Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Gulan Avci (fotograf People76)

Gulan Avci

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har alltid kämpat för ett samhälle där individen ska få leva sitt liv som hon vill. Bestämma över sig själv, ha egna drömmar och förverkliga dem utan några hinder som står i vägen för henne. Jag har alltid tagit fighten mot de orättvisor kvinnor och flickor drabbas av. I skolan, yrkeslivet, hemmet och av hederskulturen som är en förkastlig tradition som inte hör hemma i Sverige år 2022.

Presentera dig själv

Jag tror på ett samhälle som är präglad av frihet, som ger kvinnor och män samma förutsättningar att forma sina liv och tjäna sina egna pengar. För mig är inte det viktiga vart du kommer ifrån eller vad du heter, utan vad du gör och vart du är på väg i livet. Den klassresan börjar i klassrummet med en bra skola som ger alla barn samma förutsättningar att lyckas och bygga sig en ljus framtid.

Vad har du för yrke?

Jag arbetar som banktjänsteman men är tjänstledig för riksdagsuppdrag.

I vilket land är du född?

Den turkiska delen av Kurdistan

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Min mamma som offrat så mycket i livet!

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill helst att den gamla borgerliga Alliansen förenas men nu när Centerpartiet anslutit sig till vänstersidan så vill jag att Liberalerna bildar regering med Moderaterna och Kristdemokraterna. Den regeringen måste ta stöd av Sverigedemokraterna och det är en realitet jag måste förhålla mig till i det nya politiska landskapet.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Gulan Avci

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulan Avci: Skolan är den viktigaste samhällsinstitutionen som ger alla barn möjlighet till en ljus framtid och en bra utbildning. Friskolorna är här för att stanna. Föräldrar ska självklart få välja skola till sina barn. Men kvalitet i undervisningen ska alltid vara i främsta rummet. Skolor som inte levererar ska inte få ta ut en enda krona i vinst. Skolan är till för eleverna. Inte tvärtom.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulan Avci: Ska vi klara av klimatomställningen så ställer det höga krav på oss att i snabbare takt fördubbla produktionen av el samtidigt som vi upprätthåller leveranssäkerheten för att säkra el i hela landet. Då finns det inget annat kraftslag som är så träffsäkert som kärnkraften. Den bidrar till att vi snabbare fasar ut de fossila bränslena och ger oss ren och fossilfri el som möjliggör elektrifieringen.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulan Avci: Finns betydligt fler och bättre verktyg för att komma åt den grova kriminaliteten som drabbar så många oskyldiga människor i våra utsatta områden. Fler närvarande poliser, fler kameror på otrygga platser. Socialtjänsten måste ingripa tidigare så inte barn hamnar i klorna på kriminella gäng. Rättsstaten måste helt enkelt återta kontrollen över dessa områden och skapa trygghet i hela samhället.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulan Avci: RUT-reformen är en av de mest lyckade jobbskapande reformerna som infördes av den borgerliga Alliansregeringen. Inte minst har det lett till att tiotusentals invandrarkvinnor fått sitt första jobb att gå till och tjäna sina egna pengar. Tack vare RUT har en tidigare svart bransch blivit vit med trygga anställningar. Samtidigt har tusentals småbarnsfamiljer kunnat lösa sina livspussel med RUT.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulan Avci: Som barn till politiska flyktingar är jag tacksam att Sverige öppnade sin famn för min familj när vi behövde skydd. Aldrig har internationell solidaritet varit så viktig som idag. Svensk bistånd hjälper flickor att få gå i skolan, stärker kvinnor och tar dem ur fattigdom. Som liberal är det en självklar princip att stå upp för 1%- målet och hjälpa de mest utsatta på plats i deras länder.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulan Avci: Jag tycker det är bra som det är. Det var inte länge sedan som kungen själv fattade beslut att minska antalet personer som skulle representera kungahuset. Dessutom tycker jag kronprinsessparet tillsammans med kungen och drottningen är bra representanter för Sverige och gör ett bra jobb.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulan Avci: I en annan tid hade jag svarat att det är ett dåligt förslag. Men det är en ny tid vi lever i med krig, skenande priser på el, drivmedel, livsmedel och högre räntor. Ska hushåll och företag inte få det ännu tuffare än vad de har det nu, så måste vi tillfälligt sänka priserna. Men långsiktigt måste vi göra oss oberoende från fossila drivmedel för att klara klimatomställningen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulan Avci: Extra viktig Vi liberaler vill sänka flyttskatten och tycker Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets planer att införa en ny fastighetsskatt är väldigt dålig. Den tidigare fastighetsskatten var orättvis och skapade otrygghet för många hushåll. Jag är stolt över att mitt parti medverkade till att införa en fastighetsavgift och det systemet kommer vi fortsätta ta strid för.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulan Avci: Jag ser gärna att det kommer in mer privata pengar till kulturen, men det får inte ske på bekostnad av att det offentliga stödet minskar. Att ha tillgång till kultur är en viktig frihetsfråga. Med kulturen kan vi hålla ihop samhället och skapa fler allmänna arenor för människor att mötas på.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulan Avci: Vindkraften behövs i den totala energimixen men den är väldigt ytkrävande och därför är det viktigt att kommuner har inflytande över planeringen och ska kunna stoppa vindkraftsetableringar när det är befogat. Processen måste dock vara mer rättssäker för den som vill bygga. Därför ska ansökningar avgöras från fall till fall.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulan Avci: Jag tror varken tiggeri eller tiggeriförbud löser några problem. Däremot måste vi förstå orsakerna till att människor tigger. Det är främst människor som kommer hit från andra EU-länder där de behandlas dåligt och hålls i utanförskap. Sverige ska använda sin röst i EU för att pressa dessa länder att börja respektera sina medborgare och inkludera dem i sina samhällen. Då behöver de inte tigga här.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulan Avci: Som liberal och feminist är jag stolt över att Liberalerna bidragit till att vi har tre månader vikta åt vardera förälder att kunna vara hemma med barn. Vi har förslag på en helt ny modell som är mer modern och flexibel och skulle göra föräldraskapet mer jämställt. Läs mer på liberalernas hemsida. Våra förslag skulle lösa många ojämnställda strukturer kvinnor drabbas av i yrkeslivet och i hemmet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulan Avci: Tillgång till digital vård är avgörande för att Sverige ska kunna hålla den standard i hälso- och sjukvården. Ska det finnas förtroende för systemet så måste ersättningen däremot ses över. Liberalerna vill se en ny och bättre ersättningsmodell.