Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Åsa Coenraads (fotograf Helena Storckenfeldt)

Åsa Coenraads

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är nyfiken och samhällsintresserad. När saker inte fungerar så vill jag förändra, även om det tar tid så ger jag mig inte. Jag är en närvarande politiker som älskar människor och försöker vara ute på studiebesök för att träffa människor så mycket det bara går under hela mandatperioden, inte bara i valrörelsen.

Presentera dig själv

Jag bor på landet utanför Ronneby med sambo och en massa husdjur. Har ett långt och djupt politiskt engagemang som bygger på friheten att få bestämma mer över mitt eget liv och en tro om att samhället kan utvecklas om alla får mer frihet. Uppväxt i Västerås men älskar Blekinge och naturen.

Vad har du för yrke?

Riksdagsledamot (M)

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Margaret Thatcher

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderatledd regering

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Åsa Coenraads

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Coenraads: Kvalitén i skolan måste stå i fokus oavsett driftsform.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Coenraads: Extra viktig Regeringens dåliga energipolitik har lett till dagens höga elpriser. Svensk energipolitik ska vila på tre ben kärnkraft, vattenkraft och förnyelsebart. För svensk konkurrenskraft och välfärd är det viktig med stabilitet i elförsörjningen.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Coenraads: Den eskalerande gängkriminaliteten och våldet i samhället måste brytas och då måste också samhället ta i med hårdhandskarna.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Coenraads: RUT-avdraget har bidragit till att fler kunnat lämna utanförskap för att ta steget in på arbetsmarknaden. RUT och ROT avdragen ska utvecklas ännu mer så att fler kommer in på arbetsmarknaden.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Coenraads: Sverige behöver fokuserat bistånd, en större andel humanitärt bistånd, och en tydligare kontroll och uppföljning av biståndet än det är idag.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Coenraads: Kungahuset står idag för tradition och kultur. En stor del av pengarna används dessutom till att hålla Sveriges alla slott i gott skick för framtiden.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Coenraads: Extra viktig Sverige är ett stort och glesbefolkat land och kollektivtrafiken fungerar inte överallt. Bilen är en förutsättning för att kunna bo och driva företag även utanför storstäderna. Sverige kan bli mer expansivt och konkurrensvänligt med lägre kostnader.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Coenraads: Det är redan idag dyrt att äga sin bostad som köpts på skattade pengar. Fastighetsskatten är orimlig och ska inte återinföras.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Coenraads: Det är bra med alternativ för finansiering. En del kan vara offentligt finansierat men fler kulturella evenemang skulle kunna finansieras med privata aktörer. Tex Melodifestivalen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Coenraads: I Sverige har det kommunala vetot spelat oss väl. Kommunerna har ett långsiktigt och lokalt perspektiv som staten inte har. Politik ska vara nära medborgarna och inte detaljstyras från Stockholm.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Coenraads: Att be om hjälp är inte olagligt men att hutlöst utnyttja människor för att tigga organiserat är en form av människohandel som inte ska tillåtas.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Coenraads: Föräldraförsäkringen ska vara generös och flexibel. Nyanlända bör succesivt få kvala in sig i den svenska mycket generösa föräldraförsäkringen och flerbarnstillägget bör tas bort helt.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Coenraads: Det spelar ingen roll om läkaren finns fysiskt eller på nätet den dag jag behöver hjälp. Läkarvården ska dock vara kontrollerad och med kvalitet.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Coenraads: alla uppehållstillstånd ska individprövas.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Coenraads: Extra viktig För att Sverige är värt att försvaras

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Coenraads: Arbetslöshetskassan ska vara ett tillfälligt bidrag och den arbetssökande ska tillbaka i arbete, arbetslinjen. Den tillfälliga höjningen vara en akut pandemiåtgärd men idag skriker näringslivet efter personal.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Coenraads: Standskyddet behöver göras om i grunden och kommunerna bör få mer att säga till om i förhållande till länsstyrelsen. I Sverige har vi för få bostäder, låt oss inte försvåra detta när vi kan nyttja hela vårt land mer effektivt! Ett undantag kan vara storstäderna men det är kommunerna bäst lämpade att avgöra.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Coenraads: Marknaden får bestämma detta. Redan idag produceras massor av alternativa bilar och andrahandsmarknaden växer.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Coenraads: Betyg bör kunna sättas från en ännu tidigare ålder för att ge elever, föräldrar och personal i skolan en möjlighet att hjälpa eleverna tidigare.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Coenraads: Duktiga välskötta kommuner ska inte straffas för att dåligt skötta kommuner slarvar.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Coenraads: En blandning av bostäder är det bästa. Både hyreslägenheter och bostadsrätter behövs. För att kunna renovera och bygga nytt bör hyrorna följa marknaden.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Coenraads: Det finns så otroligt mycket annat att prioritera inom järnvägen för att få fungerande sträckor att fungera utan förseningar och avbrott. Regeringens planer på HHT gynnar väldigt få i Sverige och endast storstäderna.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Coenraads: Avsked ska med berättigande och inte godtyckligt men det är också viktigt att arbetsgivaren ser vilka som passar för arbetsplatsen.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Coenraads: Vi behöver fler sällsynta jordartsmetaller och mineraler i världen och gruvnäringen ger både arbetstillfällen och skatteinkomster till Sverige. All gruvnäring ska ske med hänsyn till natur och miljö.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Åsa Coenraads: Vi måste få ordning och reda i invandringen. Asylsökande bör fördelas över fler länder. Vi kan inte återgå till det system som varit.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Åsa Coenraads: Sverige måste komma tillrätta med den organiserade kriminaliteten. Idag har vi lyckats lösa brott genom utländsk polis för att vi själva inte har verktygen, avlyssning är ett verktyg av många som polisen måste få använda.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Åsa Coenraads: Det är inte rimligt att straffa den som arbetar mycket genom extra skatter.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Åsa Coenraads: Den skog som idag anses skyddsvärd har en gång i tiden planterats och skötts av någon som ägt den, ofta i generationer. Vill vi ha skogar att diskutera för skydd i framtiden måste vi lita på att våra skogsägare sköter sina skogar på bästa sätt. Det man äger, det vårdar man.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Åsa Coenraadss val:

 • Lag och ordning