Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Fredrik Östman (fotograf null)

Fredrik Östman

Varför ska väljarna rösta på dig?

Sverige ska vara möjligheternas land. Nya företag ska ha möjlighet att etablera sig och små företag ska ha möjlighet att växa. Alla ska ges möjlighet att integreras för att kunna bidra till samhället. Alla barn ska ha möjlighet att lyckas i skolan. Vårt föreningsliv ska ges möjligheter att aktivera unga och äldre. Ju starkare föreningsliv desto starkare och tryggare land.

Presentera dig själv

Civ. Ing. i Industriell Ekonomi från Linköpings Universitet. Har arbetat som logistik- och inköpschef och driver sedan 2016 eget företag. Jag är uppvuxen i Östgötska Söderköping och har via bl.a., Stockholm hittat till en villa i underbara Vaxholm. Jag har två barn som är 6 och 8, särbo och två bonusbarn som är 12 och 15. En ledig dag hittar ni mig ute på havet eller renoverandes i källaren.

Vad har du för yrke?

Managementkonsult i eget företag

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Ruth Bader Ginsburg

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett brett mittenstyre utan inflytande från ytterkantspartierna.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Fredrik Östman

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Östman: Ett vinstförbud minskar valfriheten. Det finns problem med friskolesystemet men de problemen löses inte med ett vinstförbud.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Östman: Det är inte ekonomisk lönsamt och skulle därför kräva ekonomiskt stöd från staten.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Östman: Det gör polisen till ett hot och irritationsmoment istället för trygghetsskapande närvaro.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Östman: Extra viktig RUT-avdraget är en integrationsmotor i samhället.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Östman: Vårt 1%-mål är på rätt nivå.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Östman: Kretsen som får apanage kan minskas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Östman: Tillfälligt ja, men på sikt är det viktigt att drivmedel betalar för sina miljökonsekvenser och driver utvecklingen mot hållbarare bränslen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Östman: Ingen ny fastighetsskatt. Att fler äger sitt eget boende är strävansvärt och ska inte beskattas. Ingen ska tvingas lämna sitt hem pga. av att en skatt höjs.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Östman: Vi vill se breddad finansiering av kulturen

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Östman: Om kommunerna får en rimlig ersättning är det rimligt att det kommunala vetot luckras upp.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Östman: En lag som bara slår mot fattiga. Stärk i stället insatser mot människohandel.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Östman: Det finns ingen anledning för staten att bestämma inom vilka ramar du ska identifiera dig.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Östman: Staten kan ge incitament för jämnare fördelning, men varje familj måste ha rätt att anpassa uttaget till sina förhållanden.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Östman: Nätläkare är ett bra komplement i vårt vårdsystem. Hanteringen och finansieringen av nätläkare behöver styras bättre.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Östman: Sverige bör ha en migrationspolitik som är i linje med andra EU-länder och det innebär tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Östman: NATO är den största garant för fred som finns.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Östman: A-kassan ska vara en försäkring och ett tillfälligt omställningsstöd

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Östman: Dagens regler där samma förutsättningar antas gälla över hela landet är orimliga. Det är bättre att kommunerna får ansvar för att utforma lokala föreskrifter, exempelvis tillsammans med sina översiktsplaner.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Östman: Försvaret ska rustas och finansieras med 2% av BNP, men det ska hanteras inom ram. Det är orimligt att varje satsning som görs ska finansieras med en ny skatt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Östman: Public service fyller en viktig funktion i samhället då det bevakar hela landet och granskar ur många perspektiv. Dock behöver inte Public service finansiera sådant som skulle vara kommersiellt gångbart. Exempelvis kan pengarna som läggs på stora mästerskap istället spenderas på att bevaka lokal idrott.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Östman: För tidigt. 2030 är ett lämpligt mål.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Östman: Årskurs 6 är en lämplig start för betyg.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Östman: Skatteutjämningssystemet är i grunden bra, men större vikt behöver läggas på kommunernas storlek och gleshet. Ökad statlig reglering sätter stort tryck på små kommuner och de behöver kompensera för detta.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Östman: Sexköp och prostitution går inte att lagstifta bort, det har inget land lyckats med. Att öka straffvärdet skulle leda till en ännu otryggare miljö för kvinnorna som redan nu är utsatta.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Östman: Det behöver byggas mer hyresrätter, därför är det viktigt att ge bra ekonomiska förutsättningar. Ändrade regler för nya hyresrätter påverkar ingen som idag bor i hyresrätt. Det som byggs nytt idag kommer vara befintligt bestånd om 30 år och vi behöver ett stort bestånd långsiktigt.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Östman: I första hand behöver stambanorna rustas så att befintlig trafik är tillförlitlig.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Östman: Staten kan ta ett större ansvar för rekommenderade behandlingsmetoder, vaccinationsprogram, journalsystem etc. men själva utförandet av vården ska vara lokalt förankrad.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Östman: Dagens system är bra.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Östman: När bolag och dess kunder utvecklas måste företagen ha möjlighet att anpassa sig löpande. En historisk reform av arbetsmarknaden har precis genomförts. Undantagen från turordningen utökas men samtidigt införs ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd som gör att fler får möjlighet att kompetensutvecklas under hela sitt yrkesliv.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Östman: Dagens processer som räknas i decennier är helt orimliga. Det är viktigt att ta hänsyn till olika intressen, men det behövs ökad förutsebarhet.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Fredrik Östman: Sverige ska ta sitt ansvar men hänsyn till våra förutsättningar. Det är viktigt att asylpolitiken förankras brett inom EU.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Fredrik Östman: Om det saknas brottsmisstanke vad skulle grunden för avlyssningen vara? Vårt samhälle är rättssäkert och att polisen skapar trygghet för alla laglydiga medborgare. Det kan inte finnas godtycke i polisens arbete.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Fredrik Östman: Skatten ska sänkas för alla, men främst för medel och låginkomsttagare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Fredrik Östman: Skogsbruk är en viktig näring och redan idag skyddas mycket skog. Skogsbrukare måste ha möjlighet att bruka sin skog samtidigt som de tar ett stort ansvar.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Fredrik Östmans val:

 • Integration
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat