Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anna Gunstad Bäckman (fotograf Privat)

Anna Gunstad Bäckman

Varför ska väljarna rösta på dig?

MITT MÅL ÄR ATT DU SKA HA EN UPPVÄXT FRI FRÅN VÅLD, LEVA I ETT FRITT, RÄTTVIST OCH JÄMSTÄLLT SAMHÄLLE – DÄR DET SKA VARA LÄTT ATT STARTA OCH DRIVA FÖRETAG.

Presentera dig själv

Jag bor i Strömsholm med min familj. Har ett intresse av hästar, hundar och natur. Startade mitt politiska intresse när jag insåg att det är ett systemfel i Sverige gällande att starta och driva företag. Jag ville göra skillnad för fler som var i min situation. Vi behöver lösa knutarna för att fler kan investera i sina bolag, få fler att kombinera arbete med sitt företagande.

Vad har du för yrke?

Ekonom- och administrativ chef

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Madeleine Albright

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

M C L KD

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Anna Gunstad Bäckman

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anna Gunstad Bäckmans val:

  • Skola och utbildning