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulan Avci: Sverige har under lång tid stått i framkant och stått upp för en generös flyktingpolitik. Men flyktingvågen 2015 visade tydligt att varken mottagandet eller integrationen funkade när så många kom. Vi behöver en hållbar, långsiktig och human migrationspolitik men vi kan inte sticka ut från andra länder i EU och ensamma tillämpa permanenta uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulan Avci: Extra viktig Liberalerna såg redan 1999 behovet för Sverige att ansluta sig till försvarsalliansen. Då var vi ensamma men jag är glad att sex av åtta partier idag står bakom ett NATO-medlemskap. I den nya världsordning vi kastats in i sedan 24 februari har det tydligt visat sig att ensam inte är stark. Det är i allians med andra demokratier vi försvarar demokratin, säkrar freden och skyddar Sveriges gränser.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulan Avci: I det läge vi befinner oss i nu med stor efterfrågan på arbetskraft från företagen så är det en dålig ide att höja ersättningen. Därför vill vi hellre se skattesänkningar så företagen kan anställa fler som går utan jobb. Det ska alltid löna sig att arbeta och a-kassan ska vara en tillfällig ersättning mellan olika jobb.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulan Avci: Sverige har redan bland världens högsta skattetryck. Jag tror inte lösningen primärt ligger i att fortsätta höja skatterna för att finansiera ett så viktigt område som försvaret. Snarare behöver vi se till att fler kommer i arbete och blir skattebetalare. Drygt 1,3 miljoner människor kan inte försörja sig själva. Börjar fler jobba så får vi inte mer pengar till vårt gemensamma skattesystem.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulan Avci: Liberalerna har alltid stått upp för ett starkt public service och mediernas funktion i vårt samhälle. Idag är inget undantag. De ska fortsatt ha ett brett uppdrag och vi liberaler kommer fortsatt värna och främja deras oberoende.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulan Avci: Förbud av nyförsäljning av fossilbilar ska införas i EU. Vi liberaler vill ha ett sådant förbud från 2030. Fram till dess behöver det byggas upp leveranskedjor för de komponenter som behövs för elbilar. Även infrastrukturen för laddstationer måste byggas ut. Det kräver säker elförsörjning i hela landet. Så länge det inte är på plats blir det svårt att uppnå målet redan 2025.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulan Avci: Vad elever behöver är lugn och arbetsro och lärarna ges bättre förutsättningar att undervisa. Jag har ändrat åsikt angående betyg från årskurs 4. Det skapar betygshets tidigt, när fokus bör vara på barns lärande och att de ges rätt förutsättningar att uppnå kunskapsmålen och lämna grundskolan med fullständiga betyg för att ta sig vidare till gymnasiet.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulan Avci: Alla kommuner ska erbjuda en god kommunal service och det ska inte vara beroende av grannens inkomst. Det är rimligt med ett system som utjämnar skillnader men Liberalerna står bakom principerna i dagens system.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulan Avci: Det krävs hårdare straff för köp av sexuella tjänster. Ingen kvinna eller tjej ska falla offer för människohandel. Det är inte värdigt ett av världens rikaste och mest jämställda länder.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulan Avci: Vi behöver bygga mer och gärna fler hyresrätter för att komma till bukt med en av många flaskhalsar på bostadsmarknaden med långa bostadsköer. Men vi är tydliga med att marknadshyror inte ska införas i befintliga fastigheter utan de framtida som byggs. Samtidigt är det viktigt att besittningsskyddet gäller alla hyresgäster och att hyresgästernas rättigheter inte urholkas.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulan Avci: Idag saknas långsiktig finansiering för höghastighetståg. Vi måste börja med att underhålla befintlig järnväg som är underfinansierad innan vi inför stora infrastrukturprojekt som skattebetalarna ska betala notan för.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulan Avci: Sjukvården är en av samhällets mest bärande samhällsfunktioner. Statens roll för sjukvården måste tydliggöras. Vi vill minska detaljstyrningen men staten behöver ta större ansvar för sjukvårdens strategiska planering och långsiktiga kompetensförsörjning.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulan Avci: För att vi ska sänka trösklarna in till arbetsmarknaden så måste arbetsrätten moderniseras. Jag är stolt över att Liberalerna under den här mandatperioden aktivt bidragit till att göra LAS mer flexibel. För de anställdas skull som kan bli mer rörliga mellan olika jobb, de som står utanför och för företagen som i större utsträckning kommer våga anställa nya medarbetare och behålla nyckelkompetens.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gulan Avci: Vi liberaler står upp för asylrätten. Jag hade asylskäl som femåring och Sverige gav mig en ny chans i livet. Men får man avslag så måste man lämna Sverige. Vi ska fortsätta ta emot kvotflyktingar då det oftast är kvinnor och barn som kan kommer hit via det systemet. De mest utsatta i konflikthärdar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gulan Avci: Polis och andra organ inom rättsväsendet måste ha tillgång till bra verktyg för att komma åt kriminella gäng. Då måste man ha möjligheten till att kunna avlyssna brottsmisstänkta om det finns misstanke om brott

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gulan Avci: Det ska alltid löna sig att utbilda sig, arbeta och få mer över i plånboken. Idag är det höginkomsttagarna som bidrar mest till vårt gemensamma välfärdssystem. Vad som behöver ske är att fler som lever på bidrag kommer i arbete för att skatteintäkterna ska öka för staten.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Gulan Avci har hoppat över denna fråga