Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ing-Marie Viklund (fotograf Stefan Tell)

Ing-Marie Viklund

Varför ska väljarna rösta på dig?

För mig är det viktigaste att satsa på skolan för att ge alla barn en positiv start i livet. Jag vill försvara demokratins värden och jämställdheten. Se till att människor som står långt ifrån arbetsmarknaden får hjälp att komma in i samhället genom språksatsning och vidareutbildning.

Presentera dig själv

Forskarutbildad och med erfarenhet av näringslivet på ledningsgruppnivå. Kommunalråd i Botkyrka sedan 2020. Småbarnsförälder som drivs av att skapa ett bättre samhälle för alla.

Vad har du för yrke?

Kommunalråd

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Madeleine Albright

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En liberal regering

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Ing-Marie Viklund

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ing-Marie Viklund: Jag tycker att begränsningar av vinster kan formuleras på olika sätt t.ex att det finns krav på att man ska återinvestera i skolorna. Ingen vinstutdelning som går ut över elevernas resurser ska tillåtas

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ing-Marie Viklund: Det är viktigt med kärnkraft för att vi ska klara av att få fossilfri el. Långsiktigt är det dock önskvärt att vi kan ha helt förnybara energikällor. Problemet med det radioaktiva avfallet måste också lösas, t.ex med den forskning som finns om att omvandla det till ny bränsle.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ing-Marie Viklund: Ett stort problem i utsatta områden är att man inte har förtroende för myndigheter. Detta är en komponent i begreppet "parallellsamhälle". Visitationszoner kanske tillfälligt kan ge polisen mer befogenheter, men det riskerar att underminera resten av samhällets förtroende för polisen, och därmed bidra till nyrekrytering och minska intresset att tipsa polisen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ing-Marie Viklund: För att klara integrationsutmaningen så det finnas jobb för alla för att ta sig in på arbetsmarknaden. RUT-tjänster ger fler möjligheten att få ett jobb och tjäna egna pengar. Samtidigt som det underlättar vardagen för de som köper tjänsterna.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ing-Marie Viklund: Liberalismen tror på alla människors rätt att få ett bra liv. Som ett rikt land har vi därför en skyldighet att göra det vi kan för våra medmänniskor. Självklart ska biståndet granskar noggrant, och alla pengar ska gå till bra verksamheter.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ing-Marie Viklund: Idag har kungahuset en officiell roll som Sveriges representanter utomlands. Det ska de självklart få stöd för. Dock borde man se över detta odemokratiska system och istället ersätta det med en folkvald president.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ing-Marie Viklund: Vi är mitt uppe i en klimatkris, allt måste göras för att minska användningen av fossila bränslen. De svenskar som inte har något val, och som drabbas ekonomiskt ska kunna få hjälp på något annat sätt. T.ex måste laddningsmöjligheterna för elbilar stärkas så att detta är en möjlighet för fler.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ing-Marie Viklund: Extra viktig Detta förslag kommer slå mycket hårt mot husägare. Idag så är situationen tillräckligt tuff med ökande räntor och höga elpriser.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ing-Marie Viklund: Det är positivt att göra det möjligt för det privata att bidra mer till kulturen. I ett dynamiskt kulturliv så bidrar både det offentliga och det privata.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ing-Marie Viklund: Det är viktigt att vi kan etablera mer vindkraft i Sverige. Däremot behöver då planering och tillstånd vara sådana att det inte står i konflikt med andra intressen som kommunen och dess invånare har.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ing-Marie Viklund: Att människor i nöd ber om hjälp ska aldrig vara kriminellt. Om tiggeriet är organiserat och används för att utnyttja utsatta människor så är det redan olagligt. Om det är störande så faller det under förargelseväckande beteende.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ing-Marie Viklund: Föräldrapenningen är ett bidrag från staten, då kan staten så klart också ställa krav på hur den ska fördelas mellan föräldrarna. Om man vill vara föräldraledig utan ersättning så kan man givetvis göra som man vill.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ing-Marie Viklund: Det är bra att lösningar med digitala möten finns. Däremot behövs en ny och bättre modell för ersättningen.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ing-Marie Viklund: Det finns stora utmaningar med integrationen med det nya svenskar som vi har i Sverige. Det är viktigt att hela EU tar ett gemensamt ansvar för migrationspolitiken framåt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ing-Marie Viklund: Extra viktig Rysslands invasion av Ukraina är i sig ett tillräckligt argument för NATO-medlemskap. Vi måste stå enade mot krigshetsande despoter.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ing-Marie Viklund: Det som är viktigast är att arbetslösa snabbt kommer i nytt jobb. I dagens Sverige finns det många arbetsgivare som har svårt att rekrytera nya medarbetare. Skattekronorna ska därför användas för att kompetensutveckla de arbetslösa så att de matchar företagens behov.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ing-Marie Viklund: Dagens strandskydd är stelbent och möter inte meningen med lagstiftningen. I glest befolkade områden t.ex måste det finnas en möjlighet att lätta på restriktionerna.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ing-Marie Viklund: Sverige har redan ett för högt skattetryck. I första hand ska prioriteringar göras inom budgeten.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ing-Marie Viklund: Det är i dessa tider av desinformation extra viktigt att ha en stark public service som kan stå för oberoende och saklighet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ing-Marie Viklund: Det är bra att omställningen till fossilfria bilar påskyndas. Däremot måste också infrastrukturen med laddstationer hinna med. Därför är 2030 ett bättre måldatum.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ing-Marie Viklund: Alla skolor som vill ska kunna sätta betyg från årskurs 4. Det är viktigt att säkerställa att alla elever får den kunskap i skolan som de har rätt till.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ing-Marie Viklund: Det finns redan ett ekonomiskt utjämningsystem mellan kommuner. Däremot är det rimligt att staten garanterar att vissa funktioner inte beror på den skattekraft som finns i en kommun. T.ex mår skolan bättre av att staten har ansvaret för finansieringen.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ing-Marie Viklund: Det är ett allvarligt brott att köpa sexuella tjänster. Det ska avspeglas i straffskalan. Därmed kommer också dessa brott att prioriteras högre av polisen.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ing-Marie Viklund: För att få fler hyresrätter måste det också vara lönsamt att bygga dem.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ing-Marie Viklund: Idag är det viktigt att prioritera underhållet av de tåg som vi redan har.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ing-Marie Viklund: Det finns många fördelar med att centralisera ansvaret för vården. Framför allt skulle man kunna få bort den ojämlikhet som idag finns kring tillgängliga behandlingar.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ing-Marie Viklund: Det är rimligt att ha en karensdag för att säkerställa att sjukförsäkringen används ansvarsfullt.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ing-Marie Viklund: Det behövs mer flexibilitet i systemet för att få en rörligare arbetsmarknad där företag vågar anställa.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ing-Marie Viklund: Det är viktigt med starka miljökrav och tydlig process för dessa tillstånd.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ing-Marie Viklund: Asylrätten ska värnas, men det är viktigt att hela EU samarbetar för att solidariskt ta emot flyktingar och hjälpas åt med integrationen.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ing-Marie Viklund: Polisen behöver ha fler redskap för att bekämpa brottslighet, framför allt gängbrottsligheten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ing-Marie Viklund: Sverige har idag ett högt skattetryck på arbete. Det är viktigt att det alltid ska löna sig att arbeta, och att individen får behålla mer av sin lön själv.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ing-Marie Viklund: Vi måste skydda de gamla skogar som vi har kvar i Sverige. Vi behöver också se skogen som en koldioxidsänka som hjälper oss mot klimatförändringarna.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ing-Marie Viklunds val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning

Så svarar Ing-Marie Viklund: Extra viktig Skolan är det allra viktigaste för att barn ska växa upp till trygga individer som arbetar och lever ett gott liv. Integrationen är nödvändig för att de som kommer till Sverige också ska kunna få ett bra liv där man bidrar. Miljö och klimat för att det inte finns något alternativ - vi har bara en jord.