Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anders Åhrlin (fotograf Anders Åhrlin)

Anders Åhrlin

Svar i valkompassen

:

Anders Åhrlin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Åhrlin: Friskolor spelar en viktig roll för att ge elever och föräldrar valfrihet i utbildningssystemet. Moderaterna vill dock en en god kontroll på att friskolor sköter sitt uppdrag och inte utnyttjar ersättningssystemen.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Åhrlin: Sveriges energiförsörjning måste garanteras för tillväxten och klimatet. Idag skenar elpriserna på en riskfylld elmarknad. Sverige behöver en stabil energipolitik.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Åhrlin: Polisen behöver rätt verktyg för att hantera gängkriminaliteten. I skenet av senaste årens grova våld är det uppenbart att rätt befogenheter måste tillföras polisens verktygslåda.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Åhrlin: RUT-reformen har gjort många svarta jobba vita och generat mycket skattepengar. Dessutom är det en reform som underlättat vardagen för många familjer och gynnat ett jämställt förhållningssätt kring arbetande vuxna.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Åhrlin: Sverige ska fortfarande vara ledande inom humanitära insatser. Dock behöver nivåer harmoniseras med övriga jämförbara länder.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Åhrlin: Moderaterna vill bevara monarkin och ser idag inget behov av att minska apanaget.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Åhrlin: Hela landet ska leva och omställningen till fossilfria transportsystem ska uppmuntras. Men inte genom att göra det dyrare för de som idag försöker få vardagspusslet att gå ihop.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Åhrlin: Det finns andra åtgärder som behövs för att bl a få en mer fungerande bostadsmarknad.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Åhrlin: Det är rimligt att öka andelen som betalar för kulturupplevelser. Däremot behöver kulturaktiviteter bland barn och ungdomar uppmuntras i större utsträckning.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Åhrlin: Kommunens självbestämmande får inte inskränkas.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Åhrlin: Det är viktigt att tiggeriet motverkas i grunden men det gynnar inte människor när de tvingas tigga på gatorna i Sverige.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Åhrlin: Familjer måste ges möjligheten att bestämma över hur man hanterar livspusslet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Åhrlin: Valfriheten är viktig när fokus är att ge patienter stöd och hjälp.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Åhrlin: Sverige behöver delta i försvarssamarbeten i större utsträckning än tidigare. Sverige behöver ta ställning för att garantera svenska gränsen.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Åhrlin: Viktigt att upprätthålla en relevant arbetslinje. De som behöver hjälp och stöd ska få det men de som kan arbeta ska tillbaka till jobb och egen försörjning.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Åhrlin: Det är bra för landsbygden och kommer att gynna tillväxt och de boende.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Åhrlin: Inga fler skatter ska införas.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Åhrlin: Det finns en del program som inte borde vara finansierade av skattebetalarna.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Åhrlin: Omställningen är viktig och allt fler övergår till mer miljövänliga motorer vilket innebär att marknaden själv skapar rätt incitament.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Åhrlin: Det är bra att följa upp barnen tidigt för att kunna ge dem en bra start i livet.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Åhrlin: Särskild vikt ska läggas vid om det föreligger någon form av tvång eller utsatthet.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Åhrlin: En flexibel bostadsmarknad förutsätter en mer liberal hållning gentemot marknadshyror. Alltså, fler möjligheter att kunna skaffa en bostad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Åhrlin: Det behövs satsningar på stamnätet och en stark underhållsplan.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Åhrlin: För att systemet inte ska urholkas behövs vissa gränsvärden för att uppmuntra till arbete. Dessutom finns det numer större möjligheter till bland annat hemarbete om den möjligheten ges.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Åhrlin: Småföretag gynnas av ett mer flexibel system. Däremot ska anställningstryggheten erkännas i syfte att vidhålla en stark arbetslinje.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Åhrlin: Mycket bra för tillväxt och jobb. Dessutom är svensk medborgare gruvbrytning bra för klimatomställningen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Åhrlin: Extra viktig Sverige ska ta ansvar för asylsökanden men integrationen måste fungera för de som tas emot.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Åhrlin: Extra viktig Polisen måste ges rätt förutsättningar att ingripa mot de som begår samhällsfarliga och grova brott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Åhrlin: För höga skatter innebär att investeringar och rätt kompetens uteblir.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Åhrlin: Det svenska skogsbruket är ansvarsfullt och en del av vårt kulturarv.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anders Åhrlins val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat