Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Björn Erling (fotograf )

Björn Erling

Varför ska väljarna rösta på dig?

Efterfrågan på offentliga tjänster kommer att öka. Med hjälp av digitalisering och effektivisering kan det ske utan skattehöjningar, om ni väljer politiker som vill fokusera på det.

Presentera dig själv

Jag kandiderar till region och kommunfullmäktige. Mitt fokus är ekonomi och digitalisering.

Vad har du för yrke?

Chef

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

John McCain

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett borgerligt styre.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Björn Erling

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Erling: Det är inte bra att reglera utdelning från aktiebolag på det sättet, det är inte heller vettigt att man inte ska kunna dela ut pengar ur friskolor.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Erling: Extra viktig Ukrainakriget och hur elpriserna fluktuerat 2021-2022 illustrerar vikte av ren, prisvärd el, för både hushåll och företag.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Erling: Oklart för mig om effekten skulle vara tillräcklig. Det är också märkligt med specialregler pga geografi.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Erling: Extra viktig Vill man ha till baka mer svart arbete och tveksamma anställningsförhållanden, annars inte.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Erling: Bistånd behöver vara effektivt och korruptionsfritt. Enligt min uppfattning kan biståndet både öka och minska, men det kan inte öka med nuvarande modell.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Erling: Extra viktig Det är inte rimligt att lägga en styrande punktskatt på en vara som redan är svindyr. En övergång till miljövänliga bilar ska ske utan att det drabbar bilisterna med ytterligare pålagor.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Erling: Extra viktig Vi ska inte ha en högre fastighetsskatt i Sverige än den avgift vi har. Svenskarna har varit tydliga med det.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Erling: Stat, region och kommun behöver se över sina kostnader.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Erling: Vindkraften är ingen riktig lösning på våra energiproblem. Att vi då skulle låta alla andra intressen stå tillbaka ytterligare verkar inte vettigt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Erling: Varför ska det vara tillåtet? Det leder till exploatering av fattiga människor.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Erling: Det måste i sådant fall ytterligare motiveras.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Erling: Motsatsen är ett ingrepp i den privata sfären.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Erling: Extra viktig Nätläkare i privat sektor är en del av framtidens (och nutidens) sjukvård

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Erling: Vi bör ha ungefär samma regler som andra länder.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Erling: Extra viktig NATO är en naturlig utveckling för Sverige, och ett tillfälle att vara med och ta ansvar för ökad säkerhet och demokrati.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Erling: Låt kommunerna avgöra i sina processer. Låt markägaren avgöra.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Erling: Extra viktig Vi har tillräckligt hög skatt. Andra myndigheter bör istället spara.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Erling: Extra viktig Public service behöver inte producera all möjligt programinnehåll för skattepengar. En betydligt smalare kostym skulle räcka.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Erling: Extra viktig Det behövs inga förbud om alternativen blir ekonomiskt överlägsna.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Erling: Bra att veta hur man ligger till

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Erling: Extra viktig Det funkar inte med transfereringar i så stor omfattning, och det är inte rättvist.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Erling: Jag är inte positiv till ökade straffsatser generellt sett, och inte för köp av sexuella tjänster heller.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Erling: Vi har en icke-fungerande bostadsmarknad. Därför har vi inte tillräckligt med bostäder. Marknadshyror kommer avhjälpa det problemet på sikt.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Erling: Det är tveksam teknik och borde utsättas för en generell diskussion om framtida transportlösningar.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Erling: Regional sjukvård skulle kunna lyda under en central myndighet, förutsatt att man kan nå stora effektivitetsvinster. Men privat sjukvård kommer vara extremt viktig i framtiden.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Erling: En anställning är inte en adoption. Det är inte rimligt 2022 att vi har regler anpassad för bruksindustrin.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Björn Erling: Det är viktigt för industrin och utvecklingen att vi utvinner metaller. Det är rimligt att det görs även i Sverige.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Björn Erling: Vi behöver arbeta med de problem vi har runt effektiv assimilering och komma till rätta med dem innan vi tar in stora mängder asylsökanden. Andra länder behöver nu ta ett större ansvar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Björn Erlings val:

 • Energipolitik
 • Integration
 • Landets ekonomi