Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Zara Anell (fotograf null)

Zara Anell

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har många perspektiv utifrån min personliga o familjebakgrund -stad och land, akademiker-arbetare, kyrklig-profan, kosmpolit såväl som engagerad i lokalt föreningsliv, jag tror att denna blandning gör att jag har rik möjlighet att åstadkomma förändring till det bättre.

Presentera dig själv

Barnfri 44 åring, gift, bor centralt i Örebro. Hobbies: körsång, musik, måla, resor, och förstås umgås med familj o vänner.

Vad har du för yrke?

Församlingsassistent

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Barbro Westerholm och Birgitta Olsson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha en borgerlig regering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Zara Anell

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Zara Anell: Skattepengar måste i första hand komma eleverna tillgodo, därför bör möjligheten till vinstuttag begränsas.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Zara Anell: Extra viktig Om Sverige ska klara framtidens energibehov, och undvika nya pristoppar på el, som den i vintras, så måste vi ha en stabil och väder-oberoende energikälla.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Zara Anell: Extra viktig RUT-avdraget har skapat många nya arbetstillfällen, även för människor som annars står långt från arbetsmarknaden

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Zara Anell: Extra viktig Framförallt måste det bli en tydligare redovisning av de pengar kungahuset tilldelas, men det är även rimligt med minskat apanage, när många delar av den skattefinansierade verksamheten måste dra ner.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Zara Anell: Extra viktig Det måste gå att bo i glesbygd för de människor som så önskar.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Zara Anell: En fastighet är ingen inkomst när man äger den, därför inte rimligt att skatta löpande

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Zara Anell: Extra viktig Att säkra tillgången på bred och god kultur är ett viktigt samhällsuppdrag.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Zara Anell har hoppat över denna fråga

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Zara Anell: Extra viktig Vi kan inte förbjuda människor att be om hjälp!

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Zara Anell: Extra viktig I dagsläget faller de ickebinära (de som varken eller/både och identifierar sig som man o kvinna) mellan stolarna.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Zara Anell: Extra viktig I denna fråga är jag kluven, eftersom båda är lika mycket förälder, och måste dela ansvaret, även ekonomiskt, det är sen länge känt att mammor genom bl.a. vabb halkar efter i pensionspoäng.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Zara Anell: Extra viktig Det är bättre att snabba på processen för medborgarskap och där ställa hårdare krav på språkkunnighet och egen försörjning.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Zara Anell: Extra viktig Vi måste utveckla våra internationella relationer inom alla områden, Natomedlemskap är ett naturligt steg, detta tyckte jag långt innan Ukraina-kriget.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Zara Anell: Det kan minska, men bör inte helt försvinna. Inskränkningar i allemansrätten, som kan bli följden av detta är problematiskt.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Zara Anell: public service bör ägna sig åt samhällsinfo, underhållning kan lämnas åt de komersiella kanalerna

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Zara Anell: Extra viktig Vi har en ren och modern fordonsflotta, att byta ut den i förtid är vansinne både ur ekonomisk och miljösynpunkt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Zara Anell: Om elever får rätt stöd, och lärare håller god kommunikation med föräldrar så behövs inte tidigare betyg.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Zara Anell: Extra viktig Även att sälja bör bli olagligt, nuvarande system fungerar som att den prostituerade är mindre ansvarig för sina handlingar.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Zara Anell: Extra viktig Segregationen på bostadsmarknaden och missgynnandet av de som hyr bostad är redan tillräckligt stora.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Zara Anell: Att ta emot människor med öppen famn, och sedan inte se tilö att de kommer in i samhället är inte värdigt för någon.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Zara Anell: Extra viktig Däremot måste skogsägare få morötter/incitament för att plantera artfrämjande blandskog.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Zara Anells val:

 • Lag och ordning
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning