Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Henrik Blind (fotograf Anna Olsson)

Henrik Blind

Varför ska väljarna rösta på dig?

Därifrån jag kommer finns allt som den gröna rörelsen kämpar för - naturen i dess vackraste form, artrikedomen, rent vatten, frisk luft, mångfald av människor och kulturer. Fast det är också här som allt är som skörast. Med sviktande demografi, trakthyggen, gruvor och klimatkris som hotar urfolk och lokalbefolkning. Jag kandiderar för att jag vet att riksdagen behöver få de perspektiven.

Presentera dig själv

Jag är same och har mina renar i Tuorpon sameby. Mitt hem är Jokkmokk där de ensliga myrarna och gammelskogarna är bland det vackraste som finns. Fotografering och att skriva skänker mig mycket glädje.

Vad har du för yrke?

Arbetar som administrativ handläggare på Sameskolstyrelsen.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Aili Keskitalo, norsk samepolitiker

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag ser ett politiskt styre som håller de blåbruna borta från regeringsmakten.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Henrik Blind

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Extra viktig Skolan ska inte vara en plats för vinster som tillfaller anonyma aktieägare utan utbildning för våra barn.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Energieffektivisering och satsningar på förnyelsebar energi är bättre och billigare än dyr kärnkraft som producerar el om först 20 år.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Polisen har redan stöd av lagen att visitera dem som de behöver kontrollera. Visitationszoner riskerar istället att skapa spänningar mellan allmänhet och polis.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Att lägga pengarna på tjänster är bättre för miljön och klimatet än ren konsumtion. Däremot kan RUT utvecklas från idag till att även omfatta reperationer och cirkulär ekonomi.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Det är fortsatt viktigt med solidaritet med de som är behövande i världen. Allt fler lever på flykt, fattigdom likaså och hungernöd ökar. Det svenska biståndet kan hjälpa utvecklingsländer att få tillgång till mat och stärka deras ekonomiska säkerhet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Ingen ska födas till ett ämbete, det rimmar illa i en modern demokrati.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Sverige måste ställa om från det fossila. Det gör oss sårbara inför världskriser och eldar på klimatkrisen. Utsläppen måste minska. Istället är det politiken uppgift att man ska kunna ha ett hållbart resande i hela landet.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Det måste finnas mer enhetlig och rättvis beskattning av tillgångar, något som Miljöpartiet vill skapa. Tills den går att genomföra vill vi införa ett höjt tak i den kommunala fastighetsavgiften.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Kulturen kan inte lämnas helt till marknadens våld. Det måste finnas grund för den fria oberoende kulturen som inte ska vara beroende av kommersiella intressen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Det är viktigt att kommuner ska få fortsätta bestämma var vindkraften ska ligga men däremot måste det bli tydligare om när och hur kommuner får lov att säga nej till vindkraft. Det behövs ordning och reda i processen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Fattigdom går inte att lagstifta bort. Inte heller rätten att be om hjälp. Istället behövs breda åtgärder som bryter ekonomisk utsatt och socialt utanförskap.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Den som inte identifierar sig som man eller kvinna ska inte heller behöva göra det i juridisk mening. Det är dags att införa ett tredje kön i Sverige, något som Miljöpartiet driver.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Miljöpartiet vill fördubbla antalet öronmärkta dagar så att minst en tredjedel används av vardera föräldern, medan en tredjedel ska kunna användas fritt av vårdnadshavarna eller överlåtas till en annan vuxen som är del av barnets familj.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Den som behöver vård mest ska prioriteras. Nätläkare har lett till att många söker vård för mindre krämpor, vilket leder till fel prioriteringar inom vården som redan är hårt belastad. Skattemedel ska användas klokt.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Barn förlorar stora delar av sin barndom genom att leva i ovisshet efter tillfälliga uppehållstillstånd i flera år. Permanenta uppehållstillstånd är bättre både för individen som får en trygghet och stabilitet och för samhället eftersom möjligheterna till etablering förbättras.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Nedrustning måste fortsätta, där Sverige borde lagstifta om kärnvapenförbud. Det är inte heller Turkiet som ska diktera svensk utrikespolitik utan Sverige ska stå upp för mänskliga rättigheter.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Ingen blir sjuk av fri vilja eller planerar att bli arbetslöshet. Ändå kan alla drabbas av det oförutsägbara. Då är våra gemensamma trygghetssystemen viktiga och de måste vara inkluderande och ligga på rimliga nivåer. På sikt vill Miljöpartiet införa en gemensam försäkring för både sjukdom och arbetslöshet – ett samlat trygghetssystem som är tydligt och omfattar alla.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Det ör viktigt med starkt strandskydd och stå upp för allemansrätten. Strandskyddet garanterar friluftsliv och bad vid naturstränder och bevarar goda livsvillkor för djur och växter, på land och i vattnet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Det är rimligt då finansering av försvaret inte ska drabba människor som redan har tufft ekonomiskt utgångsläge. Därför vill Miljöpartiet återinföra värnskatt för de som har högre inkomster.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Public service är viktigt och ska spegla hela Sverige. Därför vill Miljöpartiet att public service ska grundlagsskyddas som värn mot politisk styrning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Extra viktig Omställning från fossilt går allt snabbare. Därför blir fossildrivna bilar direkta förlustaffärer för hushåll och därför måste omställningen gå snabbt. Det är också nödvändigt för klimatet.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Miljöpartiet vill ha betyg från åk 7, Betygshets bland de yngre är inte särskilt bra, allra helst för de lågpresterande elverna som kan få tappat självförtroende och motivation för studier.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Det är bra att se över skatteutjämningssystemet som måste bli mer rättvist. Miljöpartiet vill ge kompensation för förnybar el, det skulle flytta över resurser från staten till kommunerna.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Ett sånt allvarligt brott behöver ha hårdare straff än att bara få böter, som är straffet idag. Något som Miljöpartiet har drivit länge.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Miljöpartiet är emot införande av marknadshyror.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: I Sverige behöver vi åka mer tåg och allt mindre flyg för att nå klimatmålen. Då är det viktigt att det finns goda och snabba tågförbindelse mellan Stockholm-Göteborg-Malmö så att flygresandet minskar. ​​Sverige behöver också nya stambanor, fler spår ger plats för fler tåg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Det är viktigt att beslut fattas så nära människor som möjligt, därför är det regionala ansvaret bra. Däremot måste staten ta större ansvar vad gäller finansiering av sjukvården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Karensdagen behöver slopas. Dagens system är orättvis då många med låga löner kan känna sig tvingade att gå på jobbet trots sjukdom för privatekonomins skull.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Miljöpartiet vill skapa en trygg arbetsmarknad för alla. Vi vill motverka missbruk av att olika typer av korta anställningar staplas på varandra i stället för att erbjuda en fast anställning.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Miljöpartiet är inte emot nya gruvor. Vi vill däremot att ansökningar om nya gruvor ska prövas mot högt ställda miljökrav och riksintresset för rennäringen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Henrik Blind: Vi ska möta människor med medmänsklighet och möjligheter, inte med murar. Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet och måste försvaras. Sverige och övriga EU-länder ska ta emot människor på flykt och antalet kvotflyktingar bör utökas.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Henrik Blind: Det är viktigt att bekämpa gängkriminalitet, där utökad möjlighet till hemlig avlyssning och övervakning kan vara metoder som behövs. Samtidigt är det viktigt att slå vakt om mänskliga rättigheter och den personliga integriteten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Henrik Blind: De som tjänar och äger mest ska betala högre skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Henrik Blind: Extra viktig Sverige måste skydda mer skog, då de riktiga gammelskogarna är satta på undantag samtidigt tallplantagen blir allt större. Vi måste slå vakt om de fjällnära skogarna och ställa oss bakom FN:s uppmaning om att skydda minst 30 procent av land och hav.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Henrik Blinds val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning