott inom landet.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Runander: Extra viktig Vi behöver kunna vara rörliga i Sverige, så att tillverkning, transporter fungerar och att medborgare kan ta sig till sina arbeten.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Runander: Extra viktig Du har redan skattat för din pengar när du tjänade dem. Du ska inte straffas för att du väljer att investera dem i fastigheter.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Runander: Olika beroende på hur kulturen nyttjas: om den kommer många till gagn, kan staten vara medfinansiär, men om det är få som kommer se eller ta del ska det finansieras av privata aktörer eller företag.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Runander: Jag anser att vindkraft är en miljöbov under sin tillverkning och efter brukstiden. Under brukstiden stör det mycket i sin närmiljö, vind och vatten. Dessutom låg och ojämn elproducent. Det ska därför byggas med försiktighet och där det inte finns något bättre alternativ.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Runander: Tiggeri är av ondo och drar med sig så mycket negativt: klasskillnader, hot och människohandel. Vi har socialtjänst för de som behöver hjälp.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Runander: Människan är skapt man eller kvinna. För att man tycker något annat, bör inte vara grund för ett tredje kön. Jag tycker istället att fokus och hjälp ska läggas på varför de inte känner sig hemma i sin befintliga identitet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Runander: Extra viktig Föräldrar är vuxna och låt dem bestämma själva vad som är bäst för respektive familj. Att försöka styra jämställdhet och missförhållanden med detta är mindre bra

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Runander: Om de uppfyller alla krav och levererar bra kvalitet, ser jag inte det ska spela någon roll om läkaren är privat eller statlig/kommunal.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Runander: Det ska vara ett av alternativen under förutsättning att personen accepterar våra svenska lagar, seder och bruk.det andra alternativet är att de ska kunna återvända hem.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Runander: Extra viktig Vi klarar oss inte ensamma så som omvärlden ser ut idag. Vi måste ha samarbeten och de samarbeten vi haft fram till idag, kommer inte finnas kvar som möjlighet om vi inte går med i Nato.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Runander: Det ska vara lönsamt att arbeta.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Runander: Det behöver göras om då dagens strandskydd innefattar även sjö och byggda dammar.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Runander: Det finns andra vägar att gå; om fler arbetar, får vi en helt annan ruljans på statens pengar och har då utrymme för ökat anslag till försvaret.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Runander: Vi vet ännu för lite om påverkan från andra typer av bilar, så mer forskning gällande helhetspåverkan innan några sådana beslut kan fattas.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Runander: Viss typ av betyg är bra redan från låg ålder, exempelvis ordning och reda.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Runander: Hela Sverige måste kunna leva.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Runander: Det ska vara kännbart att göra fel. Där emot tycker jag det är viktigare att få bort straffrabatten och att gängkriminalitet straffas hårdare.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Runander: Fastighetsägaren måste kunna sätta hyra utifrån verklig kostnad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Runander: Vi har bra förbindelser idag, bara de underhålls. Vi behöver säkerställa att hela Sverige kan leva och inte bara södra delarna.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Runander: Den som utför verksamheten bäst gällande kvalitet till rimlig kostnad ska utföra den.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Runander: Vi ska kunna vara sjuka när vi är sjuka, men vi ska inte ta en sjukdag bara för att det är lite jobbigt att gå till jobbet.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Runander: Det behöver vara ett givande och tagande mellan arbetsgivare och arbetstagare. Idag har pendeln nästan slår över så att arbetsgivaren är väldigt låst. Jag anser därför att regelverket behöver ses över så att arbetsgivaren får mer handlingskraft, att det blir tydligt att arbetstagaren måste måna om sin anställning, samtidigt som vi behöver ha kvar en individuell trygghet.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Runander: Sverige är bra på gruvdrift och vi har ett miljötänk som ofta är mycket bättre än andra länders, vilket gör att det kan vara bättre att vi har gruvorna i Sverige än i exempelvis Asien. Däremot behöver vi hitta balansen så att fortsätter att måna om vårt landskap.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lina Runander: Vi måste kunna ta hand om dem vi redan har tagit emot. I en akut citation ska vi kunna hjälpa mer, men då med målbild att de ska kunna återvända eller flytta vidare. Om vi inte får ordning på Sverige, så att vi själva vågar bo här, blir det ingen (eller mycket liten) hjälp till andra.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lina Runander: Polisen behöver få mer och bättre resurser att stävja brottslighet. Är detta ett sätt, så är det värt lite av vår integritet för att vi ska kunna leva i ett tryggt samhälle.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lina Runander: Jag anser att alla ska betala samma procent-sats oavsett nivå på inkomst. I dagens samhälle betalar höginkomsttagarna mer skatt, men får i förhållande mindre tillbaka från samhället pga olika ”takgränser” på bidrag för exempelvis föräldraledighet och arbetslöshet.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lina Runander: Skogen kan skyddas på olika sätt; att en skogsbrukare vårdar sin skog kan vara lika mycket skydd som att Staten går in och skyddar. Jag anser att typen av skydd bör kunna varieras mer.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lina Runanders val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning