Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Sofia Jarl (fotograf null)

Sofia Jarl

Varför ska väljarna rösta på dig?

Man får gärna rösta på mig i Riksdagsvalet, men ännu hellre i Regionvalet för att fortsätta det arbete som påbörjats med en närmare och tryggare vård, grön omställning och en stabil ekonomi.

Presentera dig själv

Liberal. Grön. Feminist. Att kunna välja själv är viktigt för mig, likaså att själv få bestämma vem man vill vara eller vem man vill älska. Man ska kunna bo och leva i hela landet. Miljö och tillväxt hör ihop, och det är företagsamma människor som driver utvecklingen framåt.

Vad har du för yrke?

Regionråd

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Karin Söder

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En Alliansregering med ett starkt Centerparti.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Sofia Jarl

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Sofia Jarl: Friskolor är viktiga för att det ska finnas möjlighet för elever att själv kunna välja skola. Det är viktigt att de skolor som drivs är seriösa och vill elevernas bästa, så tydliga regler behövs. Men ett vinstförbud skulle göra det svårare att driva friskolor. Kommunala skolor behöver också gå med vinst för att kunna investera. Samma regler borde gälla både kommunala skolor och friskolor.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Sofia Jarl: Den kärnkraft som finns kommer att behövas, men att bygga ny kärnkraft idag är både dyrt och farligt. Även om det är ett fossilfritt energislag så finns det andra miljö- och säkerhetsrisker, när det gäller utvinning av uran och även slutförvaret.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Sofia Jarl: Detta är ett stor ingrepp i den personliga friheten men kan behövas i vissa fall. Viktigt att oskyldiga människor fredas.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Sofia Jarl: RUT gör att vanliga tjänster både blir billigare för konsumenten att använda och bidrar dessutom till företagande och tillväxt. En bra jobbreform som behöver utvecklas!

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Sofia Jarl: Viktigt att hovstaten också upprätthåller en god ekonomisk hushållning.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Sofia Jarl: Som bränslepriserna nu utvecklas är det viktigt att människor som är beroende av bilen måste ha en rimlig möjlighet att få ekonomin att gå ihop. Men det är framför allt det förnybara som behöver bli billigare så att det blir enkelt att vara miljövän - det ska vara det billigare alternativet!

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Sofia Jarl: Viktigt att värna fria och oberoende kulturutövare.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Sofia Jarl: Det är fattigdom som ska bekämpas, och det görs inte genom förbud mot tiggeri.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Sofia Jarl: Extra viktig Viktigt att den del som skattebetalarna står för - föräldraförsäkringen - delas mellan vårdnadshavarna för en ökad jämställdhet genom hela livet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Sofia Jarl: Detta måste regleras på ett rimligt sätt, men ett förbud skulle bara försämra tillgängligheten till vården och det är jag starkt emot.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Sofia Jarl: Det ger en bättre möjlighet att bygga sin framtid i Sverige, att skaffa familj, arbete och bostad t ex.

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Sofia Jarl: Kan vara rimligt under en kortare period, men det måste alltid löna sig att arbeta.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Sofia Jarl: Vilken skatt avses i så fall? Det är förmodligen skatter som både behöver höjas och sänkas, men ett generellt högre skattetryck är inte att föredra.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Sofia Jarl: Fossila drivmedel måste bytas ut mot fossilfritt och miljövänliga alternativ. Men det förutsätter att alternativ finns och att det är realistiskt för människor med normala inkomster att skaffa en sådan.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Sofia Jarl: Regionala skillnader måste utjämnas om välfärden ska vara till för alla i hela landet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Sofia Jarl: Extra viktig En viktig jämställdhetsfråga! Mäns våld mot kvinnor måste stoppas.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Sofia Jarl: Det måste bli enklare att skaffa sig en bostad även i storstäderna.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Sofia Jarl: Vi behöver förmodligen höghastighetståg, men utbyggnaden måste finansieras utanför nuvarande nationella infrastrukturplan. Det är orimligt att vägar och järnvägar på landsbygden får stå tillbaka för detta enormt dyra projekt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Sofia Jarl: Extra viktig Beslut ska fattas så nära de som berörs som möjligt. Därför är det en dålig idé att centralisera styrningen av vården. Däremot kan staten genom lagar förenkla för vården att verka på mindre orter t ex.

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Sofia Jarl: Den nya uppgörelse som träffats av arbetsmarknadens parter gör det både enklare att anställa och säga upp personal, men det ökar också tryggheten för de anställda genom bättre och snabbare omställning. Det är bra!

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Sofia Jarl: Skydd måste ske med frivillig avsättning och till en betydligt bättre ersättning till den enskilda skogsägaren. Mer skog kan skyddas om det görs med frivillighet och att värde sätts på brukandet.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Sofia Jarls val:

  • Integration
  • Lag och ordning
  • Landets ekonomi