Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mathias Tegnér (fotograf Emmy Sjöblom)

Mathias Tegnér

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en engagerad och envis stockholmare som brinner för klimat, idrott och en klok näringspolitik. Även om jag är dedikerad söker jag hellre kompromisser och riktig förändring framför konflikt. Alla människors frihet att välja sin egen väg i livet är viktigt för mig som politiker.

Presentera dig själv

Tyresöbo sedan barnsben. Gift med två barn. Två universitetsexamen: en i ekonomi och en i historia. Hockeysnubbe. Idag är jag ordförande för Stockholms ishockeyförbund och Tyresös största idrottsförening Hanvikens SK. Jag har också skrivit en bok om Sveriges framgångar och en framgångsrik näringspolitik. Älskar skotsk whisky, spanskt vin och dominikansk rom.

Vad har du för yrke?

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Tjänstledig från H&M

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Ingvar Carlsson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Sverige behöver komma bort ifrån dagens destruktiva klimat i riksdagen. Den regering som utses behöver stödjas av en majoritet i riksdagen. Det behövs en ny överenskommelse om hur budgetprocessen ska se ut.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Mathias Tegnér

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Tegnér: Extra viktig Vi behöver ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. De pengar vi gemensamt satsar på skolan ska gå till utbildning och inte till vinster i stora skolkoncerner. Att Sverige har en fungerande och konkurrenskraftig skola är viktigt för alla svenskars möjlighet att styra sitt eget liv, men också för vår konkurrenskraft.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Tegnér: Vill privata aktörer bekosta och bygga ut kärnkraften, så ska de kunna göra det. Inget tyder på att det är varken klokt eller konkurrenskraftigt. Jag står såklart bakom riksdagens mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040, men det är inget förbud mot ny kärnkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Tegnér: Frågan bör utredas. Vi ska vända varje sten för att krossa den organiserade brottsligheten. Dock har polisen har redan idag möjligheter att visitera och göra husrannsakan. Visitationszoner, där man får visitera människor helt utan misstanke om brott, riskerar att göra mer skada än nytta. Vi måste drar slutsatser från exempelvis Danmark där detta är testat.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Tegnér: Det finns inga förslag om att avskaffa RUT-avdraget från socialdemokraterna. Däremot ska stora skattefinansierade reformer granskas kontinuerligt, och vi ser positivt på en översyn av RUT-avdraget för att motverka fusk och arbetslivskriminalitet. Reglerna för arbetskraftsinvandring behöver ändras, så att avdraget användas för tjänster utförda av personer som lever permanent i Sverige.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Tegnér: Biståndet är viktigt för att hålla Sverige tryggt på lång sikt. Det minskar flyktingströmmar och minskar negativ klimatpåverkan. Det är en god affär att vara en humanitär stormakt som Sverige är, också i kronor och ören.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Tegnér: Ett rimligt förslag. Att vi är en konstitutionell monarki tjänar landet väl, även om idén om att ärva poster är otidsenligt. När Sverige är en monarki, så ska vi säkra att kungahuset kan representera Sverige på ett fortsatt bra sätt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Tegnér: Eftersom att bränslepriserna har ökat till följd av Rysslands invasion av Ukraina behöver skatten minskas på kort sikt. Den S-ledda regeringen har sänkt skatten på bensin och diesel, och genomfört flera andra åtgärder för att lindra effekterna av prisökningarna. Klimatfrågan är dock den viktigaste vi har och på sikt kan inte skatten på bensin- och diesel vara lägre än idag.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Tegnér: Vi kommer inte införa en ny fastighetsskatt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Tegnér: Privata aktörer kan bidra finansiellt till kulturlivet, men det är möjligt med en mångfald av kultur utan en stark offentlig finansiering. Kultur och idrott ger livet mening.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Tegnér: Kommunerna ska även framåt kunna bestämma om vindkraftsbyggen. Regeringen har lagt fram ett vindkraftspaket för att snabba upp utbyggnaden av billig och grön el i Sverige samtidigt som det kommunala vetot, rätten att säga ja eller nej till vindkraftsprojekt, behålls. Däremot bör det bli tydligare vid vilken tidpunkt vindkraftsbyggen kan stoppas.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Tegnér: Polisen har viktigare arbetsuppgifter än att stoppa tiggeri.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Tegnér: Detta skulle förstöra logiken med våra personnummer och omöjliggöra forskning, som idag genomförs baserat på kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Tegnér: Naturligtvis ska föräldrar styra hur de fördelar föräldraledigheten. Vi vet dock att om inte föräldraförsäkringen tas ut av både kvinnor och män, så påverkar det kvinnors rätt till lika lön för likvärdigt arbete. Det är rimligt att försäkringen delas i tre lika delar. En tredjedel för vardera föräldern och en tredjedel som båda vårdnadshavarna har möjlighet att ta ut.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Tegnér: Nätläkare underlättar människors livspussel. Däremot bör digitala sjukvårdstjänster ingå som en del i den ordinarie sjukvården och inte skötas separat av vissa sjukvårdsföretag. Nätläkartjänster bör därför ingå i den allmänna sjukvården och även finansieras av regionerna.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Tegnér: Vi kan inte ha en mer generös flyktingpolitik än resten av EU.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Tegnér: Det är inte tryggt att Sverige är enda land utanför NATO i vår del av Europa.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Tegnér: Fler människor behöver komma upp till 80% av lönen när de blir arbetslösa.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Tegnér: Det finns ingen gratislunch. De som hävdar det luras.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Tegnér: Extra viktig SVT och SR bör ha både ett brett och djupt uppdrag. Detta är viktigt för den svenska demokratin. Att public service är politiskt är faktiskt bara larv.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Tegnér: 2025 är troligen lite för tidigt, men dessa bilar behöver fasas ut.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Tegnér: Kunskapen i skolan behöver öka. Inget tyder på att detta är rätt väg att gå. Det måste vara slut med experimentverkstaden i skolan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Tegnér: Hela landet ska leva. Omfördelning bör dock premiera företagande och sysselsättning.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Tegnér: Kopplingarna mellan trafficing och prostitution är tydliga. Det måste vara ett slut på människohandeln.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Tegnér: Marknadshyror leder till omfördelning från hyresgäster till fastighetsägare. Det är en dålig idé. Det är tveksamt om byggandet kan förväntas öka av marknadshyror. Vi motsätter oss marknadshyror, och den svenska hyresförhandlingsmodellen ska stärkas.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Tegnér: De svenska stambanorna behöver förbättras. Dessutom bör nya transportidéer som Hyperloop stödjas.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Tegnér: Sjukvården blir inte bättre av centralisering. Istället kan ett förstatligande leda till högerns marknadslösningar inom hela sjukvården. Det skulle vara förödande. Det som behövs är att den demokratiska kontrollen ökar och att marknadsexperimenten får ett slut.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Tegnér: Karensdagen bör avskaffas för vissa grupper, bland annat för välfärdens hjältar som oftare är sjuka än andra, på grund av sitt jobb.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Tegnér: Fler behöver komma i jobb. Det skapas genom kunskap, innovationer och en aktiv näringspolitik, inte genom sämre villkor för de anställda.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mathias Tegnér: Tillståndsprocesserna behöver förenklas i Sverige.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mathias Tegnér: Vi behöver vända varje sten för att krossa den organiserade brottsligheten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mathias Tegnér: Extra viktig De som kan bidra till samhället ska också göra det.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Mathias Tegnérs val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat