Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Madelaine Jakobsson (fotograf null)

Madelaine Jakobsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

För mig är alla människors lika rätt och värde grundläggande och jag jobbar hårt mot rasism och diskriminering, En röst på mig är en röst för bra utbildning för alla elever och jag vill arbeta för ett jämställt och tryggt samhälle. För mig är det också väldigt viktigt att det ska gå att leva och verka i hela landet och att alla ska få följa sina drömmar och skapa sig det liv de vill ha.

Presentera dig själv

Jag är en positiv och engagerad person som alltid har varit samhällsintresserad och när jag brinner för något så ger jag inte upp i första taget. Utbildning, jämställdhet och näringslivsfrågor brinner jag för och jag har stor kompetens kring vilka behov landets kommuner har.

Vad har du för yrke?

Lärare i sv, eng och sva. Är nu kommunstyrelsens ordförande i Nordmaling

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Maud Olofsson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

För mig är det viktigt att vara pragmatisk och att hitta samförståndslösningar över partigränserna. Valresultatet får styra hur styret efter valet ska se ut men jag vill se ett brett samarbete i mitten.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Madelaine Jakobsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Madelaine Jakobsson: Kvalitén i skolan är det viktiga, inte frågan om vinstuttag eller inte.

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Madelaine Jakobsson: Viktigt för att kunna leva och bo i hela landet

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Madelaine Jakobsson: Extra viktig Oerhört viktigt för fortsatt utveckling, det betyder inte att det ska byggas överallt, vi vill ju så klart även se till att tillgången till friluftsliv etc finns kvar

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Madelaine Jakobssons val:

  • Landets ekonomi
  • Miljö och klimat
  • Skola och utbildning