Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mikael Östling

Svar i valkompassen

:

Mikael Östling

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Östling: Vinst är en förutsättning för att privata aktörer överhuvudtaget ska starta verksamheter. Att ta bort möjligheten till vinster skulle resultera att endast de ideologiska friskolorna skulle bli kvar. Privata aktörer behövs för att få en balans i effektivitet och allternativ.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Östling: Vi behöver en stabil grund i energiförsörjningen. Vind och sol har inte den stabila kapaciteten som krävs.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Östling: Rutavdraget har en positiv effekt på antalet enklare arbeten. Samt att det ger en möjlighet att i större utsträckning få stöd i vardagen vid behov.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Östling: Extra viktig Så länge det inte finns några alternativ som är ekonomiskt hållbara. Så ska man inte straffbeskatta landsbygdsbor som inte har andra alternativ för att ta sig till arbete och aktiviteter. Höga drivmedelspriser sätter även svenska företag i ett dåligt läge mot sina utländska konkurrenter. Vill vi ha svensk mat och internationella företag så behöver dom ha samma förutsättningar som andra länder.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Östling: Fastighetsskatt är inget annat än en straffbeskattning av ägande. Höga fastighetspriser kan tvinga bort människor från sina hem om de hade oturen att i tidig ålder köpa hus på platser som senare haft en positiv utveckling och därigenom rejält höjda fastighetspriser.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Östling: Makten ska vara nära folket. Man ska kunna ta lokala beslut om vilken väg man vill gå. Det gäller inte enbart denna fråga.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Östling: Jag tror inte att ett tredje kön skulle lösa några problem. Det är ju inte helt säkert att det tredje alternativet stämmer överens med hur man vill se på sig själv heller.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Östling: Självklart ska man få ta egna beslut som rör den egna familjen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Östling: Storstadsområden kringgår strandskyddet genom att göra detaljplaner. Att bo strandnära ska vara en möjlighet för alla.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Östling: Sverige behöver inte ett högre skattetryck.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Östling: Extra viktig Så länge inga ekonomiskt försvarbara alternativ som dessutom är funktionella på landsbygden så skulle det vara en dödsdom för alla som bor utanför storstadsregionerna.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Östling: Man ska tidigt kunna fånga upp behov av extra stöd. Även är det ett bra sätt för föräldrar att få större insyn i barnens möjligheter och behov.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Östling: Frågan är väldigt felaktigt ställd skulle jag vilja påstå! Att fördela baserat på om en kommun är rik eller fattig är direkt fel. Däremot tycker jag att man bör se över fördelningssystemet ur andra perspektiv. Demografiska och geografiska perspektiv är några som man bör ta hänsyn till. Det kommunala ansvaret är betydligt svårare att få ihop om man har 10000 invånare på en stor yta än en liten.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Östling: Generellt skulle jag vilja säga mycket bra förlag. Men ser även en del nackdelar på vissa områden.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Östling: Pengarna gör större nytta på andra ställen. Sverige behöver generellt en upprustning av infrastrukturen.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Östling: Extra viktig Återigen en landsbygdsfråga. Om staten tar över, är jag övertygad om att landsorten kommer att tappa den ”nära” värd som finns. Allt mer kommer att hamna i storstadsregionerna.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Östling: Lokal produktion gäller även här. Bättre för miljön ur ett globalt perspektiv och ger arbetstillfällen ofta till glesbygd.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mikael Östling: Finns ingen anledning att avlyssna folk utan misstanke.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mikael Östling: Skogsbruk är en hållbar industri, äganderätten är också en viktig aspekt i denna fråga.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Mikael Östlings val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning