Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Markus Selin (fotograf Jenny Thörnberg)

Markus Selin

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har sett hur bristen på arbete snabbt skapar oro, vikande självförtroende, minskande inkomster, utanförskap och mindre resurser till vårt samhällsbygge. Arbete skapar sammanhang, sammanhållning, kompetens, stolthet och utmaningar. Jag har med mina erfarenheter fått förståelse för jobb- och sysselsättningsfrågor; ur arbetstagar-, arbetsgivar- och företagarperspektiv. Jag ber om fyra nya år.

Presentera dig själv

Nyfiken och hårt arbetande arbetargrabb. Sverigefinländare, klassresenär, akademiker och lagspelare som har passion för att se människor att växa genom gott ledarskap. Civilingenjör och civilekonom som har sett många olika organisationer, verktyg, processer och arbetat i en bredd av projekt från produktutveckling till produktionsteknik, rekrytering till försäljning, i Sverige och utomlands.

Vad har du för yrke?

Civ.ing. (maskinteknik, LTU) samt Civ.ek (Uppsala universitet).

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Ingvar Carlsson och Magdalena Andersson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Magdalena Andersson är vår statsminister och vi har en socialdemokratisk enpartiregering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Markus Selin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Selin: Sverige hade ett av de bästa skolsystemen i världen och dit ska vi igen. Samhället har under lång tid tappat kontroll över skolan till marknaden och inte heller varit starkt nog att bryta med stöket i klassrummen. Möjligheten att göra obegränsade vinstuttag, svag kontroll och en skolpeng som överkompenserar friskolekoncerner leder till vinstjakt och förlust av våra skattemedel.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Selin: Riksdagen har fastställt att 100 % av elproduktionen ska vara förnybar 2040. Detta är mål, inte stoppdatum för kärnkraft, inte heller stängning av kärnkraft med politik. Som socialdemokrat står jag bakom målet, kärnkraftsbolag kan bygga reaktorer, bolag kan besluta om drift och investeringar. Kärnkraft är idag dyrt, men om växthusgaserna ska minska bör vi vara lyhörda för alla möjliga verktyg.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Selin: Om man börjar visitera människor helt utan misstanke om brott riskerar detta att ge mer skada än nytta. Detta brukar poliser som jobbar i aktuella områden för visitationszoner att framhålla. Polisen har redan idag stora möjligheter att visitera och göra husrannsakan.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Selin: Användningen av hushållsnära tjänster ökar löpande och vi socialdemokrater har inga förslag om att avskaffa RUT. Studier visar att den offentliga sektorn får tillbaka en stor del av kostnaderna samtidigt som avdraget bidrar till att kraftigt minska svartarbetet. Däremot ska stora skattefinansierade reformer granskas löpande och vi ser positivt på en översyn av RUT för att motverka fusk och brott.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Selin: Vi socialdemokrater står upp för att biståndet ska uppgå till en procent av BNI, användas till långsiktigt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Utvecklingssamarbetet ska vara ändamålsenligt, ha hög kvalité, klimatsäkras och bekämpa fattigdom. Genom ett ambitiöst utvecklingssamarbete bidrar Sverige till ekonomisk, social och ekologiskt hållbar utveckling som förebygger nya katastrofer.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Selin: Sveriges statsskick är konstitutionell monarki, ett styrelseskick som socialdemokraterna har varit med om att besluta och som tjänar landet väl. I nuläget finns varken tillräckliga skäl eller förutsättningar för en översyn av monarkins ställning i Sverige.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Selin: Fossilbränsle ska fasas ut. Bränslepriserna har dock ökat till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Det drabbar hela Europa och många svenska hushåll märker av att det är dyrt att tanka. Den S-ledda regeringen har dock sänkt skatten på bensin och diesel och genomfört flera andra åtgärder för att lindra de kortsiktiga effekterna av prisökningarna.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Selin: Extra viktig Varken jag eller vi socialdemokrater har planer på att höja den borgerliga fastighetsavgiften eller ändra på de rester av den statliga fastighetsskatten som finns kvar. Alla våra hus, hem och fastigheter behöver långsiktiga, stabila och tydliga regler.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Selin: Vi behöver både och. Jag ser gärna att privata aktörer bidrar finansiellt till kulturlivet men tror inte att det är möjligt med en mångfald av kultur utan en stark offentlig finansiering.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Selin: Kommunerna ska fortsatt få bestämma om vindkraftsbyggen. Regeringen har lagt fram ett vindkraftspaket för att snabba upp utbyggnaden av billig och grön el i Sverige samtidigt som det kommunala vetot, rätten att säga ja eller nej till vindkraftsprojekt, behålls.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Selin: Varken jag eller vi socialdemokrater vill se ett nationellt tiggeriförbud då detta skulle innebära att polisen får lägga viktigare saker åt sidan. Vi har dock förbjudit människor att tjäna pengar på andras tiggeri. Kommuner får redan idag, genom lokala ordningsföreskrifter, reglera passiv pengainsamling på offentlig plats, det vill säga tiggeri. Tiggeri är aldrig en väg ur fattigdom.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Selin: Ändringar av personnummer skulle kräva att hela systemet görs om i grunden och möjligheten till jämförelser försvinner. Tack vare mer än 60 års användning av personnummer har Sverige idag en källa av värdefull kunskap som många andra länder saknar. Nackdelarna med att förlora den möjligheten överväger fördelarna med förändringen och det bör inte göras en ändring till könsneutrala personnummer.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Selin: Jag anser att föräldraförsäkringen successivt ska delas helt lika. Som ett steg på vägen bör försäkringen delas i tre lika delar. En tredjedel för vardera föräldern och en tredjedel som båda vårdnadshavarna har möjlighet att ta ut.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Selin: Digitala sjukvårdstjänster bör ingå som en del i den ordinarie sjukvården och inte skötas separat av vissa sjukvårdsföretag. Nätläkartjänster bör därför ingå i den allmänna sjukvården och även finansieras av regionerna.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Selin: Uppehållstillstånd som är tidsbegränsade beviljas som huvudregel för skyddsbehövande. Permanenta uppehållstillstånd kan beviljas efter tre år och endast om vissa krav uppfylls.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Selin: Extra viktig Rysslands fula krig mot Ukraina har väsentligt försämrat säkerheten i vårt närområde. Sverige behöver formella garantier som kommer med Nato. Socialdemokraterna har gjort bedömningen att ett svenskt Nato-medlemskap är det bästa sättet att värna vår säkerhet. För mig som sverigefinländare har frågan en ytterligare dimension då vi nu går tillsammans med Finland, Finlands sak är vår.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Selin: Vi vill att fler ska få en ersättning som motsvarar 80 % av den tidigare lönen. När pandemin slog till genomförde vi en förstärkning av a-kassan och gav fler löntagare en möjlighet att övervintra krisen. Vi går nu till val på att göra permanenta förstärkningar av arbetslöshetsförsäkringen.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Selin: Vi anser att det ska bli enklare att bygga strandnära på landsbygden, samtidigt som man skärper strandskyddet där det är stor efterfrågan på mark och förtydligar strandskyddet för att bevara växt- och djurliv på land och i vatten. Genom S-regeringens förslag säkras allemansrätten.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Selin: Sverige är värt att försvaras. Därför är det viktigt att vi ökar vår försvarsförmåga och ökar finansieringen av försvaret till 2 % av BNP. När vi gör stora gemensamma åtaganden skickar det också en stark signal om vi är beredda att finansiera åtagandena på ett stabilt och långsiktigt sätt. Då är det rimligt att de rikaste bidrar mer till att hålla Sverige tryggt och säkert.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Selin: Public service ska erbjuda ett brett uppdrag och ett programutbud av hög kvalitet. Alla ska kunna hitta program som är intressanta.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Selin: Vi ska bli mindre beroende av fossila bränslen – för klimatet och ökat självbestämmande. Jag vill se en fossilfri fordonsflotta 2030 och för att komma dit har vi bland annat infört ett bonus malus-system, som innebär att miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras med en bonus, medan fordon med relativt högautsläpp av koldioxid får högre skatt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Selin: Varken forskning eller profession stödjer betyg från årskurs 4. Jag och vi socialdemokrater tycker att betyg ska ges från årskurs 6.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Selin: Sveriges kommuner har väldigt olika förutsättningar. Dagens utjämningssystem tar inte tillräckligt stor hänsyn till strukturella faktorer som är svåra för kommunerna att påverka. Vi behöver omfördela resurser efter demografi, socioekonomiska förutsättningar såsom utbildningsbakgrund och inkomstnivå, samt för geografiska förutsättningar såsom avstånd. För en mer jämlik välfärd i hela Sverige.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Selin: Att utnyttja människor som ofta befinner sig i en mycket utsatt position är ett allvarligt brott som ska ge fängelse. Böter ska därför tas bort ur straffskalan.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Selin: Extra viktig Ett hem är inte vilken vara som helst. Vi behöver fler bostäder. Marknadshyror leder till en omfördelning från hyresgäster till fastighetsägare, en sämre vardagsekonomi för många människor som följd och med ännu större svårigheter att få en bostad. Allt detta också utan att byggandet kan förväntas öka. Jag motsätter mig marknadshyror och den svenska hyresförhandlingsmodellen ska stärkas.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Selin: Arbetet med nya stambanor ska fullföljas samtidigt som befintliga stambanor och järnvägsstråk rustas för framtiden. Vi vill se fortsatta investeringar i infrastruktur i hela landet. Utbyggnaden behövs för att öka kapaciteten i vårt transportsystem, knyta landets regioner närmare varandra och bidra till stadsutveckling, bostadsbyggande, större arbetsmarknadsregioner och den gröna omställningen.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Selin: Sjukvården blir inte bättre av att i detalj centralstyras från Stockholm. Däremot behövs ökad statlig kontroll och bättre samordning och mer samarbete i regionernas sjukvård.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Selin: Karensavdraget påverkar olika utifrån kön, yrke och ställning på arbetsmarknaden. Vi vill därför se över hur regelverket skulle kunna ändras så att riskerna för inkomstbortfall under sjukdom kan bäras på ett mer solidariskt sätt.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Selin: Det behövs ordning och reda på arbetsmarknaden, inte godtycke, slit-och-släng eller minskad förutsägbarhet. En stark arbetsrätt är en del av den svenska modellen och en förutsättning för ett tryggare Sverige. Vår arbetsmarknad ska ha trygga jobb med schyssta villkor för alla som arbetar och gör rätt för sig.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Selin: Extra viktig Sverige står för 93% av järnmalmen inom EU och en av de främsta producenterna av övriga basmetaller. Mycket av dagens och morgondagens metaller finns under Sverige. Nya gruvor ska öppnas för att säkra tillgången till nödvändiga och innovationskritiska metaller samt mineraler som behövs för klimatomställningen. Tillståndsprocesser ska bättras, konkurrenskraft ska stärkas och vi ska skapa fler jobb.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Markus Selin: Vi socialdemokrater värnar den reglerade invandringen. Det är grundläggande att människor på flykt ska få hjälp och ha rätt att söka asyl. Men fler måste vara med och dela på ansvaret.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Markus Selin: Vi socialdemokrater har bland annat infört hemlig dataavläsning så att polisen kan komma åt krypterad information samt utökat polisens möjligheter till kameraövervakning. Användande av hemlig avlyssning och övervakning ska dock ske med respekt och med största hänsyn till lagar, regler, individernas friheter och rättigheter.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Markus Selin: Vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan och vården, högre pensioner klimatsatsningar och en kompromisslös kamp mott brotten och dess orsaker. Framtidsinvesteringar går före stora skattesänkningar.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Markus Selin: Den svenska skogen är vårt gröna guld som skapar jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Men den svenska skogen har också ett unikt naturvärde och ska därför förvaltas i balans mellan naturvård och skogsbruk.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Markus Selins val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat