Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anna Lasses (fotograf Hamid Ershad Sarabi)

Anna Lasses

Varför ska väljarna rösta på dig?

För mig handlar rätten till utbildning om frihet. På riktigt. Möjligheten för varje människa att utveckla sina förmågor och kunna stå på egna ben, men också en nyckel för att vara delaktig i samhället. Utbildning är en förutsättning för vår demokrati, men också för att kunna rädda vårt klimat, utveckla ny teknik och mycket annat. Jag kommer att jobba för varje barns möjlighet att lyckas i skolan.

Presentera dig själv

Jag är en filmälskande körsjungande mamma från Stockholm med rötter i Dalarna. Till vardags gruppledare och kommunpolitiker med ansvar för förskolor och miljö- och demokratiarbete i Solna. Innan politiken arbetade jag med utbildning, ungas engagemang och ledarskap. Min utgångspunkt är att allt är möjligt, bara man vill och är beredd att arbeta för det.

Vad har du för yrke?

Jag är kommunalråd i Solna, statsvetare i grunden.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Barack Obama

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag skulle helst se en stark regering i mitten med tydliga liberala värderingar. Läget i Sverige ser dock inte riktigt ut så. En rimlig regering i det läge som råder är därför en någon form av samverkan mellan C och S, där C blir en garant för att det blir en mittenpolitik som förs.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Anna Lasses

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Lasses: Extra viktig Det är ett problem att stora bolag utnyttjar möjligheten till vinstuttag i skolor. De flesta fristående skolor som drivs som företag är dock små och vinstuttaget minimalt. Att ta bort vinstutdelning i sig kommer inte att leda till bättre kvalitet eller likvärdighet. Det är därför mer effektivt att i första hand ställa mycket höga kvalitetskrav, om en eventuell vinst ska kunna plockas ut.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Lasses: Extra viktig Vi behöver ställa om och bygga ut elproduktionen kraftigt de kommande åren. Då gäller det att välja energislag som är hållbara, går snabbt att bygga ut och är rimliga i kostnad. Vindkraft och solenergi är exempel på energislag som är både billigare och snabbare att få på plats jämfört med kärnkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Lasses: RUT har gett fler kvinnor chansen att starta företag, samtidigt som fler har fått hjälp med hushållsnära tjänster. Bra att alla hushållsnära tjänster likställs, dvs RUT och ROT.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Lasses: Extra viktig Det internationella biståndet är viktigt och gör stor nytta för en relativt liten summa. Det är också vårt sätt som välbärgat land att ta ansvar globalt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Lasses: Har egentligen ingen stark åsikt om Kungahusets apanage. Anser att kungafamiljen gör ett bra jobb och fyller en viktig funktion för Sverige.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Lasses: Det är viktigt framförallt för alla som är beroende av bil att det är rimligt även ekonomiskt. I det läge vi nu befinner oss i med skenande priser kan det därför vara bra med skattesänkningar. Det kan även finnas en poäng med differentierad skatt för att gynna exempelvis lantbrukare och de som bor i glesbygd som, samt att gynna exempelvis biodiesel.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Lasses: Det är viktigt att det finns skattemedel till kultur. Dels för att garantera ett utbud i hela landet, dels för att garantera den fria konsten. Sedan får det gärna vara enkelt för privata finansiärer att sponsra kultur, men inte på bekostnad av nivån på de medel som går till kulturen i dag.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Lasses: Extra viktig Att förbjuda tiggeri riskerar att människor istället söker sig kriminalitet och prostitution för att kunna försörja sig och drar sig undan myndigheter i ännu högre grad. Det blir en dubbelbestraffning av människor som redan lever i stor utsatthet. I stället bör vi arbeta för att dessa människor erbjuds stöd och en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden så att de kan försörja sig själva.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Lasses: Extra viktig Personer som vare sig definierar sig som man eller kvinna ska ha möjlighet att välja ett tredje alternativ. Det är individens rätt att bestämma över sin egen kropp och sin identitet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Lasses: Extra viktig Även om målsättningen bör vara att föräldrar tar ut lika delar så kan det ibland vara praktiskt omöjligt. Den fördelning som finns i dag, där en viss del går att överföra till den andre föräldern är därför ganska bra. Samtidigt behövs ett aktivt arbete för att se till att så många som möjligt delar lika. Exempelvis genom att se föräldraledighet som en viktig kompetens i arbetslivet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Lasses: Public Service garanterar att alla har både ett brett utbud utan bakomliggande intressen. Det bör vi värna!

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Lasses: Det beror på. Det är rimligt att omfördela från stad till land, så att hela landet kan leva. Likaså är det rimligt att fördela om till områden där det bor många i utanförskap för att kunna stötta upp. Samtidigt är det viktigt att kommuner som lyckas väl med sina insatser och har en välskött ekonomi inte "straffas", samtidigt som kommuner som missköts får pengar. Tyvärr funkar utjämningssystemet så

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Lasses: I de allra flesta fall handlar prostitution om utnyttjande och då är fängelse ett rimligt straff.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Lasses: Extra viktig Det viktiga är kvaliteten, inte var huvudmannaskapet ligger. Ofta är det bättre när besluten ligger så lokalt som möjligt, då villkoren ser olika ut i olika delar av landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Lasses: Karensdagen leder till att många går till jobbet sjuka, vilket leder till smitta. Värst är det för personer som är i riskgrupp och lätt blir sjuka. Därför bör det övervägas om inte den långsiktiga kostnaden och lidandet är större än att behålla karensdagen. Särskilt för de som arbetar inom exempelvis sjukvård, skola och förskolor.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Lasses: Särskilt viktigt för mindre företag.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Lasses: Vi behöver mer resurser till batterier, samtidigt som vi behöver bli mer självförsörjande. Här kan vi dessutom säkra upp arbetsvillkoren för de som arbetar i gruvor. Samtidigt är det viktigt att markägare är med i processen och inte körs över, samt blir ordentligt ersatta om det blir aktuellt med gruvdrift.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Lasses: Extra viktig Människor som behöver skydd ska få skydd. Vi behöver både arbeta för att fler länder tar sitt ansvar, samtidigt som vi tar emot de som behöver skydd.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anna Lassess val:

 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning