Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Olle Löfgren

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är övertygat om att ett maktskifte i Härnösand skulle leda till att ni skulle få mer för era skattepengar. Samtidigt skulle väljarna få en politiker som inte är politiker först.

Presentera dig själv

Engagerad, nyfiken brinner för skolfrågor, energifrågan och tanken att politiker oftare ska lyssna på de vars förtroende man förvaltar.

Vad har du för yrke?

Lärare och företagare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Barbro Westerholm

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vill se en borgerlig majoritet efter valet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Olle Löfgren

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Löfgren: Extra viktig Vinstuttag ska inte vara aktuellt om skolan inte mycket väl har behöriga lärare och har höga resultat i nationella mätningar.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Löfgren: Klimatmålen och elektrifiering av transportsektorn kommer haverera utan ny modern kärnkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Löfgren: Polisens relation till medborgare i utanförskapsområden kommer inte bli bättre av detta förslag. Istället fler poliser och låt dem specialisera sig för att vara mer effektiva.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Löfgren: Jätteviktigt då RUT kan vara en väg in på arbetsmarknaden för många som idag står långt från arbetsmarknaden.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Löfgren: Fler ska äga sina egna bostäder inte färre.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Löfgren: Kan man inte försörja sig på något är det en Hobby.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Löfgren: Värna den kommunala vetorätten, allt annat vore vansinne. Bygg ny energiproduktion där den behövs, i södra Sverige.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Löfgren: Jag tror ingen tigger för att det är kul, samtidigt om det finns kopplingar till organiserad brottslighet och människohandel ska polisen och socialtjänsten ingripa.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Löfgren: Identitet, sexualitet och kön ska inte blandas ihop. Könsidentitet är en sak, sexualitet är en sak, kön är biologiskt givet. Klart man ska få känna och kalla sig för vad som helst, älska vem man vill utan för den saken skull ha rätt att tävla, byta om på damernas/herrarnas.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Löfgren: Ökad valfrihet men vi måste jobba för att skapa incitament för att fler män ska ta ut fler föräldradagar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Löfgren: Kan vi rationalisera vården och ge fler bra service snabbt ska vi göra det.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Löfgren: Förutsättningar för uppehållstillstånd ska vara utbildning och egen försörjning. Vi måste värna vår ekonomi om vi fortsättningsvis ska kunna värna asylrätten.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Löfgren: Ensam är inte stark ensam är bara ensam.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Löfgren: Färre i A-kassa fler i jobb och utbildning.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Löfgren: Ökad ruralisering med fokus på livskvalité förutsätter ett naturnära boende. Kan inte vara rimligt att stränder i Norrlands inland ska ha samma regler som i Stockholms skärgård.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Löfgren: Skatten är redan för hög som den är.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Löfgren: Nyheter, dokumentärer och samhällsinformation är jätteviktigt. Melodifestivalen och liknande nöjesprogram kan skötas av privata utförare.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Löfgren: Ingen kan sia om hur batteriproduktion, tillgång kommer se ut om ens ett år. Vi ska fasa ut bensin och dieselbilar men åkerinäring och privatpersoner ska också ha råd att transportera sig inte minst på landsbygden där bussen kanske går en gång om dagen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Löfgren: Inget barn tjänar på att bedömas så tidigt, alla utvecklas olika och glädje ska vara den röda tråden inte skuld och skam. Mät mindre lär mer.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Löfgren: Det är inte rimligt att landsbygdskommuner med stigande medelålder ska ta hand om storstädernas föräldrar. För att vård och skola ska vara likvärdig i hela landet måste de som tar stort ansvar för äldreomsorg kompenseras.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Olle Löfgren har hoppat över denna fråga

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Olle Löfgren har hoppat över denna fråga

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Löfgren: Innan vi har dubbelspår och ett fungerande vägnät i HELA landet är höghastighetståg en fåfänga vi inte har råd med.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Löfgren: Tror att det är enda vägen för att vård ska vara lika bra oavsett var du bor. Alla har rätt till en högkvalitativ vård.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Löfgren: Många andra länder har redan gjort detta, rätten att ta hand om sig och sin hälsa ska inte vara beroende av din inkomst. Karensdagen slår hårt mot kvinnor och lågavlönade.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Löfgren: Att lättare kunna avskeda kommer göra att fler vågar anställa, så att fler får chansen att visa vad man går för på arbetsmarknaden.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Olle Löfgren: Om vi kan tänka oss gruvdrift i någon annans miljö måste vi kunna bära det miljöansvaret i vår egen miljö.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Olle Löfgren: Fler länder i vår del av världen måste ta ett större ansvar för människor på flykt. EU måste kunna sätta hårt mot hårt och dra in jordbruksbidrag till länder som inte delar det humanitära ansvaret.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Olle Löfgren: Polisen ska få avlyssna om det gäller kriminella nätverk. Annars ska detta vara väldigt restriktivt, det är redan idag väldigt lätt att få till avlyssning.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Olle Löfgren: Det privata ägandet ska värnas, den som äger sin skog förvaltar den med sunt förnuft och långsiktighet.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Olle Löfgrens val:

 • Skola och utbildning