Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Åsa Orréus (fotograf Conny Norén)

Åsa Orréus

Varför ska väljarna rösta på dig?

En röd tråd i mina hjärtefrågor är vikten av förebyggande arbete. Det gäller både barn med npf-diagnoser och deras familjer, mäns våld mot kvinnor, sexuell exploatering av barn samt psykisk ohälsa & självmord. Insatser måste in, även i andra frågor som ungdomsbrottslighet etc, i ett skede där de kan förebygga skadan istället för att bara laga det som gått i tu.

Presentera dig själv

Jobbar inom IT-säkerhet med fokus på att detektera barnpornografibrott, i syfte att förebygga faktiska övergrepp. Arbetar i styrelsen för en kvinnojour samt i kommunens skolnämnd. Ordförande för Centerpartiet Mölndal. Trebarnsförälder till barn i skolålder och välbekant med npf-utmaningar.

Vad har du för yrke?

Account Manager

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Annie Lööf

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Åsa Orréus

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Åsa Orréus: Ser gärna en kravställning för vinstutdelning, att kvalitetsmått ska var nådda, samt eventuellt ett vinsttak.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Åsa Orréus: Vindkraften kan leverera stora mängder snabbt, likaså andra gröna energikällor. Kärnkraften är långsam och dessutom är insatserna när något går fel katastrofalt höga.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Åsa Orréus: Visitation utan konkret misstanke - baserat på vad? Utseende, etnicitet? Kan bli mycket kränkande.

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Åsa Orréus: Ser det som långsiktigt viktigare att fasa in klimatsmarta alternativ, men i nuläget absolut behov av billigare diesel.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

OBS
Åsa Orréus har hoppat över denna fråga

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

OBS
Åsa Orréus har hoppat över denna fråga

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

OBS
Åsa Orréus har hoppat över denna fråga

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

OBS
Åsa Orréus har hoppat över denna fråga

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Åsa Orréus har hoppat över denna fråga