Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Tobias E. Hägglund

Svar i valkompassen

:

Tobias E. Hägglund

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias E. Hägglund: Extra viktig Förslaget flyttar fokus till ett helt ointressant sidospår. Det är resultatet som är det viktiga. Att privat verksamhet, till skillnad från offentlig är beroende av vinst är en naturlag och har inget med bristande kvalitet att göra. Tvärtom är vinst ofta en indikator på att en privat aktör gör ett bra jobb.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias E. Hägglund: Extra viktig Den energikris nuvarande regering skapade för landet, när Socialdemokraterna köpte sig kvar vid makten till priset av att lägga ned 6 fullt fungerande reaktorer, betalar vi medborgare för. Kärnkraft är det bästa alternativet ur klimatperspektiv och det energiförsörjningsnät som Sverige är strukturerat efter baserar sig på kombinationen kärn- och vattenkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias E. Hägglund: Tyvärr nödvändigt, mot bakgrund av hur länge misskötseln på brottsbekämpningsområdet fått pågå. Dock ett beslut att fatta av nödvändighet, inte av glädje.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias E. Hägglund: Avdraget premierar självförsörjning genom arbetstagande istället för skattedränage genom bidragstagande. Vi behöver stimulera arbete och bredda skattebasen därhelst vi kan.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias E. Hägglund: Det finns inte någon anledning för Sverige att hålla annan nivå än den a av FN rekommenderade. Godhetssignalering som kostar pengar och inte ger resultat i paritet med kostnaderna.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias E. Hägglund: Varför då? Som varumärke ger de oss ett plusnetto vad gäller PR för landet i förhållande till apanaget.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias E. Hägglund: Skatt på bränsle är inte något annat än just en förtäckt skatt. En skatt som drabbar sysselsättning, landsbygd och landet som helhet. Samma sak med våra extrema krav på reduktionsplikt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias E. Hägglund: Vi skattar nog som det är och det där skulle innebära minskad självständighet och ökat beroende till staten.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias E. Hägglund: Om folk vill åtnjuta kultur ska de betala för det. Precis som med allt annat. Det finns ingen gratis lunch. Om folk inte vill ha kultur finns det ingen anledning att de hjärt- och lungräddning via tvångsmedlet skatter. Istället för kulturutbudet innovera för att fånga kundernas intresse.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias E. Hägglund: Nej!

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias E. Hägglund: Tiggeri ska aldrig ses som en rimlig källa till försörjning. Ytterligare åtgärder krävs förstås men förbjuder Sverige tiggeri slutar tiggare söka sig till Sverige. Då får EU lägga större press på det land som inte kan säkerställa anständiga levnadsnivåer för sin befolkning.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias E. Hägglund: Kön är det fysiska könet. Genus är det sociala. Vill folk socialt identifiera sig som något annat än sitt födslokön ska det vara fritt fram. Däremot går det inte att låsas att det saknas fysisk skillnad mellan könen. Sport är ett utmärkt exempel på detta.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias E. Hägglund: Ja! Mindre fostrande och tvångsstyrning. Folk vet själva bäst hur de lägger upp sina liv. Vi lever inte på medeltiden längre.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias E. Hägglund: De ska ha samma förutsättningar som offentliga alternativ konkurrensmässigt. Vad exakt detta närmare innebär är en annan fråga.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias E. Hägglund: Extra viktig Migrationsstopp. Vi kan varken uppräthålla välfärden eller integrera ens en bråkdel av de som kommer hit såsom det är. Vidare får vi inte in folk från länder med kompatibel utbildnings- eller kompetensbakgrund. Det är ett recept för omedelbar långvarig eller permanent arbetslöshet. Vi har i dagsläget vuxna människor som på allvar söker sig till Sverige för att bli försörjda av andra.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias E. Hägglund: Extra viktig Självklart!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias E. Hägglund: Nej tillfälligt betyder tillfälligt. Undantagsregler används bara när de är det minst dåliga alternativet. Vi ska inte blöda skattemedel i onödan, på ett sätt som minskar motivationen till självförsörjning.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias E. Hägglund: Prioritera de som bedriver verksamhet för byggloven. Såsom fiskare.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias E. Hägglund: 2% av BNP är en lagom nivå.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias E. Hägglund: Extra viktig Framförallt ska public service inte sälja åsikter eller moralisera. De ska nyhetsrapportera. Objektivt och neutralt. Public service som statsfinansierad verksamhet bäddar för beroende av stat och regering. Journalisters uppdrag är att vara den 3:e elelr 4:e statsmakten som granskar och ifrågasätter maktutövning. Inte att vara maktutövarnas förlängda propagandaarm eller PR-fabrik.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias E. Hägglund: Elbilar och batterier är inte klimatneutrala att tillverka eller skrota. Bilindustrin utvecklar sig redan i riktning elbilar som det är, i den omställningstakt som marknaden förmår. Staten behöver inte ingripa.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias E. Hägglund: Ju tidigare man utvärderar baskunskaperna, desto tidigare kan man effektivt sätta in åtgärder för barn som släpar efter. För varje år som går blir kunskapsskulden allt svårare att reparera.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias E. Hägglund: Extra viktig Nej, låt istället ekonomiskt slösaktiga kommuner gå i konkurs och ställas under tvångsförvaltning (med avskedande av samtliga yrkespolitiker som ingår i det då rådande styret) under en period av ekonomisk sanering.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias E. Hägglund: Bestraffa försäljning av sex på samma sätt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias E. Hägglund: Extra viktig Extremt eftersatt, vilket är anledningen att vi har en sådan extrem bostadsbubbla. Denna eftersatthet är en bidragande orsak till att landet kommer att kastas in i bostadsmarknadskris de kommande åren.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias E. Hägglund: För stunden kan dessa utgifter inte motiveras. Det finns mer trängande behov som måste adresseras först när det kommer till landets infrastruktur.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias E. Hägglund: Varför inte?

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias E. Hägglund: Nej, det skulle öppna upp för missbruk och skada såväl företagande som arbetsmotivation.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias E. Hägglund: Extra viktig Ja!

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tobias E. Hägglund: Extra viktig Asylstopp. Detta svar har motiverats vid tidigare fråga på samma ämne.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tobias E. Hägglund: Höginkomsttagare med samma skattesats som låginkomsttagare betalar redan mer skatt. 30% på 10 000 kr är 3 000 kr och 30% på 20 000 kr är 6000 kr. Vi ska inte bestraffa framgång i detta land och vi ska inte subventioner människor som väljer jobb som ej efterfrågas av marknaden.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tobias E. Hägglund: Vi har alldeles för mycket skyddsområden och reservat, som är indirekta exproprieringar från privata skogsägare.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Tobias E. Hägglunds val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Sysselsättning