Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Niels Paarup-Petersen (fotograf Sarah Svensson)

Niels Paarup-Petersen

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag jobbar för ett starkare Malmö och Skåne. Jag tror på att politiken måste försvara människors frihet och öka dina möjligheter att forma ditt eget liv. Oavsett var du kommer ifrån, vad du tror på eller vem du älskar. Skolan är min hjärtefråga. Att många 100tals barn bara i Malmö misslyckas i skolan gör mig arg. Digitalisering, klimatet och jobben är också avgörande frågor för Sveriges framtid!

Presentera dig själv

Hej! Jag heter Niels och är 44 år gammal, är gift och har två tjejer som går i skolan här i Malmö.

Vad har du för yrke?

Jag har jobbat med analyser och kommunikation. Nu är jag i riksdagen.

I vilket land är du född?

Danmark

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Alla som vågar står för det de tror på

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att det ska vara ett stabilt styre som kan regera så vi inte får så mycket politisk cirkus som det varit för mycket av denna mandatperiod i riksdagen. Centerpartiet ska så klart vara med så det blir bra liberal, grön och jämställd politik. Gärna utan ytterkantspartierna om jag får välja, men vi får väl se vad som är möjligt:-)

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Niels Paarup-Petersen

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Vinstutdelning är inte problemet i sig och det ska inte förbjudas. Däremot måste bland annat sättet resurser fördelas, hur elever väljer skola och hur skolor kan etableras förändras så det enbart blir möjligt att ta ut vinst om man levererar bättre kvalitet än andra. Och man måste leva upp till tydliga kvalitetskrav, tex inte ha anmärkningar från Skolinspektionen för att ta ut vinster.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Kärnkraften kan få byggas ut om den lever upp till alla säkerhetskrav och kan finansieras utan stöd. Som alla andra energislag. Det finns idag inget förslag från något parti hur det skulle vara möjligt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Visitationszoner kostar mycket arbetskraft och ger rätt lite effekt. En av de största utmaningar för att få fler brottslingar dömda är att få bort tystnadskulturen och få fler att vittna. Då måste vi bygga mer förtroende till medborgarna i utsatta områden, inte visitera oskyldiga människor som förtroendet för staten minskar.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: RUT finansierar sig själv och ger fler vita jobb.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Apanaget ska först och främst vara offentligt så man kan se vad pengarna går till.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Skatten på biobränsle ska sänkas så det blir billigare med iblandning!

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Det är bra om kulturen får en ökad bredd och mer stöd genom privata aktörer!

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Kommuner ska fortfarande ha inflytande. Och det är viktigt att det kommer pengar till kommuner och grannar till de områden där det byggs vindkraft!

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Att förbjuda utsatta människor en sista utväg till inkomst är inhumant. Att be andra människor om hjälp kan aldrig vara ett brott.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Vi har idag dedikerade dagar vilket är positivt. Men att bestämma att allt ska delas lika är inte bra. Jag har själv kämpat för att få fler dagar med mina barn när de var små men jag accepterade att få mindre för att det var det mest rimliga i vår situation.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Sättet de finansieras på måste ändras. Men vård ska absolut finansieras av skattemedel, annars blir det bara de som har pengar som har tillgång till den bästa vården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Det finns inte tillräckliga elbilar idag för att det ska vara möjligt. Däremot ska vi absolut dit att fossildrivna bilar försvinner

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Det ger bara extra arbete för lärarna

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Det finns en bra skatteutjämning idag. Jag ser inget behov att att omfördela så mycket mer än idag.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Det är avgörande att vi får nya stambanor. Om de ska köra snabbt eller inte får vi se. Det är möjligt att pengarna kan användas bättre till annan infrastruktur, som tex utbyggnad av snabb uppkoppling i hela landet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Staten har inte en enda välfungerande myndighet som löser medborgarnära uppgifter över hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Tryggheten för den enskilda anställda ska vara hög men det ska också vara möjligt att säga upp anställda som inte fungerar på en arbetsplats. Det är inte enkelt idag. Men det ska ske med goda villkor!

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Niels Paarup-Petersen: tex ska familjeåterförening bli enklare.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Niels Paarup-Petersen: Skatt på arbete ska generellt minskas så det gäller låginkomsttagare också

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Niels Paarup-Petersens val:

 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning