Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lina Nordquist (fotograf Charlotte Rückl)

Lina Nordquist

Varför ska väljarna rösta på dig?

Politik är att gång efter gång välja vilket samhälle vi ska leva i, att staka ut vägen för hur vi tror att vi kan ta oss dit. Och jag valde Liberalerna, för jag tror att varje människa behöver frihet, samtidigt som det behövs en gemenskap och ett starkt skyddsnät för att alla människor ska få den friheten. Varje människa kan bidra och utvecklas, bara vi bygger ett omtänksamt samhälle.

Presentera dig själv

Min flock består av två mellanstadiebarn och en tålmodig man. Jag är envis, noggrann, ofta otålig. Och jag tror på att bry mig om. Om trettio år ska mina och andras barn och barnbarn utan att tveka kunna säga att ”det var inte bättre förr”. Därför lämnade jag min diabetesforskning för liberal politik - jag vill göra vad jag kan för att människor ska få alla möjligheter vi kan ge dem.

Vad har du för yrke?

Docent i fysiologi, apotekare, universitetslärare.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Barbro Westerholm

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att Sverige ska styras av en tydligt socialliberalt präglad, borgerlig regering.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Lina Nordquist

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Nordquist: Föräldrar och barn ska kunna välja en skola som passar dem, och det kräver en mångfald av skolor som möter individers behov och sätt att ta till sig kunskap. Det får inte finnas någon tvekan om att kvalitet och långsiktighet ska sättas före vinst.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Nordquist: Klimatomställningen innebär att vi behöver oerhört mycket mer el de närmaste två decennierna. Jag vill se mer el produceras och det behöver vara leveranssäker och fossilfri elproduktion. Tills dess andra lösningar tas fram är en ökning av kärnkraften helt nödvändig.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Nordquist: Varje invånare ska kunna leva i trygghet. Det kräver förebyggande insatser och tuffa tag i kombination, men de hårda nyporna mot kriminella ska inte gå ut en millimeter mer än nödvändigt över människor som bara råkar befinna sig i deras närområde. För att visitationszoner ska komma ifråga för min del behöver de användas mycket sparsamt och under ett begränsat antal timmar.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Nordquist: Extra viktig RUT är en reform som betytt oerhört mycket för kvinnors företagande, särskilt bland kvinnor födda utanför EU som annars har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Jag accepterar inte att en så viktig integrationsreform omvandlas till en svart bransch.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Nordquist: Extra viktig Jag ser otaliga skäl till att vi ska stötta människor i andra länder att ta sig ur utsatthet och ofrihet, men jag ser inte ett enda argument för att låta bli. Solidaritet och ett bibehållet enprocentsmål låter fler människor leva som vi själva: frihet, självbestämmande och demokrati.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Nordquist: För mig är summan egentligen en ickefråga. Desto viktigare är bristen på transparens, kravet på att statschefen ska vara kristen och att tronföljaren behöver be om lov för att gifta sig.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Nordquist: Skatter brukar vara bra sätt att styra beteende och främja miljösmart innovation, så i grunden vill jag beskatta miljöskadliga varor och beteenden rejält. I nuläget, där världsmarknadspriserna gått i taket, anser jag dock att skatten tillfälligt behöver sänkas, så att brandmän och förskolelärare har råd att åka till jobbet. Priserna i sig är idag så höga att miljöeffekten blir påtaglig ändå.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Nordquist: Den tidigare fastighetsskatten skapade otrygghet och rädsla för att inte ha råd att bo kvar i sitt eget hem om området blev mer populärt. En fastighetsavgift är betydligt bättre. Dessutom bör flyttskatten sänkas.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Nordquist: Privata aktörer får gärna bidar mer, men det offentliga ska inte bidra mindre,

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Nordquist: Mer vindkraft behövs, men vindkraft kräver stor ytor och en kommun kan också ha andra intressen som behöver vägas in. Processen behöver bli mer förutsägbar och rättssäker för den som vill bygga vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Nordquist: Det går inte att förbjuda fattigdom. Tiggeri är förstås heller ingen lösning på vare sig fattigdom eller utsatthet. Mer uppsökande verksamhet behövs för att ge stöd och vård, motverka utnyttjande och sätta stopp för övergrepp. Barn som tigger behöver omhändertas av socialtjänsten.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Nordquist: Så pass många personer efterlyser möjligheten att ange ett tredje kön och jag ser inga större nackdelar i de länder som redan infört möjligheten. Frågan bör utredas och kan Sverige (vilket jag tror) låta personer folkbokföra sig i ett tredje kön, då ska vi införa den möjligheten.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Nordquist: De nittio öronmärkta dagarna ska behållas, eftersom de är viktiga för barnets anknytning och för jämställda föräldraskap. (L) vill införa en ny modell för föräldraförsäkringen, där föräldrar kan välja mellan två för samhället ekonomiskt likvärdiga modeller: 1. nuvarande försäkring med nuvarande ersättning eller 2. en kortare försäkring med högre ersättning per månad.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Nordquist: Digital vård är en möjlighet på många sätt och här för att stanna. Vårdgivare behöver i betydligt högre utsträckning erbjuda både fysiska besök och digitala. Dagens ersättningsmodell för rena nätläkare behöver dock reformeras, så att vi använder skattemedel på klokare sätt.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Nordquist: Sverige ska ha en solidarisk flyktingpolitik och ge skydd åt den som behöver fly. Det som hände 2015 och därefter visar samtidigt att vårt land behöver en migrationslagstiftning som är mer lik andra EU-länders. Vi är för få personer i vårt land för att klara av att hjälpa så många som sökte asyl då, särskilt innan vi klarat av att förbättra vår integration.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Nordquist: Vi behöver en pakt med andra länder om att skydda varandra om något land blir anfallet. Liberalerna har arbetat för detta under mer än tjugo år och när jag ser vad som händer omkring oss kan jag inte bli mer säker på att det är hög tid nu.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Nordquist: Många branscher säker i nästintill panik efter personer att anställa, och i det läget skickar det underliga signaler att höja ersättningen till den som är arbetslös. Istället krävs skattesänkningar som gör det mer lönsamt att börja jobba och mer lockande att anställa.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Nordquist: Strandskyddet behöver differentieras. Där många människor bor och det finns lite strand krävs ett skydd för att en kort strandremsor inte bara ska vara till för några få. I glest befolkade områden skulle lättnader i strandskyddet kunna locka fler att flytta dit och rota sig.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Nordquist: Vi ska istället prioritera försvaret framför kostsam administration, symbolpolitik och bidragshöjningar som inte kan motiveras med utsatthet.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Nordquist: Public service behövs. Däremot kan ännu mer göras för att säkra dess oberoende, saklighet och opartiskhet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Nordquist: Hela EU behöver gemensamt införa ett sådant stopp. Dock först 2030, så att vi hinner bygga upp laddinfrastruktur i hela Sverige och EU och införa stabila leveranskedjor för alla de komponenter som krävs för elbilsproduktionen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Nordquist: Alla skolor som vill ska genomföra nationella kunskapsbedömningar från årskurs 4 och ska även kunna sätta betyg från årskurs 4. Det är dock inte siffror eller ranking som är poängen, utan bedömningen av kunskap och feedback till elev och föräldrar om vad eleven och föräldrarna behöver göra där kunskaperna inte räcker till.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Nordquist: Skyddet och servicen ska fungera i hela Sverige. Därför behövs ett utjämningssystemet och vi står bakom det som det ser ut idag.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Nordquist: Alldeles för många människor utnyttjas vid köp av sexuella tjänster. Deras skydd och rättigheter måste vara starkt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Nordquist: Med fri hyressättning av nybyggda lägenheter kommer fler att bygga bostäder. Det är oerhört viktigt att vi får fler bostäder. I befintliga hyresrätter ska detta inte införas.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Nordquist: Långsiktig finansiering saknas och en hel del av kostnaderna är inte beräknade. Dessa tåg får vänta. Det befintliga järnvägsnätet måste istället styras upp så att det fungerar betydligt bättre än idag.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Nordquist: Extra viktig Staten behöver detaljstyra mindre och skicka ut mindre byråkrati, men måste ta ett betydligt större ansvar för strategisk planering, beredskap, kompetensförsörjning och finansiering av kostsamma revolutionerande behandlingar.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Nordquist: Sjukförsäkringen ska betalas solidariskt av oss alla, till den som blir sjuk. Det är rimligt att det finns en mindre självrisk och en karensdag är en välavvägd sådan självrisk. När karensdagen inte fanns skenade sjukskrivningarna.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Nordquist: Om det är enklare att säga upp är det också mindre riskabelt att anställa.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lina Nordquist: Miljökraven ska vara höga för dem som vill öppna en gruva. Samtidigt måste ansökningsprocessen vara snabbare, rättssäker och mer förutsägbar.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lina Nordquist: Asylrätten är avgörande. Den som har skyddsskäl ska få stanna, den som får avslag ska återvända hem. Ju mer vi förbättrar integrationen, desto friare regelverk kan vi ha kring vad som är skäl nog för att få stanna och skapa sig en framtid här.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lina Nordquist: Om en person dömts för brott vid upprepade tillfällen och bevisligen fortfarande rör sig i kriminella kretsar, då behöver polisen få lättare att avlyssna. Detta skulle göra att det går att stoppa fler allvarliga brott innan de hinner begås.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lina Nordquist: Gränsen för när en anställd behöver betala statlig inkomstskatt är för lågt satt idag. Det ska löna sig att bli specialistsjuksköterska eller förstelärare, inte bestraffas med en ny skatt. Många av våra bristyrken hamnar idag precis på fel sida om brytpunkten till statlig stark. En reform skulle gynna vården och skolan, men också landets ekonomi.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lina Nordquist: Klimatförändringarna gör arter mer sårbara än tidigare. Det kräver stora skogsarealer där arterna kan breda ut sig. Den gammelskog som aldrig avverkats behöver dessutom skyddas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lina Nordquists val:

 • Integration
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning