Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Emelie Frost (fotograf null)

Emelie Frost

Varför ska väljarna rösta på dig?

Centerpartiet är ett grönt, liberalt parti som vill skapa lika villkor för alla människor i hela landet, på landsbygden i städer och i förorter. En röst på mig är en röst för klimatets bästa - för minskade utsläpp, grön omställning. För ökad jämställdhet och en trygg sjukvård. Vår politik får fler i jobb sänker skatter. Vi försvarar den liberala demokratin och humanistiska värderingar mot rasism.

Presentera dig själv

Jag är en passionerad livsnjutare. Jag är mor till tonårsbarn och gift. Jag arbetar med att hjälpa döva och hörselskadade in i arbetslivet på olika sätt.

Vad har du för yrke?

Socionom, dövexpert och jobbcoach.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Annie Lööf

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet vill ha en politik och ett samarbete förankrat i mitten av politiken för Sveriges bästa. Centerpartiet är den främsta motvikten till främlingsfientlighet i svensk politik.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Emelie Frost

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Frost: Alla skolor ska vara bra skolor och likvärdigheten ska stärkas samtidigt som valfriheten kommer fler till del. Men samtidigt skall inte vinstbehovet gå ut över elevernas behov av rätt anpassningar och stöd samt kunna få bra kost och känna sig trygga i sin skola.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Frost: Alla fossila subventioner måste fasas ut omgående. Investeringar ska samtidigt göras i grön teknik som bryter fossilberoendet. Fler elbilar ska rulla på gatorna och produktionen av biodrivmedel behöver öka. Vi behöver också mer minusutsläpp för att minska koldioxidutsläppen i atmosfären. Lika viktigt är det globala klimatarbetet, ett globalt pris på koldioxid och skärpt utsläppshandel i EU.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Frost: Det krävs att vi satsar på det brottsförebyggande området, exempelvis genom bättre stöd för barn i riskzonen, fler verktyg till socialtjänsten att gripa in tidigt och samverkan med skolan. Samtidigt måste vi stärka såväl polisen som hela rättskedjan med mer resurser och bättre verktyg, såsom ökad tillgång till hemliga tvångsmedel samt skärpa vissa straff för brott i gängkriminella miljöer.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Frost: Sverige har alltid stått i frontlinjen för att hjälpa de som har det sämre ställt, och det är viktigt att vi fortsätter vara i den frontlinjen och dela med oss av det vi kan.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Frost: Kungahuset tjänar Sverige väl, men apanaget ska motsvara vad de gör, det kan behövas ses över.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Frost: Extra viktig Alla fossila subventioner måste fasas ut omgående. Investeringar ska samtidigt göras i grön teknik som bryter fossilberoendet. Fler elbilar ska rulla på gatorna och produktionen av biodrivmedel behöver öka. Men samtidigt måste vi värna om landsbygden där många har dieselmaskiner i jordbruket. Så med dagens läge är det inte mer än rimligt att sänka skatten

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Frost: Hushållen har idag en ansträngd situationen med inflationens ökning och därigenom är en ökning av fastighetsskatten kontraproduktivt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Frost: Det kan bli större utbud då och mer valfrihet. Dessutom kan det också bli ökning av minoritetsgruppers kultur.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Frost: Alla fossila subventioner måste fasas ut omgående. Investeringar ska samtidigt göras i grön teknik som bryter fossilberoendet. Fler elbilar ska rulla på gatorna och produktionen av biodrivmedel behöver öka. Vi behöver också mer minusutsläpp för att minska koldioxidutsläppen i atmosfären. Lika viktigt är det globala klimatarbetet, ett globalt pris på koldioxid och skärpt utsläppshandel i EU.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Frost: För att förbättra integrationen behöver det vara enkelt och billigt för företag att anställa. Nyanlända ska också tidigt få lära sig om det svenska samhället. Vi vill också stärka civilsamhällets roll för integrationen. Det är inte rätt väg att gå att förbjuda tiggare, det är bättre att fånga upp dem och lotsa in dem på rätt väg, men utan förbud

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Frost: För att följa med i den globala utvecklingen bör vi införa ett tredje kön, så att alla medborgare kan känna sig trygga i att vara sig själva och fria att välja själva.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Frost: Extra viktig Föräldrarna är kapabla att själva ta detta beslut, inte behöva styras av staten.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Frost: För att förbättra integrationen behöver det vara enkelt och billigt för företag att anställa. Nyanlända ska också tidigt få lära sig om det svenska samhället. Det kan handla om praktiska frågor, som vart man vänder sig om man är i behov av hjälp, hur arbetsmarknaden ser ut och vilka regler och lagar som gäller. Vi vill också stärka civilsamhällets roll för integrationen.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Frost: Det är viktigt att totalförsvaret i hela Sverige utvecklas, att hela landet kan försvaras och att människor vill och kan bidra till det gemensamma försvaret av Sverige. Därigenom blir det viktigt också att ha ett skydd för Sverige, och där är NATO viktigt

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Frost: Extra viktig Att fler människor jobbar är det enda sättet för att se till att Sverige också i framtiden har en bra välfärd och ett starkt socialt skyddsnät. Vägen tillbaka till arbetsmarknaden ska förstärkas genom parternas etableringsjobb och utvidgas till bemanningsföretag och företag utan kollektivavtal. Då är det viktigt att A-kassan motsvarar normalinkomsterna.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Frost: Det är viktigt att totalförsvaret i hela Sverige utvecklas, att hela landet kan försvaras och att människor vill och kan bidra till det gemensamma försvaret av Sverige. Vi värnar de frivilliga försvarsorganisationernas och Hemvärnets verksamhet och vi vill bygga motståndskraft i grunden, genom bl.a. de gröna näringarna och ökad nationell livsmedels- och energiproduktion.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Frost: Extra viktig Det skall göras tvärtemot, det ska utvecklas, breddas och inkludera mer. tex vara mer tillgängligt för döva och hörselskadade.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Frost: . Investeringar ska göras i grön teknik som bryter fossilberoendet. Fler elbilar ska rulla på gatorna och produktionen av biodrivmedel behöver öka. Vi behöver också mer minusutsläpp för att minska koldioxidutsläppen i atmosfären. Lika viktigt är det globala klimatarbetet, ett globalt pris på koldioxid och skärpt utsläppshandel i EU. Men det är för tidigt med förbjud av dessa bilar redan till 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Frost: Läraren är nyckeln till framgång och lärarens position i klassrummet ska stärkas. Alla skolor ska vara bra skolor och likvärdigheten ska stärkas samtidigt som valfriheten kommer fler till del. Elever som behöver stöd ska få det, därför behövs fler lärare med specialpedagogisk kompetens. Men betyg tidigare är inte rätt väg att gå.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Frost: Här kan man se att det behövs mer jämn fördelning för att hela Sverige ska fungera bra.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Frost: Det blir svårare för våra ungdomar att komma in på bostadsmarknaden om vi höjer hyrorna. Det bör vara lägre hyror för att det ska fungera och vi ska få in unga vuxna i samhället, kunna försörja sig själva och bidra.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Frost: Det är viktigt för miljön att kunna ha alternativa färdsätt, och när människor nu börjar arbeta och bo med större avstånd så är det viktigt med snabba transporter. Som dessutom är bra för miljön.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Frost: Extra viktig All sjukvårdskapacitet som finns ska användas för att korta köerna. Patienter måste få lättillgänglig information om väntetider och kvalitet samt möjlighet att välja vård i hela landet, oavsett om den är offentlig eller privat. Flera privata vårdgivare kan korta köerna, vilket vi ska bejaka. Regionerna ska genom riktade statsbidrag, kömiljard, kunna göra satsningar för att korta köerna.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Frost: Extra viktig Att fler människor jobbar är det enda sättet för att se till att Sverige också i framtiden har en bra välfärd och ett starkt socialt skyddsnät. Erfarenheterna från pandemin är att det är än mer viktigt att se till att arbetstagarna orkar jobba, det innebär att de inte ska vara rädda för att ta sjukdagar för att bli friskare i länga loppet. De håller då längre.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Emelie Frost: Att fler människor jobbar är det enda sättet för att se till att Sverige också i framtiden har en bra välfärd och ett starkt socialt skyddsnät. Det ska bli billigare att anställa personer som står längst från arbetsmarknaden. Vägen tillbaka till arbetsmarknaden ska förstärkas genom parternas etableringsjobb och utvidgas till bemanningsföretag och företag utan kollektivavtal.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emelie Frost: Extra viktig Vi ska och kan ta emot fler, för att ge trygghet och skydd. men också för att kunna säkerställa kompetensen hos den arbetande befolkningen.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Emelie Frost: Extra viktig Det krävs att vi satsar på det brottsförebyggande området, exempelvis genom bättre stöd för barn i riskzonen, fler verktyg till socialtjänsten att gripa in tidigt och samverkan med skolan. Samtidigt måste vi stärka såväl polisen som hela rättskedjan med mer resurser och bättre verktyg, såsom ökad tillgång till hemliga tvångsmedel samt skärpa vissa straff för brott i gängkriminella miljöer.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Emelie Frosts val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning