Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Adam Rydstedt (fotograf privat )

Adam Rydstedt

Varför ska väljarna rösta på dig?

En röst för landsbygden, individens frihet och pragmatiskt handlande. Dags att rösta för en regering som tar tag i gängbrottsligheten, utanförskapet, energikrisen och en regering som tar ansvar för att vi får valuta för våra skattepengar.

Presentera dig själv

26 årig Hudiksvallsbo med rötterna i Hälsingland. Driven och målmedveten person som var dag vill påverka mig själv och andra att leva i sitt bäst nu.

Vad har du för yrke?

Privatrådgivare inom bank och försäkring

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Margaret Thatcher

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderat och kristdemokratisk regering

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Adam Rydstedt

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Adam Rydstedt: Det som är det viktigaste i skolan är att den håller hög kvalitet. Kan man driva en bra skola och samtidigt göra vinst är det inte fel

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Adam Rydstedt: Extra viktig Sverige behöver en säker koldioxidfri elproduktion. Det skenade elpriserna och importen av smutsig gas och kol el är ett tydligt tecken på att avveckla kärnkraften är fel väg att gå

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Adam Rydstedt: Polisen behöver alla verktyg dom kan få för att stävja brottsligheten

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Adam Rydstedt: Rut reformen var både en jämställdhetsreform och en reform för att få svarta jobb vita.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Adam Rydstedt: Sverige behöver se över sina bistånd. Bistånd till diktaturer, militanta styren bör direkt upphöra

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Adam Rydstedt: Kungahuset tillför en viktig del i Sveriges statsskick.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Adam Rydstedt: Extra viktig Reduktionspliten ska sänkas. Skatten ska ner på EU minimum. Straffbeskatta inte landsbygden

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Adam Rydstedt: Att äga sin bostad ska aldrig vara en anledning till att straffbeskatta

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Adam Rydstedt: Extra viktig Värna Det kommunala Självstyret

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Adam Rydstedt: Inför ett nationellt tiggeriförbud

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Adam Rydstedt: Extra viktig Starkare tillsammans med andra

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Adam Rydstedts val:

  • Energipolitik
  • Lag och ordning
  • Landets ekonomi