Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Peter Lintin-Wold (fotograf Peter Lintin-Wold)

Peter Lintin-Wold

Varför ska väljarna rösta på dig?

Aktiv för att säkerställa att alla ska få vara den de vill. Så länge dina handlingar inte skadar någon annan bör vi inte ha förbud.

Presentera dig själv

Socialliberal fritidspolitiker.

Vad har du för yrke?

Projektledare AB Volvo

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Hillary Clinton och Cecilia Malmström

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Maximal utdelning av liberal politik. Antingen genom att sitta i regering eller som aktiv opposition

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Peter Lintin-Wold

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Peter Lintin-Wold: Vinster bör begränsas men inte förbjudas helt. Huvudregeln att man återinvesterar i verksamheten.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Peter Lintin-Wold: Vi ska förhålla oss teknik neutralt

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Peter Lintin-Wold: För visitation skall brottsmisstanke krävas samma regler ska gälla alla oavsett plats och bakgrund.

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Peter Lintin-Wold: Dagens lösning och kompromiss är bra.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Peter Lintin-Wold: På kort sikt behöver vi inga fler höjningar men på längre sikt måste vi fortsätta höja för att bryta fossilberoende. Skattesänkningar är dock rimligt i glesbygd där färre alternativ finns

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Peter Lintin-Wold: Det finns redan idag lagar och regler att ta hand om problem som kan uppstå.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Peter Lintin-Wold: Rimligt att vi som skattebetalare kan ställa krav på de som är hemma på vår bekostnad. Rimligt att båda föräldrarna förväntas ta ett ansvar i ett modernt samhälle.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Peter Lintin-Wold: Helt ok i kommuner så länge det föregås av rättssäker prövning och att det finns gott om strand för allmänheten.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Peter Lintin-Wold: Företrädesvis bör vi hitta inom nuvarande budgetramar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Peter Lintin-Wold: Extra viktig Ett fritt oberoende public service är en grundbult i demokratin

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Peter Lintin-Wold: Förbränningsmotorer ska fasas ut, men senare än 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Peter Lintin-Wold: Dagens nivå är tillräcklig

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Peter Lintin-Wold: Bestraffa människohandel trafficking och tvång. Om båda parter är överens och det sker på frivillig så bör det inte vara olagligt. Grunden måste vara att skydda människor och inte att moralisera.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Peter Lintin-Wold: Tycker det är fullt rimligt med en karensdag första dagen vid sjukdom.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

OBS
Peter Lintin-Wold har hoppat över denna fråga

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Peter Lintin-Wold: Vi behöver kunna förse oss med råvaror för den gröna omställningen utan att att göra oss beroende av diktaturer

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Peter Lintin-Wold: Vi ska vara restriktiva med intrång i personliga integriteten. En liberal grundinställning för mig är att avlyssning bör föregås av brottsmisstanke och domstolsbeslut.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Peter Lintin-Wolds val:

  • Integration
  • Miljö och klimat
  • Skola och utbildning