Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Christian Johansson (fotograf Hans Holgersson)

Christian Johansson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Sverige är på väg mot helt fel håll. Det vill jag ändra på! Vi kan inte acceptera att skjutningar blir så vanligt att det knappt omnämns i nyheterna och folk är rädda för att gå ut på kvällarna. Det är dags att sluta prata och göra något åt det. Jag är beredd att jobba hårt för att bidra med det jag kan för att Sverige ska hamna på rätt kurs igen. Det är dags att gå från ord till handling!

Presentera dig själv

44 år arbetar till vardags som trafikledare, som heltidspolitiker de senaste åren. Älskar politik och genomgår nu Moderaternas nationella spetsutbildning för framtidens ledare. Trädgård, resor, matlagning och båtliv är mina största intressen.

Vad har du för yrke?

Trafikledare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Carl Bildt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Sverige behöver stabilitet. De senaste åren har varit en lekstuga där man inte vet vem som är minister för vad dag för dag, och vem som ska avgå. Det politiska styret behöver vara tryggt, stabilt och ha väljarnas förtroende.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Christian Johansson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Johansson: Extra viktig Kärnkraft är ett energislag som är rent, säkert och ett måste för att säkra tillgången till el. Vi behöver alla energislag.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Johansson: Extra viktig Självklart ska polisen få de verktyg de behöver för att få bort brottsligheten från våra gator. Det måste bli ordning nu!

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Johansson: Sverige ska bidra, men vi har saker vi måste lösa själva först. Polisen och försvaret till exempel.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Johansson: Kungahuset gör ett viktigt och bra jobb i att representera Sverige såväl utomlands som i Sverige.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Johansson: Extra viktig Vanliga familjer måste ha möjlighet att köra sina barn till idrottsaktiviteter och att kunna ta sig till och från arbetet där kollektivtrafiken inte är tillräckligt bra utbyggd för att täcka behovet.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Johansson: Skatter ska inte höjas, de ska sänkas! Annars har snart ingen råd att bo.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Johansson: Egentligen hade det varit ett mycket bra förslag att kulturen till större del ska finansieras av privata aktörer, men för att det ska finnas kulturutbud i hela landet behöver pengar också komma från det gemensamma.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Johansson: Idag blir kommunerna helt överkörda, kommunerna som är nära invånarna och vet vad invånarna vill och tycker borde istället få mer att säga till om.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Johansson: I Sverige ska man inte behöva tigga. Vi ska ha ett skyddsnät som hjälper till när man inte kan försörja sig, ett skyddsnät vi alla bidrar till genom att jobba.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Johansson: Jag är tveksam vad effekten av att införa ett tredje kön skulle innebära.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Johansson: Jämställdheten i Sverige behöver öka. Däremot vet familjen själva vad som är mest möjligt beroende på vilka jobb man har.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Johansson: Tillgängligheten och tryggheten har ökat sedan nätläkare infördes, därför är det ett mycket dåligt förslag att de inte längre skulle finansieras av skattemedel.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Johansson: Sverige bidrar till andra medlemsländers trygghet och vi kan få hjälp om det skulle behövas. Med det omvärldsläge som är nu är NATO ett måste.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Johansson: I Sverige jobbar man och bidrar till det gemensamma. Det får aldrig löna sig att leva på bidrag i jämförelse med att gå till ett jobb. Det hade inte varit rättvist.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Johansson: Reglerna för strandskydd idag behöver verkligen ses över.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Johansson: Vi har redan alldeles för höga skatter. Istället för att ge bort så mycket pengar i bistånd till andra länder till exempel, behöver vi dem själva till vårt eget försvar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Johansson: Public service är viktigt för att granska och delge oberoende information och nyheter. Lek-program kanske sköts bäst av de ”privata” kanalerna.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Johansson: Extra viktig Innan det finns alternativ som fungerar i hela landet är det en riktigt dålig idé att förbjuda bensin och dieselbilar. Där är vi inte om tre år.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Johansson: Barn måste få vara barn, men det är också viktigt att fånga upp våra barn tidigt för att se vilka som behöver mer stöd för att få en bra skolgång och att varje elev kan nå sin fulla potential. Därför behövs betyg.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Johansson: Straffa inte de kommuner som sköter sig och har ordning i ekonomin. Vi har redan ett system idag som omfördelar pengar, det behöver inte höjas ytterligare.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Johansson: Först måste vi få det vi har att fungera.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Johansson: Sverige ser olika ut och har olika förutsättningar. Därför sköts sjukvården bäst av regionerna som är närmare invånarna och kan se vad deras invånare behöver.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Christian Johansson: Extra viktig Sverige ska vara mycket mindre öppet att ta emot fler asylsökande.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Christian Johansson: Polisen ska få använda hemlig avlyssning och övervakning för att bekämpa brott, men det måste finnas misstanke om att brott kommer att begås, t.ex. förberedelse till brott som idag redan är straffbart, d.v.s. det finns en brottsmisstanke.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Christian Johansson: Skatterna i Sverige idag är alldeles för höga, för alla. Skatterna ska sänkas, inte höjas.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Christian Johanssons val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi