Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Carl Forsberg (fotograf David Andréas)

Carl Forsberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Kryssa mig för: - 20 års erfarenhet av kulturarbete i ledande position - Ett helhetsperspektiv inom kulturfrågor - Förmåga att driva igenom förändringar

Presentera dig själv

Sedan mer än 20 år tillbaka har jag engagerat mig i kulturverksamhet, administration och ledning samt kulturpolitik i Västra Götaland. Under större delen av tiden har jag varit verksam i det fria kulturlivet, som författare, redaktör, förläggare och projektledare.

Vad har du för yrke?

Kultursekreterare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Amanda Lind

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En regering där S, MP, V och C ingår.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Carl Forsberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Forsberg: Extra viktig Skattepengar ska gå till skola, inte till vinstutdelning.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Forsberg: Extra viktig Kärnkraft är dyr, farlig och onödig. De flesta av världens länder resonerar likadant. Expertinstanser som IEA ser kärnkraften som en helt marginell kraftkälla både på kort och lång sikt. Förnyelsebart är framtiden.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Forsberg: Det riskerar att öka stigmatiseringen och motståndet mot att samarbeta med polisen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Forsberg: Att ställa om konsumtion från varor till tjänster är bra. Men RUT-avdraget används främst av välbärgade och blir därför en omfördelning av skattemedel till de redan rika. Det är inte bra.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Forsberg: Krig och klimatförändringar fortsätter att påverka världens fattiga mest. Det är helt otänkbart att vi drar ner på biståndet nu, med hotande hungerkatastrof i Afrika. Biståndet borde snarare öka.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Forsberg: I en demokrati ska ingen födas till ett offentligt ämbete. Vi har därför svårt att se monarkins plats i ett modernt demokratiskt samhälle och anser att den på sikt bör avskaffas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Forsberg: Extra viktig Med sänkt skatt på bensin och diesel kommer Sverige inte nå sina klimatmål. Dessutom innebär det att vi fortsätter finansiera Putins invasion av Ukraina. Priset på utsläppen ska öka, inte minska. Samtidigt är det politikens uppgift att göra hållbart resande - som kollektivtrafik, cykel och elbil - bättre på alla sätt. Det ska vara lätt att göra rätt!

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Forsberg: Extra viktig Kultur har alltid finansierats delvis av samhället, från den antika grekiska teatern till dagens opera. Om vi vill att vårt samhälle ska ha ett rikt kulturliv som angår alla och är tillgängligt för alla så måste också det offentliga vara med och finansiera.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Forsberg: Extra viktig Omställningen sker nu. När samhället elektrifieras kommer vi att behöva mycket mer energi. Vindkraft är det snabbaste och billigaste sättet att bygga ut mer energi. Vi behöver därför snabba upp och förenkla tillståndsprocessen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Forsberg: HBTQI-personer är tyvärr fortfarande diskriminerade. Vi behöver stärka deras rättigheter och ge fler människor möjligheten att leva ett rikt och fullständigt liv.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Forsberg: Föräldrar behöver till viss del själva få bestämma, men tyvärr fördelas föräldraledigheten fortfarande alldeles för ojämnt, vilket leder till ojämlikhet mellan könen. En viss statlig styrning av hur ledigheten fördelas är därför rimlig.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Forsberg: I tanken är privata nätläkare en god idé men systemet missbrukas och urholkar den allmänna sjukvården. Systemet behöver göras om i grunden.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Forsberg: Antalet flyktingar ökar i världen och klimatförändringarna kommer att bidra till än fler flyktingar. Integrationen främjas av permanenta uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Forsberg: NATO bidrar till global upprustning och organisationen har varit inblandad i mycket tveksamma insatser. Vi ser också hur medlemsförhandlingarna nu tvingar oss att krypa inför diktaturen Turkiet. Det är ovärdigt och onödigt.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Forsberg: A-kassan är ett omställningsstöd och har alltför länge halkat efter inkomstutvecklingen. Idag är det svårt för många att leva på stödet från a-kassan utan privat inkomstförsäkring.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Forsberg: Extra viktig Naturen exploateras redan i alltför hög grad. Vi behöver snarare stärka strandskyddet och skyddet av värdefull natur. Detta är särskilt viktigt längs våra kuster.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Forsberg: Försvaret kommer att få fler roller i framtiden, inte minst i att stötta allmänheten vid svåra naturkatastrofer som jordskred, översvämningar och skogsbränder. Vi vet att dessa händelser kommer att bli fler och svårare genom de pågående klimatförändringarna.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Forsberg: Extra viktig Polariseringen av media och framför allt sociala medier är av ondo. Public service måste fortsätta vara en stark och oberoende aktör med neutral hållning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Forsberg: Extra viktig Norge kan. Vi borde också kunna. Vi behöver fasa ut fossila bränslen så snart som möjligt och då är 2025 ett rimligt datum för utfasning av fossilbilar. Industrin börjar i allt högre själva fatta sådana beslut.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Forsberg: Fjärdeklassare har knappast den mognad som krävs för att vara hjälpta av betyg. Det riskerar snarare att öka utslagningen och stigmatiseringen i skolan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Forsberg: Klyftorna i Sverige ökar. Om vi ska klara omställningen måste också det sociala kontraktet upprätthållas.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Forsberg: Finns ingen anledning att låta torskarna komma undan med böter. Sexköp är att jämställa med våldtäkt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Forsberg: Extra viktig Det är ett fullständigt idiotiskt förslag. Vi behöver snarare bygga klimatsmarta och billiga hyresrätter och införa sociala kontrakt. En bostad är en mänsklig rättighet, inte en handelsvara.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Forsberg: Höghastighetstågen har möjligheten att skifta resenärer från flyg till tåg. Det är viktigt för omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Forsberg: Den regionalt styrda sjukvården är ojämn och svårt ansträngd. Reformer behövs. Att förstatliga sjukvården kan vara ett sätt att åtminstone öka jämlikheten inom vården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Forsberg: Folk ska inte gå sjuka till jobbet för att de inte har råd att vara hemma.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carl Forsberg: Gruvor ska följa svensk miljölagstiftning och ta hänsyn till samernas rättigheter. Punkt slut.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Carl Forsberg: Världen vi lever i förändras. Stora klimatförändringar är redan pågående och intecknade i vår framtid. Antalet flyktingar kommer att öka. Vi måste som ett rikt land i norr ta ansvar för de konsekvenser våra utsläpp fått i den fattiga delen av världen.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Carl Forsberg: Sverige har ett problem med omfattande organiserad brottslighet. Det är mycket svårt att komma åt gängen utan digital insyn. Men det är en svår avvägning där allmänhetens rätt till ett privatliv också måste respekteras. Jag uppfattar att nuvarande lagstiftning fungerar ganska väl.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Carl Forsberg: Vi måste genomföra en grön skatteväxling där skatter på kapital och miljöförstöring ökar och skatter på arbete minskar.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Carl Forsberg: Extra viktig Det säkraste sättet att stävja klimatförändringarna är att sluta släppa ut växthusgaser och värna vår natur. Skogen, våtmarkerna och havet är våra bästa kolsänkor, mycket mer effektiva än någon nuvarande teknik.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Carl Forsbergs val:

 • Miljö och klimat

Så svarar Carl Forsberg: Extra viktig Om vi inte hindrar klimatförändringarna kommer det snart inte att finnas utrymme för någon annan politik, men då i form av reaktioner på pågående klimatkatastrofer. Ingen annan fråga är viktigare. Och vi måste agera nu så att våra barn och deras barn får en chans till en meningsfull framtid.