Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Rebecka Johansson (fotograf null)

Rebecka Johansson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill se ett öppet och inkluderande Sverige där människor värnar om varandra och om vårt klimat. Jag vill att alla ska ha samma rättigheter, oavsett om du är kvinna, HBTQI+ personer, rasifierad eller tillhör ursprungsbefolkningen (eller någon annan minoritet). Jag vill att Sverige ska ha bättre djurskydd och jag vill att Sverige ska ta sitt ansvar i klimatfrågan. Klimatet kan inte vänta!

Presentera dig själv

Statsvetarstudent som värnar om miljö- och klimat, djur, kvinnors rättigheter, ursprungsbefolknings-rättigheter (samer), blacklivesmatter och HBTQI+ rättigheter.

Vad har du för yrke?

Studerar till statsvetare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Alice Bah Kuhnke

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att Miljöpartiet ska ingå i en regeringsbildning, då Miljöpartiet är det enda svenska rikspartiet som sätter klimatet på agendan. Jag ser gärna att vi ingår i regering tillsammans med Socialdemokraterna, med stöd av Vänsterpartiet och Centerpartiet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mindre än 1 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Rebecka Johansson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Rebecka Johanssons val:

  • Miljö och klimat
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning