Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Johanna Wyckman (fotograf )

Johanna Wyckman

Varför ska väljarna rösta på dig?

Du ska rösta på mig om du vill ha en stark, borgerlig röst med tydligt liberala värderingar som vågar se och prata om de stora samhällsproblem vi har och göra något åt det.

Presentera dig själv

Jag heter Johanna, är 26 år gammal och bor i Oskarshamn. Sedan 2,5 år tillbaka är jag heltidspolitiker för Liberalerna och sitter i partistyrelsen. Jag brinner för frågor som jämställdhet, skola och sjukvård.

Vad har du för yrke?

Regionråd för Liberalerna i Kalmar län

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en borgerlig regering med stora liberala inslag som kan prata med alla partier i riksdagen för att få igenom sin politik.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Johanna Wyckman

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Wyckman: Att man ska kunna välja vilken skola som är bäst för en själv och ens barn är en självklarhet. Däremot tycker inte jag att man ska kunna ta ut hur mycket vinst som helst på bekostnad av elevernas undervisning och skolans kvalitet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Wyckman: Extra viktig Om vi ska klara omställningen av samhället till hållbart och fossilfritt behöver vi mer och fossilfri elproduktion. Bara kärnkraften klarar av en så omfattande utbyggnad som kommer behövas när allt större del av samhället elektrifieras.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Wyckman: Vi behöver ta krafttag mot den utbredda gängkriminaliteten i utsatta områden. De insatser som hittills gjorts har inte gett effekt, och därför måste vi skärpa åtgärderna för att nå målet om inga utsatta områden 2030. Det handlar framförallt om fler poliser i utsatta områden och fler ingripanden av socialtjänster.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Wyckman: RUT-avdraget har lett till fler jobb och att det obetalda hemarbetet har minskat, något som framförallt har utförts av kvinnor. RUT-avdraget har också gjort att många svarta jobb blivit vita, vilket gynnar hela samhället.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Wyckman: Liberalerna står upp för enprocentsmålet. Biståndet lyfter människor ur fattigdom i andra delar av världen där förutsättningarna är sämre än här hemma. Självklart ska vi bidra till att fler människor får det bättre även utanför Sveriges gränser.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Wyckman: Extra viktig Det ska kosta att släppa ut, men inte till den grad att det blir omöjligt att leva på sin lön för att det blir för dyrt att åka till jobbet. Höga bränslepriser drabbar framförallt människor på landsbygden, där kollektivtrafiken inte går.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Wyckman: Vi behöver inte höjda skatter, vi behöver bättre resursutnyttjande av de skattemedel vi har och ett bättre utformat skattesystem som håller arbetslinjen och ger mer skatteintäkter av att fler jobbar.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Wyckman: Den offentliga kulturen ska framförallt gå till att barn och ungdomar får möjlighet att ta del av kulturen, oavsett vilken bakgrund man har. Däremot kan vuxna betala mer av sin kultur själva. Det offentliga stödet till kulturen bör alltså inte minskas, men framförallt gå till barn och ungas kulturutövande.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Wyckman: Kommunen har planeringsmonopol på all mark inom kommunens gränser. Självklart ska detta även gälla vindkraftverk, som ju är gigantiska och har stor påverkan på den närliggande miljön med bland annat skuggor och buller.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Wyckman: Löser vi utmaningarna med utsatthet och fattigdom kommer tiggeri inte att finnas, och det är i den änden vi måste börja. Självklart ska människohandel förknippat med tiggeri bekämpas kraftigt.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Wyckman: Staten ska inte bestämma vilket kön du har och inte kan ha. Många människor identifierar sig idag som varken man eller kvinna, oavsett om du är född som man eller kvinna eller intersexperson, som har andra kromosomvariationer än XY eller XX, och dessa ska staten inte begränsa till två kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Wyckman: En viss del av föräldraförsäkringen ska vara öronmärkt, det har stora positiva effekter på jämställdheten. Det är också viktigt att det går att anpassa föräldraförsäkringen efter behov och familjesituation.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Wyckman: Digital vård är något som vi kommer behöva mer av i framtiden. Däremot är ersättningarna till nätläkarföretagen idag för höga, och de bör inte få samma ersättningar som ett fysiskt utomlänsbesök.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Wyckman: Fler länder måste ta ansvar för att klara de flyktingströmmar som kommer. Därför bör Sveriges migrationspolitik ligga i linje med andra EU-länders. Vi ska inte ta emot fler flyktingar än vi klarar av att integrera i vårt samhälle.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Wyckman: Extra viktig Liberalerna har velat gå med i NATO sen 1999. Man måste ha vänner, inte bara i fredstid utan också i händelse av krig.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Wyckman: Det måste alltid vara mer lönsamt att arbeta än att vara arbetslös, och är ersättningarna i A-kassan för höga minskar incitamenten att skaffa sig ett jobb. De pengarna bör istället läggas på att göra det billigare för företag att anställa så att fler kan få ett jobb.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Wyckman: Det är orimligt att vi idag har regler som tillåter hård exploatering av strandnära mark i storstäderna, men som gör det omöjligt att bygga ett uthus på sin släktgård för att det rinner en bäck i närheten. Strandskyddet behöver anpassas efter verkligheten och inte slå undan benen på de som vill bo och leva på landsbygden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Wyckman: Sverige behöver kraftigt ökade försvarsanslag, men det finns pengar i systemet. Till exempel tycker jag att det är mer rimligt att satsa på försvaret än en familjevecka.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Wyckman: Public service fyller ett viktigt syfte i samhället och ska fokusera på sitt kärnuppdrag och präglas av oberoende, opartiskhet och saklighet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Wyckman: EU har tagit beslut om att förbjuda tillverkning av fossilbilar från 2035. Sverige bör ligga i linje med EU:s politik på detta område.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Wyckman: Vi vill att det ska vara större fokus på kunskap i skolan, med ordning och reda och lugn och ro i klassrummet. Kunskap är avgörande för att fler elever ska nå sin fulla potential. Vi ser därför både höga krav och tidiga betyg som självklart i skolan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Wyckman: Till viss del bör kommuners olika ekonomiska förutsättningar utjämnas. Samtidigt måste det finnas incitament i kommunen att bedriva en politik som gör att folk arbetar och bidrar till kommunens skatteunderlag.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Wyckman: Det måste löna sig att bygga nytt, annars kommer vi får stor brist på hyresrätter. Detta drabbar framförallt unga och nya på bostadsmarknaden.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Wyckman: Extra viktig Höghastighetstågen är ett ofinansierad miljardprojekt som kommer vara omodernt när det är färdigt. Staten bör satsa på eftersatta regionala tågbanor på lands- och glesbygd.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Wyckman: Vi vill inte förstatliga sjukvården, men staten bör ta ett långsiktigt ansvar för till exempel beredskap och högspecialiserad vård.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Wyckman: Alla försäkringar har en självrisk, så även sjukförsäkringen. Att avskaffa karensdagen skulle vara ett stort avsteg från arbetslinjen och sjukskrivningstalen skulle skjuta i höjden.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Wyckman: LAS behöver reformeras för att vara mer anpassad för dagens rörliga arbetsmarknad, och inte försvåra möjligheten att bedriva småföretag.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Wyckman: Den svenska gruvnäringen behövs, men ansökningsprocessen måste bli betydligt mer rättssäker och det måste vara tydligt vilket ansvar den som bedriver en gruva har.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johanna Wyckman: Asylrätten ska värnas, men vi måste ha en långsiktigt hållbar flyktingpolitik där vi också klarar av att integrera dom som kommer hit.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johanna Wyckman: Extra viktig Polisen måste få betydligt skarpare verktyg för att komma åt de kriminella gängen och förebygga brott innan de sker.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johanna Wyckman: Det ska löna sig att utbilda sig och arbeta hårt. Den ansträngningen ska inte staten skatta bort. På det sättet får vi fler som anstränger sig och bidrar till samhället och utbildar sig till viktiga bristyrken, som till exempel lärare eller sjuksköterska.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johanna Wyckman: Skogen är fantastisk, både som rekreationsområde och för miljön och klimatet. Äldre skogar, som urskogar och gammelskogar, bör få ett större skydd då dessa är viktiga både för människor och miljö.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Johanna Wyckmans val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning