Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Varför ska väljarna rösta på dig?

Därför att jag är en oerhört driven person som får saker att hända. Jag har lång erfarenhet som kommunalråd som jag tror kan bidra till att formulera bra nationella reformer som fungerar ute i kommunerna. Mitt hjärta klappar för skola och utbildningsfrågor men också för fungerande infrastruktur och samhällsbyggande som skapar goda samhällen för alla.

Presentera dig själv

Jag är en helt vanlig frånskild tvåbarnsmamma till tonåringar med samma utmaningar i livet som många andra. Jag försöker röra på mig och lyckas ibland bättre än annars.

Vad har du för yrke?

Arbetar som chef på ett konsultbolag som jobbar med kommunal verksamhet. Fd KSO.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Jacinda Ardern och Hillary Clinton

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill självklart se en socialdemokratiskt ledd regering. Förmåga till samverkan och förhandling är oerhört viktigt.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Paula Örn

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Örn: Extra viktig Det system vi har idag när så stora vinster kan tas ut är helt orimligt. Det behövs göras mycket mer än att begränsa vinstuttaget men det är ett viktigt steg.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Örn: Det måste vara upp till kärnkraftsbolag att med iakttagande av de säkerhetsregler som finns bedöma om det är lönsamt eller inte att investera i ny kärnkraft. Mycket händer inom området som är intressant att följa.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Örn: Det är många, inte minst poliser, som ser att förslaget skulle kunna göra mer skada än nytta. Det finns redan möjligheter att visitera personer inom det gällande regelverket.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Örn: Det finns tveksamma fördelningspolitiska effekter samtidigt som det kan bidra till jobb inom sektorn. Det är mycket viktigt att stärka kontrollen för att få bukt med fusk och ren arbetslivskriminalitet inom sektorn.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Örn: Vi ska stå upp för biståndsmålet om 1% av BNI. Jag har själv varit aktiv i utvecklingssamarbeten på kommunnivå och ser vilken oerhörd nytta det gör för att stärka demokrati och utveckling i många länder.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Örn: Så länge kungahuset har den representativa roll de har måste det också finnas en finansiering. Det innefattar även uppdraget att bevara kulturarvet som många slott utgör.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Örn: Det är viktigt att kunna anpassa styrmedel till olika förutsättningar. Just nu gör Putins krig i Ukraina att det är oerhört dyrt vilket skapar svåra förutsättningar för många hushåll. Regeringen har också vidtagit en rad åtgärder för att lindra effekterna av de olika "Putinpriserna".

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Örn: Det finns inga förslag på förändringar av nuvarande regelverk.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Örn: Det är självklart välkommet med privata finansiärer och aktörer men det offentliga utgör garanten för ett starkt och brett kulturutbud.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Örn: Som tidigare kommunalråd vet jag vilket svår fråga det är att hantera på lokal nivå. Det finns inga förslag på att förändra det kommunala vetot men det är viktigt att vindkraftsutbyggnaden kan snabbas på och utökas. Då främst havsbaserad vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Örn: Det är bra att det finns förbud mot att tjäna pengar på andras tiggeri. Tiggeri är inte en väg ur fattigdom. Risken med ett nationellt förbud är att det kan dra viktiga polisiära resurser från viktigare områden.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Örn: Det går att se poänger med förslaget men nackdelarna gällande möjligheter till uppföljning överväger fördelarna.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Örn: Extra viktig Det går alldeles för långsamt med att nå ett mer jämlikt uttag av föräldraledighet. Jag vill på sikt se en individualiserad föräldraförsäkring med en tredelning som första steg. Barn behöver lika mycket tid med båda sina föräldrar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Örn: Det behöver ingå digitala tjänster i vårdutbudet men det är idag en orimlig situation som måste kunna regleras bättre. Man ska inte kunna erbjuda enbart digitala tjänster som man kan göra stora vinster på.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Örn: Givet läget är huvudregeln med tidsbegränsade uppehållstillstånd nödvändigt. Det är fortsatt möjligt att få permanent uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Örn: Jag anser att vi har landat i ett klokt beslut om medlemskap i NATO utifrån det förändrade säkerhetspolitiska läget.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Örn: A-kassan måste vara en trygg omställningsförsäkring som gör det möjligt för människor att ställa om om man förlorar sitt arbete.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Örn: Det är viktigt att kunna arbeta med differentierat strandskydd. För många landsbygdskommuner är det viktigt för kommunens möjligheter att erbjuda god service att kunna exploatera närmare ren större del av den enorma mängd sjöar och vattendrag som finns i Sverige utan att allemansrätten utarmas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Örn: Alla ytterligare åtaganden måste finansieras. Det är rimligt att också de allra rikaste bidrar mer till att stärka Sveriges försvar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Örn: Extra viktig Stark och oberoende public service är en oerhört viktig fråga.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Örn: Vi vill se en fossilfri fordonsflotta till 2030. Vi ser hur elbilsförsäljningen tar fart och att den omställningen är på god väg även om det kan behövas ytterligare åtgärder. Ett förbud från 2025 är inte den bästa vägen att gå.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Örn: Extra viktig Det finns inget som helst vetenskapligt stöd för att det är en åtgärd som skulle stärka barns och elevers kunskapsutveckling eller psykiska hälsa.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Örn: Extra viktig Sveriges kommuner har så oerhört olika förutsättningar att utföra sitt uppdrag. De strukturella olikheterna borde beaktas i ännu större utsträckning än idag.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Örn: Extra viktig Det är oacceptabelt att så många svenska män fortsatt köper sexuella tjänster och utnyttjar utsatta kvinnor på ett fruktansvärt sätt. Samhället behöver markera hårdare vilket allvarligt brott detta är.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Örn: Det är redan höga hyror utifrån att byggkostnaderna i Sverige är alldeles för höga. Vi har en bra förhandlingsmodell som skyddar hyresgästernas rättigheter som ska värnas.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Örn: Mer och snabbare resor med tåg är en viktigt del av den gröna omställningen.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Örn: Jag kan inte se hur försök till statlig detaljreglering av sjukvården skulle förbättra någonting. Däremot behövs det färre och större regioner som har högre krav på sig att samverka.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Örn: Många yrkesgrupper drabbas orimligt och orättvist hårt av dagens konstruktion medan de av oss som kan jobba hemifrån vid datorn inte alls gör det. Det behöver finnas ett regelverk som mycket mer tar hänsyn till olika yrkens förutsättningar. Inte minst visar erfarenheterna från pandemin på vikten av detta.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Örn: Jag tror att ett stort problem är att många har för dålig insikt i reglerna på arbetsmarknaden. Det är absolut inte svårt att säga upp anställda vid arbetsbrist och även i andra fall är det möjligt när arbetsgivare på ett tydligt sätt kan visa på brister i förhållande till de avtal och regelverk som finns på arbetsmarknaden. Många situationer hanteras också idag av arbetsmarknadens parter.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Paula Örn: Sverige behöver göra mer för att bidra till den gröna omställningen. Svensk gruvdrift är också mycket mer reglerad, säker och miljömässig än gruvdrift i andra länder.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Paula Örn: Vi har under många år tagit ett stort ansvar. Ett ansvar som behöver fördelas jämnare inom EU.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Paula Örn: Det behövs fler verktyg för att komma åt den grova organiserade brottsligheten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Paula Örn: En progressiv beskattning är en självklarhet och en fråga om ett jämlikt samhälle. Jag som tjänar mer ska också bidra mer till att alla ska ha det bättre.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Paula Örn: Att stärka skogsbruket samtidigt som viktiga biotoper skyddas ser jag inte som ett motsattsförhållande, vi ska göra både och.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Paula Örns val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi